ASTROLOGICKÉ ŽIVLY

Hledat

Přejdi na obsah

ASTROLOGICKÉ ŽIVLY

ASTROLOGIE > JINÉ PRVKY HOROSKOPU

 
   

Každé znamení přísluší k nějakému živlu, a podle toho jak silně nebo málo je ten který živel v horoskopu zastoupen, lze určit to, co živly určují - naše nejzákladnější osobnostní rysy
    Aby bylo možné dále pokračovat a ověřit si jak jsme na tom se živly ve svém horoskopu, je třeba provést následující jednoduchý výpočet: podle postavení planet ve znameních našeho horoskopu obodujeme živly. To znamená že za každou planetu ve znamení toho kterého živlu připočteme body až nám vyjde výsledek. Bodování je následovné: Za Slunce a Měsíc 4 body, za Merkur, Venuši a Mars 3 body a za Jupiter a Saturn po 2 bodech. Znamení jsou v těchto živlech: oheň (Beran, Lev, Střelec), voda (Rak, Štír, Ryby), země (Býk, Panna, Kozoroh) a vzduch (Blíženci, Váhy, Vodnář). Z toho vyplývá, že např. Slunce v beranu = 4 body pro oheň, Jupiter v Raku = 2 body pro vodu atd.  Když body sečteme, zjistíme kolik který živel má celkem, přičemž 0 -3 body znamená že je živel málo zastoupen, 4 -11 živel je vyrovnaný a 12 a více bodů je pro živel příliš zdůrazněný. Po tomto výpočtu je možné přistoupit, k výkladu živlů...

 
     
Oheň Země Vzduch Voda
 

Oheň

Symbolický význam:

Intuice, tvořivost, iniciativa, dobrodružství, vize.

 

Oheň málo zdůrazněný:

Trpíte podstatným nedostatkem životní energie. Je pro vás tudíž těžké v sobě roznítit nebo udržet dostatek entuziasmu, abyste se pustili do nějakého projektu či vztahu. Po fyzické stránce můžete opakovaně trpět zažívacími potížemi, jelikož postrádáte to, co se nazývá vnitřním ohněm. Jestliže je to váš případ, snažte se jíst pravidelněji a pijte čerstvý zázvorový čaj, což vám v organické podobě dodá tolik potřebný vnitřní oheň. Po psychologické stránce usilujte o získání pozitivního přístupu, zadávejte si zvládnutelné úkoly a dosažitelné cíle a obklopte se lidmi, kteří jsou přirozeně zapálení, a tudíž schopní a ochotní vás povzbudit a motivovat. Aktivní fyzické cvičení vám také může pomoci vyprodukovat tu syrovou ohnivou energii. Jestliže budete rozvíjet pozitivní rysy Slunce a Marsu ve svém dia­gramu, zjistíte, že to také hodně napomáhá korigovat potlačený oheň.

 

Oheň příliš zdůrazněný:

Trochu zjednodušeně bychom to mohli popsat jako více energie než rozumu (nebo citlivosti). Přinejmenším můžete být často obviňováni z přílišného nadšení. Vrháte se po hlavě do projektů a vztahů a jste v nebezpečí, že spálíte ostatní nebo sami sebe, nebo obojí. Naneštěstí máte tolik přirozené energie a optimismu, že si to uvědomíte, až je téměř, nebo dokonce příliš pozdě. Více než cokoli jiného potřebujete zabrzdit anebo přimět, či spíše nechat někoho nebo něco, aby vás poněkud zbrzdili. Zároveň potřebujete projekt, který by spotřeboval vaši obrovskou energii a nadšení. Ale musel by mít i duchovní rozměr, pomocí něhož byste se propracovali k nějaké vizi, která slouží většímu celku. Jinak vás vaše tendence být přehnaně sebe­vědomí a starat se sami o sebe může přivést na vedlejší kolej - to jest, zůstanete opuštění a emočně prázdní. Tyto egoistické a v konečném důsledku destruktivní tendence mohou být zlepšeny posílením pozitivních rysů Měsíce a Saturna, a jakýchkoli jiných planet ve vodních znameních - něco, co jste se už možná naučili dělat.

 

Oheň vyrovnaný:

Věříte v aktivitu jako ve způsob dosažení cílů a řešení problémů. Vaše přímočarost může být zpočátku pro ostatní překvapivá, ale nakonec je to to nejlepší. Vášeň a hněv se u vás projeví okamžitě, ale odezní ihned, jakmile se vybije přebytečná energie. Jste člověk jako rtuť, aniž byste to přeháněl. Z vašeho nevyčerpatelného proudu radosti a nadšení těží večírky i podniky.

NAHORU

Země

Symbolický význam:

Vjem, praktičnost, objektivita, stabilita.

 

Země málo zdůrazněná:

Váš problém spočívá v tom, že nejste dost při zemi, nejste ve svém těle a fyzicky teď a tady. Z toho plyne, že to, co mnoho lidí považuje za samozřejmé - správně a pravidelně jíst, vydělávat peníze a mít praktické starosti více méně pod kontrolou a v pořádku - pro vás není přirozené. Ostatní by vás mohli obviňovat, že žijete ve snu a že se spoléháte na jejich rady a podporu v materiálních záležitostech. Měli byste vyřešit každý jasný případ své materiální závislosti na ostatních. Zároveň je důležité, abyste našli způsob, jak být víc při zemi: jelikož vaše životní energie nenaplňuje vaše tělo, může tělo zůstat nějakým způsobem zbaveno života - běžným projevem jsou problémy kožní a zažívací, spolu s nedostatkem fyzické energie. Paradoxně ale můžete být zcela zaujati starostmi o stav svého zdraví, právě proto, že vaše životní energie tělo nenaplnila. Dát situaci do pořádku vám pomůže nejpozemštější z planet, Saturn. Prostudujte si tedy znamení, ve kterém se nachází (a později také dům, až si ho určíte), a snažte se stanovit, jaké je vaše skutečné poslání na planetě Zemi. Myslím, že ve vašem případě se jedná o základní nechuť žít v materiálním světě - což zahrnuje vaše fyzické tělo - ať už z toho či onoho důvodu. Ale to, či spíše TOTO, je místo, kde se nacházíte - takže přehodnoťte, co to znamená, a najděte si pro tento svět trochu nadšení a oddanosti. Prostě se naučte anebo buďte ochotni BÝT TEĎ TADY.

 

Země příliš zdůrazněná:

Možná to ani nepociťujete jako problém, jelikož fungujete výtečně v tom typu světa, v jakém žijeme: v takovém, jenž klade velký důraz na Zemi - v materiálním světě. Takže se vám daří ve světě byznysu a v oblastech, kde jsou hlavním kritériem konkrétní, logické výsledky a fyzická zdatnost. Problémy nastávají, dojde-li k nějaké změně, která se vymyká vaší materiální kontrole. Příznačné je, že k takové změně dochází ve vašem pracovním životě anebo tam, kde jste investovali peníze. Pak je pro vás velmi těžké se přizpůsobit a podívat se na svět pohledem, který bere v úvahu více než jenom cenu a fyzický stav věcí. Po emocionální stránce je vaším problémem neschopnost rozeznat potřeby a hodnotu toho člověka, na kterém jste byli předtím, než vás zasáhlo neštěstí, závislejší více, než jste si připouště­li. Obecněji řečeno, vaše neochota uznat něco víc, než je fyzicky zjevné, může způsobit, že ostatní začnou považovat vaši filozofii za omezenou a vás za nudného nebo nekultivovaného. A pokud k tomu dojde, vyhledejte si pozitivní vizionářštější a neobvyklejší vlastnosti takových planet, jako je Jupiter, Uran a Neptun.

 

Země vyrovnaná:

Jste spolehliví a důslední. Téměř vždy splníte, co slíbíte. Máte dobrý smysl pro fyzično, což se může projevovat schopnostmi léčit anebo smyslným založením; aniž by to byl jediný způsob vaší komunikace s ostatními, což by se mohlo v extrémním případě projevit jako vulgárnost. Zpravidla se vám daří udržovat materiální záležitosti v pořádku, i když nepokládáte ani peníze, ani materiální úroveň za nejdůležitější. Ve světě, který protěžuje materiální stránku na úkor duchovní, se však někdy můžete cítit nepřiměřeně - ale to je pouze nedorozumění. Vaše materiální hodnoty jsou zdravé.

NAHORU

Vzduch

Symbolický význam:

Přemýšlivost, pojetí, ideály, principy, spravedlivost.

 

Vzduch málo zdůrazněný:

Nemáte příliš sklon zastavit se a hloubat nad různými aspekty nějaké záležitosti. Je pro vás těžké mít fyzický a emocionální odstup od situace a objektivně a nestranně ji prozkoumat. Důsledkem vaší neschopnosti vidět svou konkrétní roli v jakémkoli daném procesu - případně vidět tento proces ve věcech vůbec - je vaše tendence neuvědomovat si, do čeho jste se zapletli, dokud nevzniknou nevyhnutelné problémy a názorové střety. Pak je pro vás těžké si uvědomit, čím jste k tomu přispěli vy sami. A jelikož je pro vás těžké akceptovat cizí názory, můžete přivodit dusivé uváznutí na mrtvém bodě. Takže dříve nebo později budete muset přijít na to, proč nedůvěřujete intelektuálnímu přístupu při rozebírání záležitostí - protože to je přesně to, co je potřeba. Pokud jste na to ještě nepřišli, pomohou vám pozitivní rysy vašeho Merkura, stejně jako pozitivní transformace negativních rysů Měsíce.

 

Vzduch příliš zdůrazněný:

Máte tendenci prožívat život spíše jako teorii než realitu. Donekonečna věci v duchu rozebíráte, v podstatě proto, že máte strach, abyste se na materiální nebo emocionální úrovni příliš neangažovali. Chybně se domníváte, že byste se tím dostali do pasti, bez další možnosti volby v dané záležitosti. Věci neustále visí ve vzduchu, což v extrémním případě může vést k tomu, že se najednou ocitnete ve velmi nereálném prostoru. Dalším vaším problémem je schopnost zastrčit věci až dozadu - tedy ve své hlavě - kde mohou přerůst v krizi, jež vás přinutí se rozhodnout a jednat právě takovým způsobem, kterého jste se obávali. Měli byste použít své nepochybné intelektuální schopnosti k tomu, abyste připustili, že život má smysl, jen když je prožitý občas i fyzicky a emocionálně. Když si to neuvědomíte, váš nervový systém se ocitne v takovém tlaku, že se objeví ještě více problémů, které vy vidíte jako záležitosti „hlavy". Z toho může vyplynout bludný kruh. Je správné si věci promyslet, než začnete jednat - ale přinuťte se skutečně jednat, než vyhodíte pojistky! Snažte se posílit své pozitivní rysy Saturna a pozitivně přeměnit negativní rysy Merkura. To vám pomůže dostat se z pekla, které možná sídlí ve vaší hlavě. Jak říká hinduistická kniha moudrosti Bhagavadgíta: „Mysl je vrahem skutečného."

 

Vzduch vyrovnaný:

Máte zdravý smysl pro to, že všechno a každý potřebuje prostor k dýchání. Znamená to, že jste schopni vidět věci a lidi ve vzájemném vztahu, i když mají zároveň svou vlastní definici. Máte tedy schopnost úspěšně komunikovat nebo rozhodovat spory. Máte velmi mnoho různorodých zájmů, proto se hodíte pro nejrůznější povolání. Vaší silnou stránkou je také smysl pro humor - i když je trochu suchý, pokud máte ve svém diagramu málo vody. Když chce někdo získat objektivní a nestranný názor, vy jste ten, na koho by se měl obrátit.

NAHORU

Voda

Symbolický význam:

Cit, vnímavost, empatie, instinkt, bezpečí.

 

Voda málo zdůrazněná:

Vaše potíže se týkají emocionální úrovně. Neznamená to nutně, že byste nic necítili, znamená to pouze, že vaše city jsou spíše nezkušené a bázlivé. A proto všechny city rá­di uzavíráte uvnitř sebe. Může to nakonec vyústit až do situace, kdy pro vás bude těžké akceptovat podle vás chaotickou a iracionální povahu citů.Tehdy se buď začnete vyhýbat emocionálním situacím a lidem, nebo budete podvědomě přitahováni právě k těm, kdo projevují své city velmi, někdy až příliš svobodně. Stanete se pak výrazně závislí na takových lidech, protože za vás projevují vaše neprojevené city. Navíc můžete získat pověst člověka, který postrádá empatii a soucit. To neznamená, že byste byli nutně necitliví - i když možná jste - ale spíše že jste odpojeni od té části sebe sama, která se spojuje s ostatními přímo na emocionální úrovni. Ve skutečnosti byste mohli být velmi citliví, ale nestalo se tak jednoduše proto, že jste city v dětství nikdy neprojevili. Výsledkem je, že pocity, které nejčastěji prožíváte, jsou zášť nebo hněv. Prvořadé by pro vás mělo být zabývat se potlačovanými city, které existují pod tě­mito povrchovými: pokračující potlačování (nakonec také povrchových pocitů) může vést k tomu, že budete přitahovat stále bolestnější emocionální situace, které vás mají přimět otevřít se a PROJEVIT. Kromě skutečné terapie vám hodně pomůže používání vlastní představivosti a vizualizace (klidné a pohybující se vody). Také vám pomůže, budete-li se snažit projevovat své city před někým, komu důvěřujete a kdo vás nebude soudit. Až si tento problém připustíte, prostudujte si znamení Měsíce a Venuše a mějte přitom toto všechno na paměti. Po fyzické stránce nedostáváte účinně z těla ven toxiny - takže zkuste najít způsob, jak to napravit - můžete se poradit v místním obchodě se zdravou výživou.

 

Voda příliš zdůrazněná:

Je to jako být kbelíkem vody bez kbelíku! Potřebujete něco - možná vztah nebo domov a rodinu - co vám poskytne silný pocit omezení a kontroly. Jakákoli hrozba toho, že byste toto bezpečí měli opustit nebo by vám mělo být odňato, by se měla brát velmi vážně. Také jste velice citliví a snadno ovlivnitelní a můžete docela lehce skončit úplně bezradní, pokud nebudete mít na mysli pevný a konečný směr. Můžete mít skvělou imaginaci a výraznou senzitivitu - draze ale za ně platíte. Můžete mít úspěchy v umění nebo pečovatelských profesích. Ve skutečnosti jsou takové aktivity nezbytné pro váš dobrý stav. Když se vám nepodaří nastoupit některou z těchto pozitivních cest, můžete emocionálně vyčerpávat sami sebe nebo své okolí. Můžete být „samá duše", ale duše potřebuje tělo. Jinými   slovy,   dokud   vaše   pocity   nebudou zmírněny disciplínou a pocitem závazku, můžete skončit jako alkoholik, narkoman nebo hysterická osoba. Pokud jste na to zatím sami nepřišli, vaše dilema vám pomůže vyřešit prostudování a osvojení si pozitivních rysů Saturna anebo jakýchkoli zemských znamení.

 

Voda vyrovnaná:

Jste dobrým vzorem, co se týče role emocí, pro ty, kdo mají problémy být „sami sebou". Vaše reakce na ostatní je obvykle okázalá a procítěná, takže vytváříte teplou a optimistickou atmosféru. Vycházíte z pocitu, že pocity samy o sobě jsou velmi reálné. Pomocí svých empatických schopností dokážete přesně určit, v jakém stavu se dotyčná osoba nachází - dokonce i v její fyzické nepřítomnosti. Snažte se pravidelně věnovat takovou péči i sami sobě. Ale nakonec zjistíte, že vaše vlastní emoce vyrovnává právě vaše starost o blaho ostatních.

 

NAHORU

Použitá literatura: Praktická příručka astrologie, Lyn Birkbeck
ÚVOD | KVANTOVÉ LÉČENÍ | ZDRAVÍ Z PŘÍRODY | ASTROLOGIE | NUMEROLOGIE | E-SHOP | E-PRÁCE | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku