OBCHODNÍ PODMÍNKY

Hledat

Přejdi na obsah

OBCHODNÍ PODMÍNKY

E-SHOP


Všeobecné obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím a řídí se zásadami Občanského zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění.


1. Základní informace

Internetové stránky www.triangulum.cz včetně internetového obchodu jsou provozovány firmou Jozef Horák (více viz kontakty). Internetový obchod zajišťuje kompletní proces dodávek produktů - nabídku, objednání, platbu dle nabízených platebních podmínek a doručení na odběratelem zvolenou adresu. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy Jozef Horák - obchodní značka DOBRÝ DOMOV (dále jen prodávající) a zákazníka (dále jen kupující).


2. Práva a povinnosti prodávájícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

f) Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv a jakkoliv změnit znění těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

g) Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit činnost internetového obchodu, změnit jeho vzhled či nabízené výrobky a služby.

3. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží a úplatné služby odeslány.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží i úplatné služby a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku do 24 hodin od objednání.

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.
4. Ceny pro kupující


Prodávající nabízí v elektronickém obchodě aktuální ceny v českých korunách, příp. v eurech. Prodávající si vyhrazuje právo průběžné aktualizace cen. Ceny v objednávce odeslané kupujícím jsou závazné a neměnné. Prodávající se zavazuje respektovat cenu v potvrzené objednávce až do doby dodání nebo zrušení objednávky.


5. Objednávka - platnost, stavy, zrušení

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku.

Kupující je informován před uložením objednávky o všech cenách produktů a úplatných služeb i o případných dalších poplatcích. Po odeslání objednávky kupujícím je tato objednávka závazná. Kupující je informován o přijetí objednávky i o jejím případném zrušení zprávami elektronické pošty, telefonicky či dopisem. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky. Veškeré parametry objednávky jsou platné až do jejího vyřízení nebo zrušení. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s ním souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá okamžikem odeslání objednávky.


6. Způsoby převzetí a platby za zboží a úplatné služby

Pro úhradu objednaného zboží a úplatných služeb jsou k dispozici následující způsoby platby:

a)Dobírka - kupující platí v hotovosti dopravci při převzetí zásilky.

b)Platba na účet prodávajícího předem - v určitých určených případech nebo z vlastní vůle kupujícího.

c) Platební systém, umožňující on-line platby nebo platby platebními kartami - GOPay(pro SR není zavedeno).
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

V případě, že byla provedena úhrada zálohou, on-line systémem či kartou, ale objednávka byla zrušena, bude uhrazená částka neprodleně kupujícímu vrácena.


7. Objednávka - podmínky pro dodání zboží a úplatných služeb

Kromě základní podmínky, kterou je dostupnost zboží a úplatné služby na skladě internetového obchodu, se další podmínky liší podle zvoleného způsobu platby:

a) Platba dobírkou - podmínkou pro dodání zboží je odeslání objednávky s úplnými a pravdivými údaji. Okamžikem dodání je převzetí zboží kupujícím.

b) Platba předem na účet prodávajícího - bankovním převodem, podmínkou pro převzetí zboží a úplatné služby je úhrada plné ceny zboží a úplatné služby. Okamžikem dodání je den přijetí úplaty.

c)On-line platba - podmínkou pro dodání zboží a úplatné služby je potvrzení provozovatele platebního systému o úspěšné autorizaci / provedení platby - GOPay(pro SR není zavedeno).

8. Dodání zboží a úplatných služeb

Zboží a úplatné služby jsou dodány Českou poštou na dodací adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout, zkontrolovat jeho stav a množství. Pokud kupující zjistí poškození (promáčknutí, roztržení apod.) obalů nebo neúplnost zásilky, musí požadovat na doručovateli okamžité sepsání zápisu o poškození nebo neúplnosti zásilky a bez tohoto zápisu, nesmí kupující zásilku převzít. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, pokud je ze stavu jejího poškození zřejmé, že dodané zboží nemůže řádně plnit svoji funkci. Vlastnické právo ke zboží a úplatné služby přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Po odeslání zásilky bude kupujícímu, zasláno číslo balíku a adresa, kde jej může sledovat a aktualizovaná objednávka. Zboží je dodáváno v ČR a SR poštou - dobírkovou službou. Objednávku lze zrušit bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí pouze před odesláním zboží, neodkladně po potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ! Vaše objednávka je závazná. V případě nevyzvednuté dobírkové zásilky budou na základě Obchodního zákoníku ČR a našeho obchodního řádu naúčtovány vzniklé náklady a smluvní pokuta dle znění našich obchodních podmínek. Pokud jste si objednávku rozmysleli, můžete ji neodkladně zrušit na emailu triangulum@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 00420604522103 do 24 hodin po objednání. Česká pošta doručuje do 7 pracovních dnů.

9. Poplatky ČR a SR

a) Do ČR prodávající účtuje v případě objednávek do 1200,- Kč včetně, kupujícímu paušální poplatek (dopravné) 86,- Kč, který je zobrazen před potvrzením objednávky.

b) Do SR prodávající účtuje v případě objednávek do cca €48 včetně (mění se s kurzem) kupujícímu paušální poplatek 223,00 Kč.

10. Doklady

Kupující obdrží ke každé dodávce zboží a úplatné služby balíkovou průvodku a fakturu - daňový doklad.

11. Reklamace - odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle platných zákonných ustanoveních v občanském zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dní od převzetí zboží. Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce nebo požadavkům kupujícího, je kupující oprávněn nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, kompletní zboží včetně obalu a veškerého příslušenství spolu s doklady zaslat zpět (ne na dobírku) prodávajícímu ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží (určující je datum doručení zpět prodávajícímu). Prodávající po obdržení vráceného zboží posoudí vrácenou dodávku a pokud shledá oprávněnost požadavku, za vrácené zboží poukáže obratem kupujícímu částku odpovídající kupní ceně a nejlevnějšímu dopravnému na účet udaný kupujícím, případně mu poukáže peníze jiným dohodnutým způsobem, nejpozději však ve lhůtě 14-ti dnů. Náklady na dopravu zboží při vrácení zboží kupujícím nehradíme. Pokud zboží není vráceno ve lhůtě nebo je vráceno poškozené, vyhrazuje si prodávající právo jej nepřijmout, odeslat je zpět kupujícímu a účtovat mu dopravné a balné, nebo účtovat vzniklé náklady v plné výši.
Kupující nemůže vrátit zboží u kterého porušil šroubovací hygienický uzávěr.
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu prodávajícího a reklamačním řádem platným v ČR.
Zboží kupující reklamuje přímo ve firmě Jozef Horák (obch.značka DOBRÝ DOMOV). Zboží lze reklamovat dle podmínek reklamačního řádu na emailové adrese: triangulum@seznam.cz, telefonicky na čísle 00420739066154 nebo písemně.

12. Reklamační řád

a) Úvod
Naším cílem je vyřešit reklamaci vždy ke spokojenosti kupujícího.
Reklamační řízení se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě firmy Jozef Horák (obch.značka DOBRÝ DOMOV). Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou na každém výrobku.
Neprodleně po obdržení zásilky - zboží , je kupující povinen toto zboží zkontrolovat. Pokud kupující zjistí zjevnou závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen kontaktovat prodejce písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo telefonicky či na e-mail:
triangulum@seznam.cz,
prodávající s kupujícím reklamaci projedná. Oznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že jeho reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

b) Místo uplatnění reklamace
Reklamaci vady výrobku kupující uplatňuje ve firmě Jozef Horák (obch.značka DOBRÝ DOMOV).

c) Způsob uplatnění reklamace
Reklamované zboží zašlete (nikoli dobírkou!) spolu s dokladem o nákupu a přesným popisem závady na adresu firmy Jozef Horák (obch.značka DOBRÝ DOMOV). Reklamované zboží zasílejte prostřednictvím České pošty - běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby (PPL, GLS, DPD a pod.). Pokud bude reklamace zaslána dobírkou, nebude tato zásilka přijata! Doporučujeme zboží pojistit a dobře zabalit. Neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím do reklamace.

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Pro uplatnění reklamace je třeba:
- doložit doklad o nákupu zboží: fakturu a balíkovou průvodku
- originální obal
- přesný popis závady ( pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje)

d) Výměna zboží
Kupující má právo na to, aby vadný výrobek byl vyměněn za výrobek bez vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 14 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne na lhůtě delší. Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k odeslání kupujícímu. Ten je o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem prodávajícího, který reklamaci vyřizoval. V případě opakované a zjevně neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány nutně vynaložené náklady za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady.

e) Záruka

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

-vady vzniklé běžným používáním

-nesprávným použitím výrobku

-nesprávným skladováním

f) Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád platí na území České republiky i Slovenské republiky. Nákupem zboží s reklamačním řádem kupující souhlasí a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou platné a závazné výlučně pro fyzické osoby a vztahy řídící se občanským zákoníkem. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně paušálního poplatku (dopravného) uvedenou v internetovém obchodě firmy Jozef Horák (obch.značka DOBRÝ DOMOV), nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Aktuální verze obchodních podmínek je dostupná zde:OBCHODNÍ PODMÍNKY. Kupující je povinen pravidelně se seznamovat se změnami obchodních podmínek. Bude-li kupující pokračovat v používání služeb internetového obchodu po provedení těchto změn prodávajícím, má se za to, že se změnami obchodních podmínek bez výhrad souhlasí.

Tyto "Všeobecné obchodní podmínky" s reklamačním řádem nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2014 a platí na území České republiky i Slovenské republiky.

Copyright © 2014 DOBRÝ DOMOV


Jozef Horák (obch. znač. DOBRÝ DOMOV)

Železniční 547/4a

772 00 Olomouc

Tel.: 00420604522103

Email: triangulum@seznam.cz

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

ÚVOD | KVANTOVÉ LÉČENÍ | ZDRAVÍ Z PŘÍRODY | ASTROLOGIE | NUMEROLOGIE | E-SHOP | E-PRÁCE | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku