PLANETKY

Hledat

Přejdi na obsah

PLANETKY

ASTROLOGIE > JINÉ PRVKY HOROSKOPU

 

    Kromě Slunce, měsíce a planet se v astrologii občas používají také planetky (asteroidy) nebo podle nové astronomické terminologie trpasličí planety, planetky a kentauři. Trpasličí planety je nově zavedená "kategorie", kam dnes patří Pluto, Ceres a Eris. S Plutem astrologie počítá už velice dlouho (výklad je uveden mezi planetami), Ceres se v astrologii objevuje také již několik let a Eris je vlastně fungl nová trpasličí planeta (objevená v roce 2003 daleko za dráhou Pluta), takže do astrologie ještě není příliš zapracována. Přesto se však v astrologii občas setkáváme s planetkami Juno, Vesta, Pallas (též Pallas Athena) a nejčastěji pak s tzv. kentaurem (laicky řečeno něco mezi kometou a planetkou) jménem Chiron. Význam těchto těles není až tak podstatný, proto zde uvádím jen stručnou zmínku. Kromě všech již uvedených se poměrně dravě do astrologie hrnou teprve nedávno objevené objekty - transneptunská tělesa (trpasličí planety). Jde především o Quaoar, objevený v roce 2002 a Sednu, objevenou v roce 2003. Zatím se zkoumá spíše jejich význam, ale zdá se že objev tak velkých a důležitých těles bude brzy součástí horoskopů. V některých horoskopech se objevují kentauři Asbolus, Nessus, Pholus, Chariko nebo jiná transneptunická tělesa Chaos, Varuna nebo bližší asteroidy Isis, Astraea, Hebe, Flora, Metis, Hygeia a další, ale to nestojí ani za zmínku. Něco málo uvedu rači o úvahách vlivu Sedny a Quaoaru.

 


Chiron


    Ukazuje naši přírodní moudrost, nevyléčitelné zranění. Zkušený rádce a léčitel. V horoskopu symbol nevyléčeného zranění a to i psychického, z něhož se člověk musí vyléčit sám. Dává neobvyklá ponaučení, které nás mohou vyvést z míry. Planetka nese jméno moudrého antického kentaura Chirona (napůl muž a napůl kůň). V astrologii symbolizuje princip celostního vědění. V horoskopu představuje schopnost učení, významnost, schopnost hojení, léčitelské schopnosti a celostní vnímání světa. Záleží na nás, zda převáží spodní, zvířecí polovina, nebo horní lidská. Též symbol exilu.


   Příznivě aspektovaný Chiron:

ukazuje léčitelské schopnosti a schopnost pomáhat lidem. Vynikne ve znamení Raka a Ryb, v jiných znameních nevynikne.


   Nepříznivě aspektovaný Chiron:

symbolizuje rozptýlenost, fragmentární vidění světa, malou fundovanost a izolaci spojenou s duchovním neklidem a závislostí na dogmatech, někdy i exil. Ukazuje místo, kde se uvolňují pudy, vášně, zlozvyky, kde se projeví nevyléčitelné zranění.

 Ceres


    Ceres se podobá Merkuru. Bohyně přípravy úrody. Musí vytřídit plevel a plíseň. Esence Panny - probírá zemi a čistí ji od koukole. V horoskopu tam, kde je třeba rozlišovat blíženecké vlastnosti. Bývá v horoskopech mentálně postižených dětí (potíže v počítání).
    Její název je odvozen od antické bohyně Ceres (Demeter). V horoskopu zastupuje Velkou Matku a element Země. Je symbolem ničím nepodmíněné lásky, vztahu mezi rodiči a dětmi a výchovy sebe i druhých. Při dobrém postavení v horoskopu dává dobrou výživu, výchovu a plodnost, při špatném postavení však hrozí donucování, ztráty, dohled zvnějšku a strádání.

 Pallas


    Diova moudrost a síla, symbol sova a had. Vidí i v noci, prohlédne tmou, praktická moudrost, prometheovský duch. V horoskopu, kde je člověkova moudrost, dokonalý rozum a síla.
   Její název je odvozen od bohyně Pallas Athény. V horoskopu symbolizuje bojovnou královnu, inteligenci, tvořivost, originalitu, vynalézavost, kázeň, vnímavost a moudrost. Někdy však muže znamenat i “děsivý úspěch”, vypočítavost, asketismus a prospěchářství.

 Juno


    Juno manželka Diova. Otec Kronos ji snědl. Ochránkyně manželství, pomáhá při porodu. Symbol ženské role, manželské věrnosti, kompromisů v manželství (poškozené Juno - žárlivost).Vlastnosti těhotné ženy v úplňku.
    Její název je odvozen od bohyně Junony (Héry). V horoskopu zastupuje božskou manželku a ochránkyni manželství. Symbolizuje významné vztahy a svazky, podílnictví, vzájemnou podporu, věrnost, rovnost, intimitu a čistotu. Při špatném postavení však muže být i symbolem žárlivosti, majetnického pudu, pomstychtivosti, podvádění a partnerské nerovnosti.

 Vesta


    Vesta patronka rodinného krbu, panenská kněžka udržuje rodinný oheň, symbol odříkavého způsobu života (odchod do kláštera), symbol zasvěcení se nějakému ideálu.
    Její název je odvozen od antické bohyně Vesty (Hestie). V horoskopu zastupuje strážkyni ohně. Symbolizuje soustředění a usměrnění energie a zkušenost celostního Já. Je výrazem soustředění, integrace, sebepoznání, opatrnosti, bezpečí, jistoty, tradice a posvátnosti. Při špatné konstelaci však muže znamenat i sexuální odcizení, odloučení, nesmělost, zábrany a potlačování.

 Quaoar


    Quaoar je prvním velkým objevem od objevení Pluta (1930), proto se mu přičítá veliký význam. V astrologii zatím převládá názor jde o planetu meziosobních vztahů (podobně jako v případě planet Uran, Neptun, Pluto). Soudí se, že by mohl mít co do činění s globalizací a co se osudovosti týče přináší Quaoar intenzívní a bolestivé prožitky. Měl by ukazovat jakým způsobem v sobě musí člověk objevovat a rozvíjet vlastnosti lidského srdce.
    Mytologicky je Quaoar indiánským bohem kmene Tongva a znamená " zpívající a tančící Bůh" - bůh který tancem a zpěvem stvořil svět a po té i muže a ženu.

 Sedna


    V roce 2003 byla objevena Sedna - největší objevené těleso od objevu Pluta. I Sedna by měla ovlivňovat celé generace, připisuje se jí láska k životu. Mytologicky je Sedna eskymáckou bohyní moře (Z oblasti Labradoru) a jelikož se z mytologie často vychází, lze i tady předpokládat souvislost.
    Sedna byla krásná eskymácká dívka, které žila se svým otcem. Byla nesmírně domýšlivá a nechtěla se vdát jen tak za kdekoho. Když přišli lovci na námluvy, odmítala jednoho po druhém. Nakonec jí otec řekl, že nemají žádné jídlo a jestli se Sedna nevdá za muže, který by se o ně staral, budou muset hladovět. Bude se zkrátka muset vdát při první příležitosti. Sedna ale otce nevnímala, dívala se na svůj obraz ve vodě a česala si vlasy.
    Brzo potom její otec uviděl lovce, který se blížil k jejich táboru. Byl elegantně oblečen v kožešinách a vypadal bohatě, přestože nebylo vidět jeho obličej. Otec mu řekl o své krásné dceři, která umí vařit, šít a byla by skvělou ženou. Lovec souhlasil a proti Sednině vůli ji oba muži násilím posadili do jeho kajaku. Potom si ji lovec odvezl do svého domova na ostrově. Sedna se začala rozhlížet kolem sebe. Nikde nic nebylo, jenom skály a kamení. Sedna strhla lovcovu kapuci a uviděla, že její muž není člověk, ale velký černý havran. Havran se hrůzně zachechtal a jal se Sednu vléct na mýtinku na vrcholu skály. Jejím novým domovem bylo pár chomáčů zvířecích chlupů a ptačích per, rozházených na kamenité zemi. Jediné, co měli k jídlu, byly ryby, které jí její havraní muž nosil syrové z moře. Sedna byla velmi nešťastná, plakala a volala svého otce, až ten ve skučícím větru zaslechnul její nářky. Měl špatné svědomí a uvědomoval si, že Sedna musí být nešťastná. Nakonec se odhodlal jít za ní a zachránit ji. Naložil svůj kajak a pádloval několik dní mrazivou vodou, až dosáhl ostrova, na kterém žila s  havranem. Jakmile dorazil, Sedna už stála na pobřeží a čekala na něj. Narychlo se objali, usedli do kajaku a spěšně pádlovali zpět. Velký černý havran je dostihnul a střemhlav se vrhnul na jejich kajak. Sednin otec pozdvihnul pádlo a pokoušel se havrana uhodit, ale nedařilo se mu to. Havran se na ně opakovaně snášel a útočil. Nakonec se snesl velmi nízko poblíž kajaku a jeho křídlo se zatřepalo nad mořem. Vznikla veliká bouře. Moře se změnilo na prudký příval a pohazovalo kajakem sem a tam. Sednin otec se velmi vyděsil a hodil Sednu do moře. "Neubliž mi. Tady ji máš. Vem si ji. Vezmi si svoji vzácnou ženušku." Křičel Sednin otec.
    Sedna také křičela, bránila se a její tělo v Arktickém moři začínalo tuhnout zimou. Podařilo se jí doplavat ke kajaku a chytit se jeho okraje. Její otec ale byl natolik vyděšený z bouře, že jí začal pádlem bít po prstech, aby se pustila. Sedna se držela a řvala bolestí, ale její zmrzlé prsty nakonec praskly a spadly do moře. Pod vlivem havranovy hrůzné moci se Sedniny prsty klesající na dno změnily na tuleně. Sedna se znovu pokusila uchytit se kajaku, ale její otec ji znovu začal bít po rukou pádlem. Sedniny zmrzlé ruce praskly, ulomily se a začaly klesat na dno moře. Tam se proměnily na velryby a jiné mořské živočichy. Sedna neměla sílu nadále bojovat s otcem a začala se celá potápět. Přestože byla Sedna zmučená a rozzuřená vším, co se jí přihodilo, v moři nezahynula. Stala se bohyní moře a dodnes kraluje svým zvířecím společníkům, se kterými žije na dně moře. Z jejího hněvu na muže vznikají divoké mořské bouře. Lovci ji respektují, jak je učí eskymácké báje. Čarodějové ze světa na suché zemi se musí potopit a doplavat do světa jejího. Tam ji uklidní tím, že jí češou její dlouhé černé vlasy. Jakmile se Sedna takto uklidní, vypustí svá zvířata a dovolí eskymákům, aby se živili z její mořské žně. Dodnes, když lovec uloví tuleně, nakape mu do úst trošku vody, aby dal Sedně najevo svůj vděk, že mu milosrdně dovoluje živit jeho rodinu.


Údaje z webu: Astrology Pacific a Duchovno
ÚVOD | KVANTOVÉ LÉČENÍ | ZDRAVÍ Z PŘÍRODY | ASTROLOGIE | NUMEROLOGIE | E-SHOP | E-PRÁCE | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku