ASPEKTY

Hledat

Přejdi na obsah

ASPEKTY

ASTROLOGIE > ASPEKTY

Astrologické aspekty
    Aspekt je vzájemné postavení planet, které spolu svírají určitý úhel. Jsou aspekty tzv. příznivé, nepříznivé, obojetné, silné, slabé atd. Aspekty nejsou vždy naprosto přesné. Existují určité tolerance (orbisy), kdy se ještě ten který aspekt počítá. Čím přesnější úhel planety svírají, tím je působení silnější. Pro každý aspekt je jiný orbis, a proto platí jiné orbisy pro různé planety v tomtéž aspektu. Obecně mají největší orbis Slunce a Měsíc, a u aspektů je největší orbis možný u konjunkce a opozice. Zde je uveden velmi stručný popis nejpoužívanějších aspektů.
Základní aspekty   Vedlejší (poloviční) aspekty   Ostatní aspekty   Šířkové a deklinační aspekty
                  Kvintil, Bikvintil, Novil, Binovil, Kvartinovil, Decil, Tredecil, Septil, Biseptil, Triseptil, Undecil  
Konjunkce   Sextil   Kvadratura   Trigon   Opozice   Polosextil   Polokvadratura   Seskvikvadratura   Kvinkunx     Paralela a kontraparalelaZákladní aspekty

Konjunkce

Konjunkce je nejsilnějším aspektem. Nastává, když spolu nebeská tělesa svírají úhel 0° - jsou na stejném místě.
Konjunkce je typický obojetný aspekt - podle povahy planet může být příznivá, nepříznivá nebo obojí.  Může na jedné straně značit pochod dvou sil při vzájemné podpoře, jednotu dvou principů, vzájemnou podporu, centrum síly, klidu, pomoci, prospěšnou spolupráci, ale na straně druhé též spolupůsobení dvou vzájemně se odpuzujících se sil, vzájemné překážky, neštěstí naznačující vzájemný tok dvou životních center, boj, nesoulad, tříštění síly a překážky plynoucí ze spojení, špatná spolupráce nepřátelsky proti sobě stojících životních oblastí a osob, rány osudu nebo špatné zkušenosti.
 

Sextil

Sextil je příznivý aspekt, kdy jsou nebeská tělesa od sebe vzdálena 60° - tj. stojí o dvě (až tři) znamení dále.
Příbuzné prvky se vzájemně spojují, soulad, sjednocení, pociťování štěstí, vychutnávání krásného, vzestup, úspěch, zisk, štěstí. Sextil podporuje, buduje, vyvíjí, dává naději, vyrovnává, uvolňuje, uklidňuje, osvobozuje, někdy však z přemíry chybí aktivita.
 

Kvadratura

Silný nepříznivý aspekt - kvadratura nastává, když stojí nebeská tělesa 90° od sebe.
Na rozdíl od opozice jde o naprosto rozdílné síly. Rozděluje protikladné prvky, vytváří základ k osudovým různicím, konkurenční boj dvou sil, nižší vědomí, povšechné zlo, nedostatek, dluhy, starosti, nouze, těžká cesta, zápas o radost, osud, minulost, sobectví, egocentrismus, negace, na povrch vyplouvá vše skryté, komplexy, deprese. Kvadratura brzdí, činí překážky, ochromuje, utlačuje, ztěžuje, vede k pochybnostem, odebírá, způsobuje výčitky svědomí. Boj s tvrdou skutečností, tvrdé zkoušky, špatné zážitky, tragické příhody, nepřátelství, překážky, neúspěch, nutnost vzdát se toho na čem lpíme.
 

Trigon

Velmi příznivý aspekt - trigon nastává, když jsou nebeská tělesa vzdálena 120° od sebe - když jsou obě ve znameních stejného živlu.
Spojuje síly stejného prvku, buduje, sjednocuje, vyrovnává, vyvíjí, rozšiřuje, ukládá, zušlechťuje,dává, obšťastňuje, sbratřuje, dává sílu. Tvůrčí princip, ctnost, dobro, snadná cesta, svoboda, vnitřní rovnováha, splněná přání, vzestup, úspěch, pocta, zisk.
 

Opozice

Dalším velmi silným aspektem je opozice, která nastává, jsou-li tělesa 180° od sebe vzdálená - naproti sobě, jedno je na protější straně zvířetníku.
Opozice je nepříznivým aspektem, kdy jdou síly jakoby proti sobě. Protichůdné síly jsou stejného typu. Může jít o spojení s následným rozpojením. Dvě síly, které se musí dostat blíže k sobě. Zklamání, duševní napětí, vnitřní nesoulad, odpor, neklid citů, zneklidňuje, působí do nitra. Konec osudových spojení, třenice s protihráči, nepřátelství oblastí nebo osob, které si však přejí sblížení a touží po něm. Obranný postoj, boj s nepřátelským okolím.
NAHORU


Vedlejší (poloviční) aspekty

PolosextilSlabší příznivý aspekt, který nastává při vzdálenosti těles 30°. Jde o jakési spolupůsobení protikladů, vzájemnou výměnu sil v zájmu dosažení nebo vytvoření něčeho. Plány, vyhlídky, naděje, doufání, hledání, pochopení, podpora.

   

Polokvadratura

Slabší nepříznivý aspekt - polokvadratura, který nastává při vzdálenosti těles 45°. Rozděluje spřízněné i nespřízněné prvky. Úzkost, temnota, utrpení, konflikt, nesoulad, napětí, pocit nebezpečí, unáhlenost, ztráta, nedorozumění, úraz.

   

Seskvikvadratura

Slabší nepříznivý aspekt - seskvikvadratura, který nastává při vzdálenosti těles 135°. Rozděluje stejné protichůdné ale i příbuzné prvky. Přestavba již dosaženého, snaha o uvolnění se ze spojení, obrat, vnitřní chaos, roztříštěnost, přeskupení, rozchod, ztráta, nečekané utrpení.

   

Kvinkunx

Slabší disharmonický aspekt, který nastává při vzdálenosti těles 150°. Rozděluje spřízněné a protichůdné prvky. Obětování, odevzdání negativního, napětí, odklad, pochybnost, rozklad, námaha, útrapy, zvláštní nemoci.

NAHORU


Ostatní aspektyKvintil (72°), BIKvintil (144°), Novil  (40°), Binovil  (80°), Kvartinovil (160°), Decil (36°), Tredecil (108°), Septil (51°), Biseptil (102°), Triseptil (154°), Undecil (32°)...

NAHORU


Šířkové a deklinační aspekty

   

Paralela a KontraparalelaAspekty nastávající, když mají planety stejnou, resp. opačnou deklinaci nebo šířku (šířková nebo deklinační paralela resp. kontraparalela). V tomto případě již nejde o úhlovou vzdálenost v kruhu zvířetníku - délkový aspekt, ale o vzdálenost planet od ekliptiky (nebeský rovník) nebo zemského rovníku ve směru sever / jih - šířkový aspekt. V případě vzdálenosti od ekliptiky jde o šířkovou paralelu a kontraparalelu, v případě zemského rovníku o deklinační paralelu. Oba aspekty jsou silné (pouze s velmi malým orbisem), ale i tak málo používané. Paralela má stejný vliv jako konjunkce, kontraparalela jako opozice.

NAHORUÚVOD | KVANTOVÉ LÉČENÍ | ZDRAVÍ Z PŘÍRODY | ASTROLOGIE | NUMEROLOGIE | E-SHOP | E-PRÁCE | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku