ZNAMENÍ MUŽE

Hledat

Přejdi na obsah

ZNAMENÍ MUŽE

ASTROLOGIE > CHARAKTERISTIKA ZNAMENÍBERAN

(21.3. - 20.4.)Toto znamení má většinou štíhlou postavu a ostře rýsovaný obličej, markantně působivou bradu a orlí nos. Charakter lidí je vůdcovský, spojuje se zde odvaha, podnikavost a sklon k organizaci se silnou netrpělivostí a dráždivostí. Cesta životem často vede přes bezohlednost a zbrklost, proto si vytváříte hodně nepřátel a nepřejících osob. Spory vás pak provázejí docela dlouho. Problémy s tvrdohlavostí se týkají i osobních a erotických vztahů, jistý nesoulad musí být vylepšován vlivem partnerky. Aktivita je vždy natolik výrazná, že se překážky dají překonávat, avšak člověk musí být skutečný bojovník.
Silný bývá váš intelekt a funkce rozumu, proto se dokážete mnohému kvalitně učit. Nemoce přicházejí z přepracování, workoholismus přináší oslabení energie a organismu. Naštěstí silný vztah k dětem vám pomáhá zbavovat se sobectví.
Můžete pracovat na jakémkoliv postu v armádě, v lékařství, především však v technických a náročných průmyslových oborech, také však v bezpečnostních složkách státu a firem. Barva vhodná k vašemu znamení je červená, hodí se také drahé kameny jako ametyst, sardonyx a rubíny, číslice 7 a tón C. Šťastným dnem bývá především úterý. Země, které s vámi konvenují a kde se můžete cítit dobře, jsou Německo, Dánsko a také orientální Japonsko.


BÝK

(21.4. - 21.5.)Tělo zrozenců tohoto znamení bývá většinou plné a masité, střední postavu doplňuje krátký tlustý krk. V měkkém obličeji se ukazuje tupý krátký nos a plná brada, klidné a přívětivé oči jsou doplněny smyslnými rty. Nosíte v sobě stálost, avšak také sebedůvěru a někdy vlastně až pýchu, což přechází do dogmatičnosti.
Vždy máte smysl pro osobní hmotné zájmy a pohodlí, nikdo vám nesmí vzít zálibu v hudbě a zpěvu. Rádi oponujete a ukazujete vlastní sílu, přesto vždy s ohledem na praktický přínos. Vždy umíte nakládat s financemi a touha po silném zajištění je tak silná, že se jí někdy podřizujete až příliš. Často vám v tom pomáhá věno i dědictví po blízkých osobách. Jako mladí a dospívající v sobě nosíte silné vášně, které se teprve postupně snažíte zmírňovat a díky tomu máte značnou možnost postupu. Úspěch vás čeká v povoláních, kde potřebujete klid a trpělivost, od zemědělství přes stavitelství až po bankéřství.
Barva vhodná k vašemu znamení je světle zelená a světle modrá, drahé kameny achát, karneol a bílý korál, číslice 6 a tón Cis. Šťastným dnem pro vás je pátek, především večer. Mezi země, které s vámi konvenují, patří Irsko, Polsko, řecké ostrovy, střední Německo a oblast kavkazských zemí.


BLÍŽENCI

(22.5. - 21.6.)Tělo máte většinou štíhlé a úzce stavěné, dlouhé ruce a nohy, přitom však široká ramena, dlouhý nos a prodloužený obličej. Nad dopředu vysunutou bradou jsou pusa a oči s veselým výrazem.
Máte zdvořilý a přívětivý charakter, neustále jste v pohybu a připraveni k velké flexibilitě. Milujete změny, máte rychlé chápání, někdy však druhým připadáte povrchní. Nejistota a nedůvěřivost vás nutí exponovat se pro zájmy druhých, protože v sobě nosíte praktičnost povahy. Přesto si vážíte kultury a umění. Potřebujete stále cestovat, i díky podnětům pro vlastní život a práci, což vás někdy vede ke změnám v zaměstnání i partnerství.
Vaše vysoká inteligence potřebuje neustálé vzdělávání a kurzy, které zlepšují vaši schopnou výřečnost a přesvědčivost v jednání. I díky tomu máte encyklopedické znalosti. Vztahy rychle začínáte, ale také brzy ukončujete, z čehož míváte špatné nálady.
Naštěstí dost snadno umíte překonávat obtíže. Jste kvalitní žurnalisté, zprostředkovatelé obchodů, zástupci firem, ale i hudebníci. Zdravotní problémy jsou spojené s dýcháním a průduškami, často však mají duševní původ. Vaše oblíbená barva je šedá, oblíbený drahý kámen beryl, topas a granáty, číslice 12 a tón D. Šťastný den je vždy středa. Země, které s vámi konvenují, je Anglie, Belgie, ale částečně i Egypt a severní Itálie.


RAK

(22.6. - 22.7.)Většinou míváte plnou střední postavu s bledou pletí a snivýma očima, malým nosem a slabýma nohama a rukama. Povahu máte mírnou a silně ovlivnitelnou svými náladami a city druhých osob. Přes svou dobrotivost dokážete být rezervovaní, s hlubokým smyslem pro domácnost a domov obecně. Cit však váš život zabarvuje příliš, i když v práci dokážete jednat bez něho a docela tvrdě. Pro fyzicky těžkou práci sice schopní nejste, rychle však odhadnete hodnotu materiálu nebo zboží a dokážete najít kupce nebo investory.
Potřebujete neustálé změny, což se týká i vašeho úspěchu, který je největší ve spojení s obchodem v rychloobrátkovém zboží, jste úspěšní i v různých oborech finanční oblasti.
Oblíbená barva je bílá, světlehnědá a mořská zeleň, drahými kameny jsou smaragd, opál a selenit, vhodnou číslicí 5 a tónem Dis. Šťastný den bývá pondělí. Země, které s vámi konvenují, znáte asi dobře, patří mezi ně USA, Nizozemí, Skotsko, ale třeba i oblast severní Afriky.


LEV

(23.7. - 22.8.)Často máte plné tělo a přitom krásný a imponující zjev s pěknou a kulatou hlavou. Pronikavý a jasný pohled si mnoho lidí pamatuje, podobně také vysoké čelo s lehce ohnutým nosem a plnými rty. Vaše povaha bývá v jádru jemná, máte však smysl pro manažerské vedení druhých, ale i ochotu pomáhat a štítíte se nečestného jednání. Nosíte v sobě věrnost a působíte sympaticky, měli byste však ovládat svou aroganci, afektovanost a puntičkářství. Díky velkomyslnosti se to vylepší, velké vášně a široké srdce čistě vědomé chování naštěstí ovlivní.
Čeká vás úspěch v životě vlastní zásluhou, i když se vám také dostane zasloužené protekce a příjemných náhod spojených s lidmi. Přátelé vás často mohou brzdit, naštěstí nepřátele většinou porazíte, ať už se to týká konkurence nebo soků v lásce. V partnerství znáte soulad, přesto vždy věrní nejste a vaše děti vás dokáží potrápit.
Vynikáte na vedoucích pozicích, kam se propracujete postupně. Jste i zruční řemeslníci, kvalitní vojáci a záchranáři, ale i pracovníci v sociálních službách a obchodu s luxusním zbožím. Oblíbená barva je pro vás zlatá, žlutá a oranžová, mezi drahými kameny si můžete vybrat hyacint, jaspis a chrysolit, příznivá číslice je 1 a tón E. Nejšťastnějším dnem bývá neděle. Země, které s vámi konvenují, tedy kde se cítíte dobře a rozumíte si s obyvateli, jsou Francie, Itálie, celá alpská oblast, pak také Rumunsko a dokonce i Kalifornie v USA.


PANNA

(23.8. - 22.9.)Vaše postava často bývá prostředně vysoká, s pravidelnými tvary a vysokým, působivým čelem, pod kterým bývá kritický pohled. Přímý nos lemují krásná ústa, vaše pleť pak celkově bývá dobře opálitelná.
Máte vlastně jednoduchý a skromný charakter, zároveň v sobě nosíte metodičnost až pedanterii, takže vaše organizační sklony dojdou úspěchu. Pasivitou a lstivostí však dosáhnete máločeho.
Míváte dost různorodých partnerek v lásce, i proto u vás bývají častější rodinné spory, manželství se vám často nevydaří. Vaši kolegové a dobří přátelé pro vás udělají mnoho. Vysoce úspěšní býváte díky vlastní inteligenci, vzdělání vám přináší možnost pracovat jako vědci, lékaři, učitelé. Často však i jako zruční řemeslníci a pracovníci v turistickém průmyslu a službách. Umíte pracovat i jako úředníci a účetní.
Důležité období pro vás je mezi 35 až 42 lety. Oblíbená barva je šedá a všechny odstíny zemité a přirozené barvy přírody, drahý kámen jaspis a smaragd, číslice 10 a tón F. Šťastným dnem bývá středa, hlavně večer. Země konvenující s vámi je jižní Rakousko, Řecko, zčásti Chorvatsko a pak také celá oblast Iráku.


VÁHY

(23.9. - 23.10.)Vaše tělo většinou bývá krásné a jemné, s kulatou hlavou a vyrovnaným čelem, také však krásnýma očima a jemným, špičatým nosem. Celý obličej lemují hnědé vlasy, čímž působí ještě víc středomořsky. Charakter máte ušlechtilý, jste přizpůsobiví, ale také náladoví s rozmary a slabou vůlí. Zdvořilost a jemné chování vám však přináší mnoho přátel, které si získáváte i svým uměleckým a kulturním založením. Máte rádi spravedlnost a řád, teorii i praxi života udržujete v rovnováze. Přesto hodně záleží na vaší přitažlivosti a podléhání lichotkám.
Úspěch vás může čekat v povoláních obchodníka s módním a estetickým zbožím, jako umělci, především herci a hudebníci, ale i architekti a všichni pracovníci v právnictví a soudnictví. Dokážete cítit nespokojenost z nesplnění cílů.
Oblíbená barva bývá modrozelená, azurová, drahým kamenem modrý safír, achát a horský křišťál, číslicí 8 a tónem Fis. Šťastným dnem bývá vždy pátek. Země, které s vámi souznějí, jsou Rakousko, jihovýchodní Francie, jihovýchodní Asie, Tibet a Argentina.


ŠTÍR

(24.10. - 22.11.)Míváte často středně vysokou, svalnatou postavu s temnou pletí a hustými vlasy. Pod širokým čelem míváte ukrytý fascinující pohled se silnými řasami. Obličej má ostré tahy.
Charakterizuje vás silná vůle a vášně celé povahy, dokážete být hněviví a pomstychtiví, pokud vám někdo dost ublíží, přesto se dokážete chovat vřele a přátelsky. Když se vyhnete přílišné zbrklosti a omylům v odhadu lidí a vlastních schopností, můžete dosáhnout úspěchu, protože problémy dokončujete do posledního detailu.
Vynikáte v povoláních, které se týkají chemie, techniky, ale i zdravotnictví, politiky a silových složek. Zdraví bývá narušováno špatnou funkcí žláz s vnitřní sekrecí. Důležité období vašeho života je mezi 49 až 56 lety. Oblíbená barva je rudá a námořnická modř, drahý kámen rubín a diamant, číslice 4 a tón G. Šťastný den pro vás je úterý. Země, kde vám bude dobře, jsou Bavorsko, severozápadní Afrika, Katalánsko ve Španělsku a jižní Afrika.


STŘELEC

(23.11. - 21.12.)Máte sklon k souměrné a plné postavě, která ve své štíhlosti působí sportovně. Oválný obličej je doplněn zdůraznělým čelem, pod kterým bývá dobrotivý pohled, dlouhý úzký nos a jemná, přesto však smyslná ústa. Postava vyjadřuje bytostnou eleganci. Jako lidé býváte čestní, optimističtí a přitom dobrotiví, proto si vás lidé vybírají jako společníky a tráví s vámi čas při sportování. Jste sice impulsivní, ale dokážete být i klidní a přizpůsobiví, přesto touha po nezávislosti brzy vítězí.
Všude jste vesměs oblíbení a dostává se vám přízně. V mládí zažíváte jisté utrpení v oblasti zajištění. Čeká vás spíš pomalý úspěch a vzestup, který se však rozšiřuje. Přátelé jsou mocní ochránci a často si vás pamatují. Máte úspěch v zahraničním obchodu, cestovatelství a práci pro turismus, v armádě, sportu, avšak i vzdělávání a manažerství obecně.
Oblíbená barva je modrá v různých odstínech, mezi drahé kameny patří tyrkys i granát, číslice 8 a tón Gis. Šťastným dnem je čtvrtek. Země, kde se vám jistě může líbit, je Austrálie, Maďarsko, Toskánsko, Španělsko, jižní Francie, Dalmácie nebo Madagaskar.


KOZOROH

(22.12. - 20.1.)Často míváte vyšší, štíhlou postavu s úzkým, čtverhranným obličejem, dlouhým krkem i nosem a slabými koleny. Pohled držíte častěji spíš někde u země. Vaše charakteristika je o silné vůli a nutné výrazné pracovitosti, která snad nikdy nemůže skončit.
Velkou pílí a vážností můžete dosahovat vysokých pozic. Často býváte po celý den v zaměstnání, a to vás dokáže pohlcovat. Nadřízení vám ne vždy fandí, proto se musíte ukázat před druhými kolegy. Můžete být stejně kvalitními biozemědělci, drobní živnostníci, ale také úředníky a techniky v továrnách a velkých firmách.
Oblíbená barva je tmavěhnědá a tmavězelená, někdy dokonce i černá a bílá, drahé kameny onyx a chrysopras, číslice 7 a tón A. Šťastným dnem bývá sobota. Země, kde se cítíte dobře, jsou Velká Británie, Island, Bulharsko, Indie nebo samotné Turecko.


VODNÁŘ

(21.1. - 20.2.)Vaše postava je často střední, někdy vyšší. Míváte dlouhé a vlnité vlasy, které často překvapí svou blond barvou, kterou často používáte také k přibarvení. Vysoké čelo doplňují velké a jasné, hlavně hnědé oči. Charakter máte dobrý a družný, máte totiž velmi rádi lidi a také se o ně vyloženě zajímáte.
Zajímá vás všechno nové, ale vaše střídání optimismu s pesimismem a aktivnosti s pasivností druzí lidé ne vždy vydrží. Na povrchu jste možná klidní, to však kryje divoké vášně v duši. Díky učenlivosti vše překonáváte, i rány osudu a spory s rodiči a šéfy. Úspěch vás může čekat v technických oborech, IT oblasti, psychologii, sociální práci a při pedagogickém vedení mladších i starších osob.
Oblíbená barva bývá fialová a všeobecně duhová, drahým kamenem ametyst a někdy diamanty, číslicí 2 a tón Ais. Šťastným dnem je pro vás většinou sobota. Země, které byste mohli navštívit, jsou ty skandinávské, především Švédsko a Finsko, Rusko, mnoho států USA a také exotická Etiopie a Jemen.


RYBY

(21.2. - 20.3.)Vaše postava bývá často prostřední, ale velikosti se často dost liší. Široký a měkký obličej obklopuje velké a dostatečně snivé oči, čelo nad tím vystupuje. Problém bývá s udržováním štíhlé linie.
Charakter máte dobrácký, avšak lehce ovlivnitelný, máte sklon k nestálosti a pohodlnosti, přesto jste trpěliví a vaši mnohostrannost si mnoho jiných lidí pochvaluje. Dokážete se chovat k blízkým láskyplně a také se vůči nim dost obětovat. Druzí vám příliš nerozumí, a proto u vás často dochází ke zklamáním.
Umíte pracovat jako kvalitní poradci, obchodníci, umělci, hudebníci, výtvarníci. Služba ve zdravotnictví nebo pro stát a policii vám také dává smysl. Zdraví se týká chronických chorob spojených s oběhem krve, nohama, někdy i plícemi. Důležité období pro vás je vysoké stáří.
Oblíbená barva je duhovitá, mořská zeleň a modř, drahý kámen bývá topas i jantar, číslice 11 a tón H. Šťastným dnem bývá čtvrtek. Země, kde je vám dobře, jsou ty přímořské, především ostrovní. Takže vedle jižní Itálie, západní Francie, Portugalska a Brazílie to je třeba Malta, ale i Indonésie, Srí Lanka a ostrovy v Řecku a Chorvatsku.


převzato z webu Walloa
ÚVOD | KVANTOVÉ LÉČENÍ | ZDRAVÍ Z PŘÍRODY | ASTROLOGIE | NUMEROLOGIE | E-SHOP | E-PRÁCE | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku