DOMY OBECNĚ

Hledat

Přejdi na obsah

DOMY OBECNĚ

ASTROLOGIE > ASTROLOGICKÉ DOMY

ASTROLOGICKÉ DOMY

 

    Domy představují v horoskopu oblast působnosti aspektu či jiných záležitostí. Během vývoje astrologie vzniklo hned několik systémů domů. Mezi nejpoužívanější patří systém Placidus, Campanus, Koch a Regiomontanus.

 

První dům symbolizuje naši tělesnou osobnost. Znamení v prvním domě je vycházející znamení - ascendent. Ascendent je to, co nás odlišuje od lidí narozených ve stejný den, ale v jiném čase. Rozhoduje to o tom, jak hledíme na život a představuje to, jak nás vidí ostatní. První dům ovlivňuje prakticky celou osobnost a všechny planety v tomto domě mají velmi silný vliv.
Naznačuje nám způsob, kterým se bude projevovat vaše: osobitost, povaha, vzhled, já.

 

Druhý dům symbolizuje materiální hodnoty a zabezpečení. Vztahuje se na osobní majetek a blahobyt všeobecně. Naznačuje jak získáváme a utrácíme materiální prostředky a jak jsou pro nás důležité, a také jak si ceníme sami sebe.
Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat vaše: zabezpečení, vztah k přírodě, navazování vztahů, nabytí majetku a peněz.

 

Třetí dům symbolizuje vzdělání a komunikace. Vztahuje se na duševní schopnosti, myšlení, na vytváření vztahů s bezprostředním okolím a na schopnost združování. Zabývá se krátkými cestami, psaním, mluvou a sourozenci. Vzbuzuje touhu propátrat své okolí.
Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat váš: vztah k společenskému prostředí, praktické záležitosti, zdravý rozum, družnost, komunikace s ostatními.

 

Čtvrtý dům představuje domov nebo základnu. Ve fyzickém smyslu to znamená dům a v duchovním smyslu to znamená duši. Psychologické kořeny, včetně rodinné nebo kulturní tradice patří do čtvrtého domu. Má spojení s pozemským majetkem, domovem a zabezpečením. Ovládá také rodiče, zejména otce. Poukazuje na požadavky, které chceme domovem uspokojit.
Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat vaše: základna, domov, kořeny, vztahy s rodiči, domácí život a prostředí.

 

Pátý dům symbolizuje podnikání, rekreaci, tvořivost a sebevyjádření. Jedná se o impuls zvěčnit vlastní existenci ve světě. Patří sem děti, milostné poměry, umělecké snahy, koníčky. Tento dům znamená snahu odlišit se od ostatních a rozhoduje o tom jestli máme od přírody štěstí v spekulaci a hazardních hrách.
Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat vaše: životní energie, pocity, radost, tvořivost, láska a plodnost, záliby, vztahy s dětmi.

 

Šestý dům symbolizuje zaměstnání, povinnosti a zdraví. Je to oblast služeb ostatním. Každodenní praktické úkoly, a vztahy se spolupracovníky patří do tohoto domu. Nachází se tu také náš zájem o zdraví.
Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat váš: postoj ke každodennímu životu a zdraví, schopnosti v zaměstnání, schopnost zachovat si zdraví.

 

Sedmý dům je dům osobních a partnerských vztahů. Znamení v sedmém domě je zapadající znamení - descendent. Je to na opačné straně zvěrokruhu nežli první dům a představuje osoby s kterými máme blízké vztahy a naše společenské uvědomění nebo jeho nedostatek. Znamení v sedmém domě představuje ideálního partnera, s kterým by jsme se měli přitahovat. Toto není stejná věc jako znamení v souhlasném živlu, s kterým by jsme měli jenom vycházet. Descendent také popisuje stránku naší vlastní povahy, která je v souladu s naším ideálním partnerem a dává nám příznaky, jak by mohlo vypadat naše ideální manželství nebo jiné partnerství. Znamení našeho descendenta shodné s ascendentem partnera je ideální, protože tyto 2 horoskopy se navzájem odzrcadlují a doplňují.
Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat vaše: schopnost přizpůsobit se ostatním, touha po partnerství a osobních vztazích, my.

 

Osmý dům představuje uspokojení potřeb, tajemství života a společné zdroje. Ovládá životní dráhu od narození až po smrt. Jde tu o průběh sexuality, početí a zrození. Psychologicky je spjat s hluboce zasahujícími mezníky života. Zabývá se také majetkem, který jsme získali výsledkem příbuzenského vztahu nebo zdědili. Patří sem i daně, pojistky a pod. Vztahuje se vytváření, obnovení a výzkum. Má spojení se životními záhadami a okultismem.
Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat váš: pud sebezáchovy, schopnost obnovení, schopnost přizpůsobení, postoj ke změnám a ke smrti.

 

Devátý dům symbolizuje cestování, vyšší vzdělání a životní filozofii. Symbolizuje touhu člověka splynout s něčím vyšším. Je to oblast dlouhodobých cílů, plánování a dlouhých poutí. Náboženství, církev, filozofie, právo a vyšší vzdělání patří do devátého domu. Vztahuje se na vzdálená místa a vyhledávání nových obzorů fyzických i duševních.
Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat váš: potenciál k vyšší inteligenci, schopnost rozšiřování společenských a zeměpisných obzorů, záliba v cestování a dobrodružství.

 

Desátý dům představuje kariéru, prestiž a reputaci. Ovládá touhu člověka získat svou identitu ve společnosti. Je to oblast, která poukazuje na to, co ve světě dosáhneme, jak se ukazujeme na veřejnosti a naše pamatováníhodné činy. Zabývá se zaměstnáním a postavením v zaměstnání a naší pověstí. Vztahuje se také na státní dalekosáhlé záležitosti. Společně s čtvrtým domem ovládá rodiče, především matku.
Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat vaše: touha po společenské a materiální nezávislosti, schopnost upoutat pozornost veřejnosti, schopnost brát zodpovědnost a dosáhnout úspěchu.

 

Jedenáctý dům symbolizuje přátelství, společenství, ideály a společenské úlohy. Týká se touhy člověka včlenit se do většího společenství. Představuje přání, cíle a naděje, humanistické a filantropické podnikání, kluby, společenské skupiny. Lidé, kteří nám pomáhají a ovlivňují naše záležitosti, patří do jedenáctého domu.
Naznačuje způsob, kterým se budou projevovat vaše: objektivní posudky, které přinesou schopnost nalézt emocionální a psychologický soulad, přátelství, schopnost dosáhnout určených cílů.

 

Dvanáctý dům symbolizuje podvědomí, citové záležitosti a tajemství. Je to oblast potíží pramenících z neviditelných zdrojů a omezení. Vztahuje se na emocionální problémy, tajné nepřátele, nepravdy a těžkosti, které musíme překonávat. Je to dům mimo hlavní tok života, který dovoluje duši hledět na svět s odstupem. Vzdaluje nás od každodenního života a přináší touhu po jednotě s vyšší realitou. Má spojení s nemocnicemi a jinými institucemi, které nás izolují od společnosti. Někdy se mu připisuje i bezdětnost.
Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat vaše: morální a duchovní síla, chování za těžkých okolností, schopnost oddálení od vnějšího světa, změny a rozvoje.

Převzato z webu: Duchovno
ÚVOD | KVANTOVÉ LÉČENÍ | ZDRAVÍ Z PŘÍRODY | ASTROLOGIE | NUMEROLOGIE | E-SHOP | E-PRÁCE | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku