STÁLICE

Hledat

Přejdi na obsah

STÁLICE

ASTROLOGIE > JINÉ PRVKY HOROSKOPU

    Jasné hvězdy (stálice) ovlivňující horoskop. Každá má jiný význam a vliv na události. Stálice nevykazují téměř žádný pohyb a orbit pro jejich aspektaci se počítá max.1°. Z pohledu ze Země se nacházejí na určitých stupních jednotlivých astrologických znamení. Zde najdete ty nejdůležitější:                     
Beran   Býk   Blíženci   Rak   Lev   Panna   Váhy   Štír   Střelec   Kozoroh   Vodnář   Ryby


 Denebkaitos 2,3°
Neštěstí, nemoci, skandály, nedobrovolné změny, násilí proti sobě samému.

Algenib 9,1°
Neštěstí,chudoba, skandály, upadnutí do nemilosti, násilí.

Sirrah 14,2°
Štěstí, bohatství, sláva, zdraví, láska, pocty, nezávislost, dobrý intelekt, šťastný osud. Zvláště v konjunkci se Světly, dobroději, 1. a 10.domem.

Betankaitos 21,5°
Nucené změny a cesty, emigrace, nehody a neštěstí ve válce, ztroskotání lodi, pády a rány.

Mirach 30,3°
Štěstí v manželství a v přátelství, přítelkyně, sláva, pocty v 1., 7., nebo v 10. domě s touže konstelací.

NAHORU


 Mira 31,3°
Štěstí, krása, sláva, výhody, výsady, dobrý osud, láska k domovu, šťastné i když pozdní manželství, smířlivost, jasná mysl.

El Sheratan 33,6°
Násilí, zranění, tvrdá porážka, zničení ohněm, válkou, zemětřesením, velmi osudný vliv.

El Nath-Hamal 37,4°
Násilí, krutost, brutalita, zvířeckost, promyšlený zločin, velmi osudný vliv.

Shedir 37,5°
Problematický vliv.

Alamak 44,1°
Umělecké schopnosti, věhlas, pocty a výsady.

Menkar 44,2°
Nemoce, zkáza, hanba, nešťastné náhody, poranění zvířetem.

Algol 56,1°
Osudově nebezpečný vliv. V konjunkci s Jupiterem nebo Venuší: moc, ovládání lidu. V konjunkci s bodem štěstí, škůdci a v rohových domech: ztráta jmění. V konjunkci se světly nebo se Saturnem v 10.domě: sebevražda. V konjunkci s Merkurem, Měsícem  nebo Ascendentem: ukrutnost, vrah, sebevrah. V nepříznivé aspektaci a při Marsu nebo Saturnu v 8.domě značí smrt popravou. Saturn, Slunce nebo Měsíc v 10.domě: nabádá k vražedným myšlenkám. 
násilná povaha, která způsobí smrt sobě i druhým, utětí hlavy, oběšení, zabití elektrickým proudem, davové násilí, zlo, problémy zaviněné bezstarostností.

Plejády 60°
V konjunkci s Ascendentem nebo Měsícem: úspěch, moc, vysoká kariéra, ale násilná smrt. Se Sluncem, Marsem nebo Venuší: kariéra, ale neustálé choroby. V konjunkci se 4.domem: smrt při povodních, smrt výstřednostmi. S Měsícem  nebo Merkurem: nemravnost. V konjunkci s ubývajícím Měsícem a poškozený Saturn a Mars se vztahem k 1.domu, nebo 4.domu: oslepnutí. Špatný Mars a Saturn se vztahem k 7.domu: smrt při ztroskotání lodi, utopení, lynčování. V konjunkci s Descendentem: náhlá smrt, způsobená vedením výstředního života nebo zátopou.
Věhlas, vznešenost, láska ale také slepota, zranění obličeje, neštovice.
NAHORU


Hyády 65,5°
Náhlé neštěstí, násilí, slzy, slepota, úrazy hlavy, jedy, zbraně, choroby.

Aldebaran 69,5°
V konjunkci s Ascendentem, Měsícem nebo Sluncem: nebezpečná sláva, pocta a sláva spojená s nebezpečím (např. atentát). V konjunkci se Sluncem v 10.domě: kariéra, ale tragický konec. V konjunkci se Saturnem: utonutí, pád s vysokých míst. V konjunkci s Marsem: nebezpečí smrti při ztroskotání lodi, v bouřích, záplavách. V konjunkci s bodem štěstí, hrotem 2.domu, nebo v.2.domu: ztráta majetku. V 1., nebo 7.domě nedaleko Světel: násilná smrt.
Odvaha, výmluvnost, popularita, veřejné i vojenské pocty, inteligence dobrá, vytrvalost, stálost, moc, blahobyt, dobré netrvá věčně, nebezpečí násilí a nemoci, divokost.

Rigel 76,5°
V 10. domě v konjunkci s dobroději: kariéra. V konjunkci se světly, jež jsou nepříznivé ozářeny škůdci: překážky, zklamání.
Sláva, pocty, blahobyt, velkomyslnost, dobromyslnost, vynalézavost a mechanická zručnost.

Bellatrix 80,6°
V 1.domě v konjunkci se Sluncem: oslepnutí. V konjunkci s Měsícem: nemravnost. V 10.domě: ztráta jmění, ale úspěch v civilní nebo vojenské službě. Konjunkce se Světly v 6., 8., nebo 12.domě: oslepnutí zaviněné úrazem.
Sláva, bohatství, vysoce postavení přátelé, civilní i vojenské pocty, ale také nebezpečí upadnutí v nemilost, nebezpečí nehod, které mohou mít za následek oslepnutí, zkáza, krach.

Capella 81,5°
V konjunkci s dobroději nebo Světly v 10.domě: kariéra. V konjunkci s Merkurem, Ascendentem nebo Měsícem: vady intelektu, bázlivost, ale i zvědavost, podivínství.
Sláva, blahobyt, odpovědné postavení, vysoce postavení přátelé, láska ke vzdělání.

Mintaka 82,2°
Štěstí a šťastné náhody.

Alnilam 83,3°
Krátkodobý úspěch.

Polárka 88,3°
Nešťastné náhody, nemoc, zkáza, potupa, Úspěch ale i nezdar podle planety v konjunkci. Působnost na zdraví, povolání a manželství.

Betelgeuze 88,2°
Blahobyt, pocty.
NAHORU


Sírius 104,1°
V 10.domě v konjunkci s Jupiterem nebo Marsem: sláva, kariéra, úspěch, vojevůdce. V konjunkci s Ascendentem nebo Marsem v 1.domě: nebezpečí ve válce, sportu.
Sláva, bohatství, nadšení, zbožnost, svědomitost, vášnivost, ale také hrozící zášť a nebezpečí pokousání psy.

Canopus 104,6°
Zbožnost, cesty, široké znalosti, láska ke vzdělání, změny zlého v dobré, konservatismus.

Castor 110,1°
Vyznamenání, skvělý intelekt, úspěch v právech, nakladatelské činnosti, cestování, láska ke koním, náhlá sláva a pocty s následujícím pádem, neštěstím, nemilostí, nemocí, nařčením, zlomyslnost se sklonem k násilnostem, zkaženost, hněvivost, zlomyslnost, degenerace.

Pollux 113,1°
Nepříznivý vliv, odvaha, oloupení, násilná smrt. V konjunkci  se Saturnem v 1.domě: smrt ohněm, zastřelením. Konjunkce s Marsem v Ascendentu, 3.domě nebo 4.domě: odvaha a uznání, ale i nebezpečí a ohrožení života lupičem. Je-li v Ascendentu v konjunkci se Saturnem, Sluncem nebo Měsícem: násilná smrt zastřelením, probodnutím, ohněm.
Statečnost, jemná, oduševnělá mysl, nebo naopak lstivost, troufalost, krutost a unáhlenost, pozor na jedy.

Procyon 115,5°
V konjunkci se Sluncem: hrdinství, kariéra. V opozici se Sluncem: nebezpečí, potupa, ztráta úřadu. V konjunkci s Ascendentem nebo Měsícem: odvaha, zbrklost, hněvivost.
Činorodost, činy, které nemají daleko k násilí, zlomyslnost, hněv, zloba, hrubost, drzost, vrtkavost, pýcha, změkčilost, bojácnost, smutek, lehce se rozzlobíte, nedbalost, povyšování, které končí pádem, strach z vody, nebezpečí pokousání.
NAHORU


Praesepe 127,1°
Choroby hlavy, šťáv a očí, řád a plodnost, dobrodružství, ale také nemoce, nemilost, drzost, domýšlivost, svévole, zlovolnost, krutost, slepota.

Severní Osel 127,3°
Trpělivost, dobročinnost, odvaha, pečlivost, pěstounská a charitativní práce, hrdina a vzdorný vůdce, nebezpečí násilné smrti, popálenin, vážných nehod.

Jižní Osel 128,4°
Trpělivost, dobročinnost, odvaha, pečlivost, pěstounská a charitativní práce, hrdina a vzdorný vůdce, nebezpečí násilné smrti, popálenin, vážných nehod. Průběh je spíše horší.

Alfard 147,2°
V konjunkci s vládcem1.domu, Marsem, nebo Světly v rohových domech: otrava krve, katastrofy zaviněné ženami. V konjunkci se Světly: velmi neblahý vliv.
Moudrost, hudební a umělecké nadání, psychologie, revoluční činy, silné vášně, nedostatek sebeovládání, nemorálnost, náhlá smrt jedem, utopením, zadušením.

Regulus 149,5°
Touha po vládě, vladařství, bohatství, moc (v 10.domě). V konjunkci s Jupiterem: kariéra. V konjunkci se Saturnem: kariéra, ale násilná smrt. V konjunkci s Merkurem nebo Měsícem: dobrota, vládychtivost. Je-li v 10.domě, nebo v konjunkci s bodem štěstí: moc a bohatství.
Úspěch, moc, ambice, vznešený původ, idealismus, síla ducha, velkodušnost, statečnost, smělost, odvážnost, nezávislost, láska k moci a touha po vládě, válečné úspěchy krátkého trvání, uvěznění, násilí a násilná smrt, zničení.
NAHORU


 Zosma 161,1°
Melancholie, zasmušilost, nemorálnost, nestydatost, sobectví, podlost, hanba, drogová závislost, strach ze smrti jedem.

Denebola 171,4°
Vznešenost, sebeovládání, nesobeckost, zabýváte se záležitostmi jiných, rychlý úsudek, pokud se nedokážete ovládat, pak si můžete za svá neštěstí sama, štěstí se mění v neštěstí, zoufalství, lítost, ostuda, je-li v Ascendentu, nebo v 6., 8., nebo 12.domě: soudní spory.
NAHORU


Vindemiatrix 189,5°
Hvězda vdov, rozpustilost, pošetilost, podvody a klam, hanba, ostuda, krádeže, vdovství, těžké životní zkoušky.

Algorab 193,2°
Nelidskost, destruktivní sklony, ohavnost, lež, využívání skandálů a tajnosti.

Spica 203,5°
Úspěchy blahobyt, sláva, ale násilný a nešťastný konec (jsou-li Světla porušena škůdci). Je-li v konjunkci se Světly v 10.domě: životní úspěchy, jmění. Je-li v konjunkci se Světly v 10.domě a nepříznivě aspektovaný od Saturnu Marsu nebo Urana: nešťastný konec. Je-li v konjunkci s Jupiterem nebo Venuší: bohatství, sláva, hodnosti, pocty, povýšení. Je-li Spica poškozena: neplodnost, nespravedlnost.

Arcturus 204,1°
Úspěch po překážkách, vládychtivost, pád, bohatství, sláva, pocty, cestování, rozhodnost. Po dlouhotrvajících překážkách přijde konečně štěstí a úspěch. Je-li v konjunkci se Světly v 10.domě: vysoké postavení, úspěch, povýšení. Je-li v konjunkci s Merkurem v 1.domě: věrnost, zdvořilost, dvornost.
NAHORU


Jižní Kříž 221,5°
Dobročinnost, spravedlivost, milujete podívanou, ceremonie, tajemství, je to důležitá hvězda mágů, okultistů, astrologů.

Gemma Alphecca 222,2°
V konjunkci s vládcem 7.domu v 1., nebo v 7.domě: nebezpečí otravy krve; pocty, bohatství, umělecký talent, poezie.

Jižní Miska 225,0°
Ohrožení zdraví, ztráta majetku, otrava krve, zlovolnost, násilí, lež, zločiny, nemoce, obstrukce, nebezpečí otravy, potupy, nepoddajný charakter. V konjunkci se Sluncem: ohrožení zdraví. V konjunkci s bodem štěstí v 2., nebo 5. domě: ztráta majetku.

Severní Miska 229,2°
Štěstí a úspěch, dobročinnost, bohatství, ctižádost. Je-li v 10.domě v konjunkci se Sluncem, Měsícem , Jupiterem nebo Venuší: pocty, povýšení.

Unuk 232,0°
Náhlá smrt, zkáza. Zvláště v 1., 4., nebo v 8.domě, nehody, násilí, nemorálnost, nebezpečí otravy jedem. Přináší vždy zkázu. Je-li v 1., 6., 8., nebo ve 12.domě: náhlá smrt, dispozice k těžkému onemocnění.

Agena 233,5°
Úspěch, pocty, zdraví, vysoce postavení přátelé, kultivovanost, jemnost.

Bungula 239,3°
Čest, prospěch, pocty, přátelství, jemnost.
NAHORU


Akrab 242,3°
Krutost, zlomyslnost, chlad, odpudivost, krádež, zločiny, epidemie, nakažlivé choroby.

Antares 249,4°
V konjunkci s Ascendentem, Měsícem a Merkurem v 1.domě: vládychtivost, odvaha, úspěch, ukrutnost. V konjunkci s MC  nebo s Měsícem v 10.domě: mocenské postavení, tyranie. V 6. nebo v 12.domě, v konjunkci s Dračím ohonem nebo Světly: nebezpečí oslepnutí. V konjunkci se Sluncem: činorodost, úspěch, ale nebezpečí pro pravé oko. Je-li v konjunkci se Sluncem nebo v Beranu v 6., nebo v 10.domě: nebezpečí oslepnutí.
Svobodomyslnost, tolerance, ale většinou je předzvěstí zla, nebezpečí fatalismu, tvrdohlavost, která může vést ke vlastní zkáze, neopatrnost, ukvapenost, dravost, zlomyslnost, násilná smrt.

Rastaban 252,0°
Ztráta majetku, násilí, sklon k nehodám a zločinu.

Ras Alhague 262,2°
Podobný vliv jako Antares, ale slabší. Také zkaženost, zvrácenost, neštěstí kvůli ženským.

Lesath 264,3°
Nebezpečí, zlomyslnost, zoufalství, nemorálnost.

Sinistra 269,4°
Lajdáctví, nepořádek, povrchnost, podprůměrnost, nemorálnost.
NAHORU


Vega 285,2°
V konjunkci s hrotem 2. domu, v 10. domě, s bodem štěstí nebo Měsícem v rohových domech: Bohatství, jmění, význačné postavení. V konjunkci s Měsícem pod obzorem: nadání pro magii; blahobyt, idealismus, naděje, kultivovanost, proměnlivost, vážnost, střízlivost, okázalost, honosnost, domýšlivost, lascívnost.

Deneb 289,4°
Autorita, vůdčí schopnosti, dobrodružství, svobodomyslnost, úspěch v armádě.
NAHORU


Albireo 301,1°
Pěkný vzhled, čistota, vtip, líbeznost.

Atair 301,4°
Nebezpečné úspěchy, neohroženost, sebedůvěra, statečnost, svobodymilovnost a svobodomyslnost, náhlé a velké štěstí, autorita, nezřízené ambice, nebezpečí uštknutí, pocit viny.

Giedi 303,5°
Výhody, zisk, obětavost, zbožnost.

Dabih 305,0°
Výhody, zisk, obětavost, zbožnost, více melancholie.

Nashira 321,4°
Je-li v 1.domě: melancholii, nehody skrze zvířata, starostlivost, těžké podezření. Je-li v 10.domě: starosti a svízele v zaměstnání, nepoctiví společníci, vězení, úpadek, spory se staršími lidmi.

Deneb Algedi 323,3°
Úspěch a pád. výhody, zisk, obětavost, zbožnost život i smrt, štěstí a neštěstí, vzestup a pád.
NAHORU


Sadalmelik 333,3°
Pronásledování, soudní řízení, trest smrti, naprostá a náhlá zkáza.

Fomalhaut 333,5°
V 1., nebo 10.domě: sláva, pocty. V konjunkci s Merkurem: literární nadání. V konjunkci s Venuší: nadání hudební a malířské. Sláva a nesmrtelnost, proměna z hmotaře v duchovní bytost.

Deneb Adige 335,3°
Vynalézavost, dobrý intelekt, ostrovtip, logické myšlení, náklonnost ke studiu, filozofické založení, neblahé působení na hmotné poměry.

Archenar 345,2°
Úspěch ve veřejné, státní službě, náboženství.

Markab 353,0°
Šťastné náhody, pocty, bohatství, nebezpečí martických zranění, řezné, bodné rány a popáleniny, exploze, bodnutí, nadýmání, násilná smrt.

Scheat 359,3°
V konjunkci s hrotem 8.domu: utonutí. Velké neštěstí, zavraždění, sebevražda, utopení a vůbec násilná smrt.
NAHORU
Údaje z webu: Astrology PacificÚVOD | KVANTOVÉ LÉČENÍ | ZDRAVÍ Z PŘÍRODY | ASTROLOGIE | NUMEROLOGIE | E-SHOP | E-PRÁCE | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku