PLANETÁRNÍ CYKLY

Hledat

Přejdi na obsah

PLANETÁRNÍ CYKLY

ASTROLOGIE > PLANETY

 

Pokud se dokážeme života zeptat, odpoví nám na všechny otázky. Velmi poučné je v tomto směru studium planetárních cyklů. Štědře nás obdarovávají informacemi, jak nejlépe zvládnout své slabosti, nabádají nás, abychom přemýšleli o svých možnostech, a vlastně nám tak pomáhají s plánováním budoucnosti. Planetární cykly odpovídají časovým úsekům, které musí každá planeta projít na své pouti zvířetníkem, než dojde zpět do výchozího bodu. Výchozím bodem se přitom rozumí pozice planety v horoskopu zrození. 

 

SLUNCE

365 dní

MĚSÍC

28 dní

MERKUR

87 dní

VENUŠE

224 dní

MARS

1 rok a 220 dní

JUPITER

12 roků

SATURN

29 roků

URAN

84 roků

NEPTUN

168 roků

PLUTO

249 roků

 HLAVNÍ TRANZITY V NAŠEM ŽIVOTĚ:

7 LETPRVNÍ KVADRATURA SATURNA:


Symbolizuje první střetnutí se samotou, s omezeními a restrikcemi. Je třeba se přizpůsobit pravidlům reálného světa, a to formou nařízení, příkazů i zákazů.10 - 12 LET


Musíme se ujmout své nezávislosti, získat si přátele, najít vlastní zájmy. Již se nebráníme vzít na sebe odpovědnost za to, co uděláme. PRVNÍ NÁVRAT JUPITERA DO VÝCHOZÍHO BODU:


Expanze, otevřenost, společenská adaptabilita. Jupiter dynamizuje naši chuť pustit se do života. Radost ze života, která je zároveň touhou účastnit se velkého dobrodružství lidské existence. Přímo se řítíme dobývat nové obzory.PRVNÍ TRIGON SATURNA:


Jeho vliv nám dovoluje smířit se s každodenními povinnostmi a pomalu se vžít s realitou kolem nás. Saturn nás dělá přístupným radám kamarádů. 13 - 16 LETPRVNÍ OPOZICE SATURNA:


Rozpolcení, dualismus, dojem, že jsme - zablokovaní. Fyzický růst je doprovázen bolestmi duše. Čelíme sami sobě a bijeme se se sebou. Cítíme se být zbaveni všech zdrojů životní energie a neschopní čelit pocitem typicky saturnské - frustrace.PRVNÍ SEXTIL URANA:


Symbolizuje touhu prosadit se, být svobodní. Jak však dosáhnout svobody a volnosti, když neustále narážíme na saturnská omezení provádějící nás závislými. Náš idealismus je trochu změněn a sebeprosazování se projevuje vzpourou, výzvou k dosažení různých cílů apod..17 - 19 LET


To je věk velkých lásek. PRVNÍ OPOZICE JUPITERA:


Jsme spokojeni sami se sebou, nic nás nemůže překvapit, plaveme mořem jistoty. Našim kompasem je nadšení až přeceňujeme své síly. DRUHÝ TRIGON SATURNA:


Saturn nad námi bdí, abychom zvládli jupiterovské omámení, znovu přistáli na pevné zemi a nestaly se tak oběťmi - zpěvu sirén.20 - 22 LET


Období rodinné, studijní a materiální závislosti.PRVNÍ KVADRATURA URANA:


Způsobuje intenzivní vnitřní napětí, ústící ve snaze získat svobodu za jakoukoliv cenu. Opovrhujeme rutinou, smějeme se společenským pravidlům, vyhýbáme se všem, kteří nás nabádají k sebeovládání. Bouříme se, hlásáme revoluční názory, chceme překračovat dané omezení, nechceme být zařazeni do žádné společenské krabičky, jsme zarytými individualisty. Nakonec tato revoluční fáze našeho života je velmi prospěšná, protože nám pomáhá objevit a uvědomit si vlastní možnosti, vlohy a schopnosti.
Uran - to je svoboda a odmítání dogmat, zákonů a zvyklostí.DRUHÁ KVADRATURA SATURNA:


Tuto nepříznivou konstelaci pociťujeme jako tíživou, rozporuplnou a těžko dolíhající atmosféru, která nám brání žít. Povinnosti a odpovědnost se zdají být brzdami naší existence. Tento aspekt danému věku jaksi vadí. Odmítáme se podřídit realitě tím více, čím silněji nás uranská kvadratura nutí bouřit se proti frustrující realitě. My totiž opravdu chceme znát své možnosti, soutěžit s druhými, vyzývat sami sebe na - souboj. 
Saturn - to je povinnost, rodina, vlast apod. Odtud pramení náš pocit rozpolcenosti a nepochopení vlastní tomuto věku.23 - 27 LET


Návrat smyslu pro kolektiv, potřeba spojit se s ostatními, vybudovat si vlastní existenci a naplánovat budoucnost. PRVNÍ TRIGON URANU:


Způsobuje, že poznáváme kvality, kterými se lišíme od ostatních, a učíme se je využívat. Získáváme nové znalosti a navazujeme nová přátelství. Planeta mění náš běžný životní rytmus a pod jejím vlivem se rozvíjí naše originalita, výjimečnost, individualita.25 - 27 LETPRVNÍ SEXTIL NEPTUNA:


Uvědomujeme si lidskou sounáležitost nebo své přání stát se součástí mnohem většího vesmíru. A v tomto směru si začínáme klást otázky. Pod vlivem vnitřního vývoje je možná i případná realizace při naplňování sociálního ideálu. Intuice vede naše kroky, tvorba odráží naši představivost. Je to období duchovního rozvoje, inspirace, poznávání krásy a uvědomování si poslání lidstva.PRVNÍ SEXTIL PLUTA:


Dovoluje nám usměrnit rozpor mezi tím, co si přejeme a tím, co můžeme. Z bohatství hlubin nevědomí čerpáme prostředky, abychom se mohli nadále projevovat jako samostatné bytosti, které se vymanily z vlivu domácího prostředí a dosavadního okolí. Pod vlivem tohoto aspektu jsme se hluboce změnily, přičemž si to ani neuvědomujeme. 29 - 30 LETPRVNÍ NÁVRAT SATURNA:


Smiřujeme se s konečnou a definitivní platností se ztrátou dětství. Smutek však musí ustoupit přípravě na budoucnost. Skončila již doba bezstarostnosti a výmluv. Tuto lekci Saturna je třeba připomenout, abychom mohli žít nadále svůj vlastní život. 30 - 39 LET33.ROK VĚKU


To je cyklus, během něhož se Slunce, v horoskopu narození symbolizuje životní sílu, vrací na minutu přesně na stejné místo, kde se nacházelo v okamžiku našeho narození. Tato symbolická smrt je však zároveň okamžikem nového života kdy uvnitř znovu hledáme sami sebe, svou novou tvář.36.ROK VĚKU


Jupiter se potřetí vrací do své výchozí pozice. Odpovídá to období, kdy se nám otevírají nové možnosti. Můžeme se osamostatnit v podnikání, začít něco nového studovat, můžeme si založit vlastní živnost. Jupiter je symbolem expanze - v materiální, citové nebo společenské oblasti. Pokud jsme stále ještě jakoby připoutaní kdesi v koutku, nic se během předchozích cyklů nezměnilo, žádné možnosti se neobjevily, neotevřely se před námi žádné perspektivy, nyní je ta pravá příležitost pustit se do radikální kontroly a rozebrat skutečně do hloubky své chování. Musíme si uvědomit, co nás blokuje, což nám brání jít dál, a snažit se to napravit. A můžeme k tomu využít právě návrat slunečního cyklu.40 - 46 LET


Pro ty, kteří se v uplynulých obdobích planetárních tranzitů nemohli realizovat, pojednou nadešlo období, kdy byste měli skutečně zodpovědně se zamyslet nad svým způsobem života.


PRVNÍ KVADRATURA PLUTA:


Je třeba udělat velký řád. Pokud je opravdu velký rozdíl mezi tím, co prožíváme, a tím, co svému okolí říkáme, příchod Pluta naše jednání odhalí. Na druhé straně však budeme moci díky Plutu na troskách starého stavět nové a to na mnohem pevnějších základech než dříve.


PRVNÍ KVADRATURA NEPTUNA:


Nás nutí odvrátit se od reality. Snadno se můžeme stát kořistí prodavačů iluzí a odměnou navíc nám bude pověrčivost a krize strachu s ní spojená, ale i touha stát se členem různých extravagantních a silně utopických hnutí. 


PRVNÍ OPOZICE URANU:


Znásobuje touhu skoncovat se všemi a se vším, co brání naší touze po svobodě. Sníme o čemsi, co se nedá předvídat a co dosud nebylo objeveno, přejeme si začít znovu, vymazat minulost. Pro ty, kteří si zcela nepřežili první krizi dospívání, přišlo období, kdy si to mohou vynahradit.   


DRUHÁ OPOZICE SATURNA:


Nás nutí hodit na smetiště všechny iluze o věčném mládí. Přešlapujeme stále na místě. Zodpovědnost a realita nás tíží. Je to škola, ve které nás Saturn učí zralosti a moudrosti. 47 - 56 LET


Zbohem krize a věčné pochybnosti.


TŘETÍ TRIGON SATURNA:


Saturn nás naučil - někdy i proti naší vůli - smyslu pro konkrétní hodnoty. Můžeme nyní převzít další odpovědnost nebo začít znovu studovat.


PRVNÍ TRIGON NEPTUNA:


Uvědomujeme si sounáležitost s kolektivem. Jsme realističtější a připraveni na pozvolný přechod do stavu míru a vnitřního klidu. Rodí se v nás touha více otevírat své srdce druhým. 


ČTVRTÝ NÁVRAT JUPITERA:


Příliv energie, nadšení, sebedůvěry. Ti, kteří žijí osaměle, často využijí Jupiterova návratu k tomu, aby si našli nového partnera. Toto období se také vyznačuje nárůstem životní energie, příležitostmi k seberealizaci v různých oblastech života, zlepšením materiální situace a postupem na společenském žebříčku.  


DRUHÝ TRIGON URANU:


Tento aspekt nám umožní představit si, jak bychom mohli žít jinak, jak lépe využívat svých schopností, jak prosazovat své myšlenky a nápady. Můžeme se dále úspěšně realizovat díky příležitostem, které se nám naskytnou a které si nesmíme nechat ujít. Naše zvědavost kulminuje a my se rádi necháváme unášet obnovenými pocity společenské sounáležitosti. Je to vhodné období pro splnění těch nejtajnějších přání.57 - 61 LET


TŘETÍ CYKLUS SATURNA:


 Věk, kdy už můžeme zhodnotit materiální stránku své existence a zvážit všechny své povinnosti i odpovědnosti tak, abychom si do budoucna nechali jen ty nejmoudřejší. Tak se pozvolna připravujeme na změnu životního stylu. 


PÁTÝ NÁVRAT JUPITERA DO VÝCHOZÍ POZICE:


Na další dvanácti roční pouť se vydáváme spolu s Jupiterem, který nám dodává sílu, dynamiku a chuť radovat se naplno ze života. 62 - 71 LET


PRVNÍ KVADRATURA TŘETÍHO SATURNSKÉHO CYKLU:


Jsme zranitelní, protože se musíme smířit s pocitem určité ztráty. Někdy toto období prožíváme ve strachu z budoucnosti nebo v obavách z toho, že budeme svými bližními odmítnutí. Naši energii pak úspěšně nahlodává pocit nemohoucnosti. Saturn je, mimo jiné, i symbolem omezení daného časem a reálnou situací. Fyzicky odpovídá skeletu a kostem vůbec, takže musíme být během tohoto tranzitu velmi opatrní. Tato doba není vhodná pro velké sportovní výkony.


DRUHÁ KVADRATURA URANU:


Máme chuť hýbat se, měnit své návyky. Uran nás nutí bouřit se proti omezením trendy zavedenými Saturnem. Proto se nyní hlavně musíme naučit ovládat vnitřní napětí, které toto postavení planet vyvolává a které má tendenci se stupňovat. 


DALŠÍ OPOZICE JUPITERA:


Vyzývá k různým výstřelkům, k tomu, abychom se znovu pokusili žít naplno. Není to však vhodná doba ani pro spřádání úžasných plánů, ani pro intenzivně, byť jen drobné bankovní spekulace. Hrozí nám, že rychle přibereme.


66 ROKŮ - DRUHÝ SLUNEČNÍ CYKLUS:


Období proměny našeho nitra. Poté, co jsme prožili stresující tranzity 65. roku věku, čeká nás vnitřní klid, znovu sjednocení myšlenek a činů. Můžeme se začít zajímat o metafyziku, o duchovní a intelektuální život, o cestování. Cítíme reálnou potřebu získávat nové vědomosti. Mnozí z nás budou konečně moci dát průchod sociálnímu cítění a naplnit tak své představy a ideje v této oblasti.

Převzato z knihy: Prognózy v astrologii od Daniele de CaumonÚVOD | KVANTOVÉ LÉČENÍ | ZDRAVÍ Z PŘÍRODY | ASTROLOGIE | NUMEROLOGIE | E-SHOP | E-PRÁCE | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku