Venahem

VENAHEM

Hydrofilní gel vhodný:

  • na pokožku nohou po zánětech křečových žil
  • při pohmožděninách
  • při poruchách žilního oběhu
  • při varixech a poúrazových trombózách

Napomáhá udržovat dobrý stav žil.

V roce 1998 bylo provedeno vyšetření u vybraných ambulantních nemocných interní ambulance ÚVN Praha. Ti pak po dobu 1 měsíce pravidelně aplikovaly na bolestivá a postižená místa krémy REVMAHEM a VENAHEM.

Metodika

Původně bylo do sledování zapojeno 25 jedinců z každé skupiny (celkem 50 lidí), ale sledování jich dokončilo jen 43 (22 jedinců aplikujících si Revmahem a 21 Venahem). Ve spektru nemocných bylo 25 žen a 18 mužů. Venahem zkoušelo 12 žen a 9 mužů. Revmahem 13 žen a 9 mužů. Průměrný věk těch co dokončili studii byl 56 let. Nejstaršímu bylo 78 let, nejmladšímu 25 let.

Příčinou přerušení byla nespolupráce, onemocnění nesouvisející se sledovanými obtížemi, cesta do ciziny, přestěhování a další překážky. Nebyla zaznamenána nesnášenlivost, alergická reakce. S každým nemocným byl vyplněn protokol, kde se popisovaly jeho potíže před aplikací krémů a pak za měsíc se tentýž protokol zopakoval. Intenzita problémů byla oceněna škálou 0,+,00až000.

Sledovány byly potíže:

  • postižení žilního systému
  • vleklá žilní nedostatečnost s otokem bérce
  • otoky kolem kotníků
  • pocit tíhy v bérci
  • křečovité bolesti v průběhu varixů
  • poflebitický syndrom

Výsledky:

Vleklá žilní nedostatečnost s otokem bérce byla přítomna u 6 žen a 5 mužů. Dlouhodobý ústup otoků nastal u 3 žen a 2 mužů,přechodné zlepšení, tedy po dobu aplikace u 1 ženy a 2 mužů.Beze změny zůstaly 2 ženy a 1 muž.Pouze 2 ženy a 1 muž nevykazovali zlepšení stavu. Otoky trvaly nadále.

Otoky kolem kotníků (zřejmě z kombinované žilní a lymfatické příčiny) trpěly 4 ženy a 2 muži. Zde došlo k ústupu nebo zlepšení u 3 žen a 1 muže.

Křečovité bolesti v průběhu varixů. Bylo přítomno u 9 žen a 6 mužů.Zlepšení bylo výrazné. To nastalo u 8 žen a 6 mužů. Pouze jedna žena tvrdila, že úleva byla nepatrná, až žádná.

Pocit tíhy v dolních končetinách byl přítomen u 7 žen a 5 mužů. Po měsíční aplikaci byl účinek u všech jedinců příznivý i když v různé míře.

Postflebitický syndrom se projevoval otoky, napjetím po předchozím zánětu žil.4 ženy a 2 muži po překonaném zánětu žil měli následné otoky, pocit napětí. Otoky ustoupily u 2 žen a 1 muže. Úleva však byla u všech jedinců (tíha, napětí) i když otoky do jisté míry trvaly.

Diskuze

Šlo o nesourodý soubor nemocných, stran pohlaví věku a potíží, ty byly způsobeny artrotickými, posttraumatickými změnami ve skupině nemocných, kteří lokálně aplikovali Revmahem. Nemocní, kteří užívali zevně Venahem byli lidé po zánětech žil dolních končetin s přetrvávajícími potížemi, s bolestmi, otokem, křečemi v průběhu varixů. jedinci v obo souborech nemocných netrpěli jedním typem potíží nebo problémů. Často se příznaky kombinovaly.

Jak bylo již poznamenáno nebyla skupina homogenní, takže ji nelze statisticky vyhodnotit, jde spíše o skupinovou kazuistiku, která ilustruje možnosti využití Venahemu a Revmahemu. Oba tyto krémy lze považovat za bylinnou kosmetiku s regeneračními a preventivními účinky.

Závěr:

Výsledky našeho minitestu prokazují pozitivní přínos obou těchto preparátů. Revmahem je zřejmě více efektivní na oblasti krční páteře a loktů. Venahem odstraňuje tíhu a částečně otoky DK pokud je místní příčina.

MUDr. Macharáček Oldřich

Praha 20.4.2000

Vybráno z poradny

2286 | Bukvajová Libuše | 2009-09-14 13:50:18

při chůzi trpím bolestmi zad/v kříži a níže,esí klouby/ a ještě na přední straně a vnitřní straně stehen.Musím se zastavovat .V noci křeče v nohách.Děkuji za odpověď Libuše

Vážená paní Libuše, bylinky na plotýnky moc nezabírají, přesto doporučuji kombinaci Beneflamus koncentrát, Yucca tbl a Venahem gel na žíly lýtek. Je to osvědčená kombinace. Povídání a dávkování naleznete na webových stránkách firmy. v úctě Dr Vydra

Jiný dotaz z poradny >>>