LUNÁRNÍ UZLY

Hledat

Přejdi na obsah

LUNÁRNÍ UZLY

ASTROLOGIE > JINÉ PRVKY HOROSKOPUVzestupný a Sestupný uzel (Severní a Jižní uzel)    Jedná se o průsečíky ekliptiky a dráhy Luny, bod ve kterém Luna vystupuje nad ekliptiku se nazývá Vzestupný uzel, kde pod ni sestupuje nazývá se Sestupný uzel. V horoskopech se objevují pravidelně a zkoumá se jejich postavení ve znamení, v domech i aspekty jiných planet.
Měsíční uzly zesilují a zdůrazňují prvky a astrologické domy horoskopu. Vzestupný uzel má jupiterský charakter a naznačuje příznivé spoje a celkový úspěch. Sestupný uzel má charakter saturnský a naznačuje odcizení, špatná spojení a ztráty.Lunární uzly v domech:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. dům   2. dům   3. dům   4. dům   5. dům   6. dům   7. dům   8. dům   9. dům   10. dům   11. dům   12. dům

      

Vzestupný uzel 1. dům – Sestupný uzel 7. dům


Úspěch v povolání, protekce, dobrý osud života, mnoho dětí nešťastné manželství, vdovství, veřejní nepřátelé, ztráty pro společníky a spory, rozluka anebo bez manželství.


Člověk učí rozvíjet vlastní osobnost, rozhodovat se na základě svých potřeb, učí se vážit sebe sama. Je zde nebezpečí z přílišné závislosti na druhých lidech, jež může mít nejrůznější formu.

NAHORU

      

Vzestupný uzel 2. dům – Sestupný uzel 8. dům


Příznivé finanční poměry, šťastné spoje a náhody, rozmnožení majetku zlá smrt, smrt náhodou, promrhání nebo ztráta dědictví.


Rozvíjení vlastních hodnot, finanční samostatnost je tématem této konstelace. Člověk by se měl zbavit finanční závislosti na druhých, měl by se naučit postarat sám o sebe.

NAHORU

     

Vzestupný uzel 3. dům – Sestupný uzel 9. dům


Výhody ze smluv, dobrý poměr k příbuzným a výhody od nich, příznivé cesty nebezpečí na cestách, v cizině na moři.


Rozvíjení komunikačních dovedností, orientace v každodenních konkrétních situacích je tématem této konstelace. Je zde nebezpečí úniku před realitou každodenního života do abstraktních úvah.

NAHORU

     

Vzestupný uzel 4. dům – Sestupný uzel 10. dům


Zámožní rodiče, štěstí v rodinném kruhu, útulný domov, příjemné stáří, zisk z realit, bezstarostný život.


Nezdary v povolání, změny v zaměstnání, sklon k úrazům, překážky a ztráta úřadu. Rozvíjení rodinných vztahů, zdravého jádra naší osobnosti. Nebezpečí zde hrozí z upínání se ke vnějšímu světu, kariéře.

NAHORU

     

Vzestupný uzel 5. dům – Sestupný uzel 11. dům


Štěstí v lásce, dětech, spekulaci, v účinnosti umělecké a vychovatelské. U ženy šťastné porody. Mnoho dětí a štěstí s nimi.


Ztráta dětí, falešní přátelé a ztráta skrze ně. Rozvíjení tvůrčích schopností, bezprostřední projevování citů, pocity jedinečnosti. Nebezpečí zde hrozí z nezdravého poddání se vlastního já kolektivu.

NAHORU

     

Vzestupný uzel 6. dům – Sestupný uzel 12. dům


Zdraví, životní síla, štěstí s pořízenými, nadání lékařské, u ženy: dobrá matka, manželka a kuchařka.


Zavilí nepřátelé, omezení svobody, osamělost, vdovství, možnost uvěznění, pobytu v sanatoriu nebo blázinci. Důraz se klade na řešení každodenních problémů, konkrétních situací. Je zde nebezpečí úniku mimo realitu, denní snění.

NAHORU

     

Vzestupný uzel 7. dům – Sestupný uzel 1. dům


Šťastné manželství, více manželství zlý osud, neúspěch osočování, oční choroby, zranění v obličeji.


Člověk se učí spolupráci, kompromisům zejména v nejbližších vztazích, manželství. Je zde nebezpečí egoismu a bezohlednosti.

NAHORU

    

Vzestupný uzel 8. dům – Sestupný uzel 2. dům


Přírůstek majetku věnem, dědictvím, krásná smrt finanční ztráty, marnotratnost, sociální odvislost.


Je nutno změnit hodnotový systém, nutno pomáhat druhým a posilovat jejich pocit sebehodnotí.

NAHORU

     

Vzestupný uzel 9. dům – Sestupný uzel 3. dům


Daleké cesty, vztah k cizině, možný sňatek v cizině nebo s cizincem škody ze smluv, spory s příbuznými, škody.


Příliš velký důraz je kladen na konkrétní myšlení, je zde nebezpečí omezení rozhledu. Zrozenec by se měl zajímat o jiné kultury a názory.

NAHORU

     

Vzestupný uzel 10. dům – Sestupný uzel 4. dům


Úspěch v povolání, uznání, dobrá pověst zlé pro rodiče, domov a stáří, ztráty v realitách, smutný konec života, promarněné dědictví.


Člověk by se neměl zavírat před světem, měl by se naopak věnovat kariéře, sebeprosazení. A rozvíjet své schopnosti v této oblasti.

NAHORU

    

Vzestupný uzel 11. dům – Sestupný uzel 5. dům


Dobří přátelé, protekce, znamenité styky.


Přehnaná erotika, nemravnost, nemanželské děti, nehody s dětmi, neúspěch ve výchově dětí, ztráty spekulacemi, úmrtí dětí. Člověk by se měl snažit zapojit do společenského života, začlenit se do nějaké skupiny. Neměl by se nechat příliš strhávat osobními zájmy, nepředvádět se.

NAHORU

     

Vzestupný uzel 12. dům – Sestupný uzel 6. dům


Úspěch proti nepřátelům a škodlivým vlivům ztráty pro podřízené, slabé zdraví, mnoho chorob.


Člověk je příliš racionalistický, ovládá se, úkolem je otevřít srdce a uvědomit si nadosobní stránky našeho života.

NAHORU

Údaje z webu: Astrology Pacific
ÚVOD | KVANTOVÉ LÉČENÍ | ZDRAVÍ Z PŘÍRODY | ASTROLOGIE | NUMEROLOGIE | E-SHOP | E-PRÁCE | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku