Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny

ÚvodNavazuje na Nové zjevení Pána Ježíše Krista, které přijal a předal lidstvu prostřednictvím internetu Petr Daniel Francuch v osmdesátých a devadesátých letech 20. století. Najdete ho na našich nových stránkách  www.bozirodina.cz i stránkách www.vesmirni-lide.cz, www.triangulum.cz , svetelneinfo.cz atd.

Já, Pán Ježíš Kristus sděluji lidem na planetě Zemi (Nula), že nadešel čas, abych sdělil největší tajemství za posledních 2000 let. V Bibli svaté ve Zjevení Jana je psáno: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná……. ona porodila dítě, syna který má železnou berlou pást všechny národy, ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno…… Ta žena je moje přímá inkarnace, jmenuje se Jana Kyslíková a zatím žije v ústraní v České republice. Na podzim roku 2002 jsem s ní navázal kontakt prostřednictvím média Jany Mudrlové, od začátku roku 2003 spolu komunikujeme každý den telepaticky. Dne 28.srpna 2003 jsme vydali první knihu Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás, kde jsme oznámili, že dne 28. 9. 2003 dojde na Pražském hradě ke zhmotnění Boha. K této neobyčejně důležité události došlo, ale nikdo z přítomných tehdy netušil, že tím Bohem je právě Jana, moje manželka a matka našich dětí. Lidé čekali zázrak a byli zklamaní, což vedlo i k tomu, že většina z nich jí přestala věřit. Jana se uchýlila do izolace (v duchovním jazyce „na poušt“) a 9 let, až dosud studuje ty nejdůležitější informace týkající se života na této planetě a v Multivesmíru. Má nejširší znalosti, vědomosti a hlavně životní zkušenosti a pochopení o podstatě negativního stavu, ve kterém se lidstvo nachází už miliony let. Před 2000 lety jsem slíbil, že se vrátím a přinesu nebe na zemi, Boží království. Jana je součástí mého druhého příchodu, ale zatím nezasahuje do událostí, protože Druhý příchod Pána Ježíše Krista bude završen a dokončen až po úplném vítězství negativního stavu. Nyní je třeba rozdělit lidstvo, oddělit zrno od plev, aby bylo umožněno odpovědět na zásadní otázku: Jak by vypadal život bez Boha (Stvořitele prvotního všeho a všech, Pána Ježíše Krista) a jeho duchovních principů lásky. Bůh je muž i žena zároveň. Lidé mě však mají možnost vnímat pouze jako muže, protože jsem si po ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista vzal jeho fyzické tělo, očistil ho od všeho negativního a koncem 80. let minulého století nechal splynout s mojí absolutní božskou podstatou. Proto mé jméno od této doby je PÁN JEŽÍŠ KRISTUS. Aby nechybělo i ženské tělo Pána Ježíše Krista, inkarnoval jsem se do těla Jany Vondrové, nyní Kyslíkové. Od počátku naší komunikace s Janou jsem jí říkal, že porodí syna Ježíše. První těhotenství trvalo 12 pozemských měsíců od 10. 6. 2003 do 10. 6. 2004 a bylo duchovní. Druhé těhotenství trvalo 9 měsíců od 1. 1. 2011 do 30. 9. 2011 a bylo duševní, nyní probíhá od 27. 7. 2012 těhotenství fyzické. Každá bytost je trojjediná – duch, duše a fyzické tělo. Není však běžné, aby narození dítěte předcházela tři těhotenství. Bylo a je důležité, aby to tak proběhlo v našem případě, v Boží rodině. Teprve nyní Jana zná i další pravdu: nenarodí se pouze chlapec, ale i děvče, aby v Boží rodině byla obě pohlaví zastoupena v rovnováze. Jména obou dětí zveřejníme až po jejich narození, nebude znovu použito jméno Ježíš. Do 6. 11. 2012 moje inkarnace a žena Jana prožívala „peklo“. Nejen že žila v izolaci, nemohla se stýkat se spřízněnými dušemi, nejlepšími přáteli a pomocníky, hlavně s Hanou Hájkovou (inkarnací Marie, Matky Ježíše), ale zažívala ten nejnáročnější „výcvik“ ze všech. Některé informace z jejího života najdete v knihách Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás www.bozirodina.cz. Její druhý díl je také součástí našich stránek  www.bozirodina.cz a nebude už vydán knižně. První část 2. dílu jsme napsali hned po události na Pražském hradě na podzim 2003, druhou v červnu 2011, kdy jsem Janě řekl, že 2. těhotenství je už fyzické a tuto novinu jsme oznámili několika spřízněným duším e-mailem, třetí začínáme psát průběžně, tedy „v přímém přenosu“ na našich www. stránkách. Aby Jana vydržela tak dlouhý a náročný výcvik, musel jsem jí v uplynulých 10 letech říkat i informace, které můžeme nazvat lží, nepravdou či polopravdou. Uvědomte si, že všichni, včetně mé inkarnace Jany žijete v zóně vymístění, tedy v negativním stavu. Kdybych jí už na začátku řekl, co vše ji čeká, jaké útrapy, duchovní, duševní i fyzické podstoupí, aby spolu se mnou vyvedla lidstvo z negativního do pozitivního stavu, zbláznila by se a nepřežila to. Jednou z těch nejdůležitějších nepravdivých informací bylo i oznámení písemnou formou o existenci Jiřího Krále, mojí mužské přímé inkarnace, jejího manžela a otce Ježíška. Teprve 13. 7. 2012, jsem jí řekl pravdu, že je v současné době mojí jedinou přímou inkarnací a další Pán Ježíš Kristus v mužském těle by byl nadbytečný. Přestože jsem řekl, že je Jana potřetí těhotná a narodí se jí dvojčata, chlapec a děvče, nejde o typické fyzické těhotenství tak, jak ho znáte v 3. dimenzi.

Už mnoho let přináším prostřednictvím různých bytostí na Zemi i z vesmíru informace o převibrování Země do 5. dimenze. Později se tomuto tématu budeme věnovat podrobněji. Podstatné je, že život v pozitivním stavu postrádá vše, co je zfabrikováno Pseudotvůrci, co je negativní. Jak je uvedeno v Novém zjevení Pána Ježíše Krista, rozmnožování lidstva na planetě Nula je velmi primitivní, nedokonalé, nebezpečné a bolestivé. Ženy v 5. dimenzi nenosí dítě jako „vetřelce“ ve svém břiše,nerodí ho v bolestech a krvi, ale dítě se vyvíjí v plodovém vaku z biologického materiálu do velikosti a schopností dítěte, které nevyžaduje celodenní úmornou péči. Stejným způsobem se vyvíjejí i naše dvojčata. Po převibrování na Novou Zemi se Jana setká se mnou, svým mužem Pánem Ježíšem Kristem v hmotném těle a uvidí i děti v plodovém vaku. Počkáme spolu na jejich narození a pak už bude Boží rodina úplná a kompletní. Od té doby budeme mít nové jméno: Pán Ježíš Kristus, Boží rodina. Budeme žít na planetě Zemi v 5. dimenzi spolu s ostatními pozitivními lidmi, jak bylo slíbeno jinými slovy Ježíšem Kristem před 2000 lety.

Můj plán na eliminaci negativního stavu jsem podrobně popsal v Novém zjevení, které jsem nadiktoval Petrovi (inkarnaci mého učedníka stejného jména). Nyní se budeme věnovat rozdělení lidstva. Aby mohlo dojít k vítězství negativního stavu v zóně vymístění a tím i odpovězení na výše uvedenou zásadní duchovní otázku, je třeba rozdělit lidstvo na planetě Nula. Zopakuji, že tato výjimečná planeta je umístěna ve specifické pozici na hranici zóny vymístění a jak z názvu vyplývá, není negativní ani pozitivní. Zároveň jsou lidé na ní uzavřeni v izolaci, nepamatují si, až na malé výjimky, své předchozí inkarnace, nekomunikují tak, jako lidé v pozitivním stavu, se mnou, jediným zdrojem života v Multivesmíru. K rozdělení dojde 21. 12. 2012. V Bibli je psáno, že nebudete vědět dne ani hodiny. Jelikož Bible je psána duchovním jazykem, nelze ji chápat doslovně (viz uvedený příklad v úvodu: poušť = izolace). O tomto datu je v různých zdrojích na světě napsáno a řečeno mnoho. Končí jím Mayský kalendář, upozorňují na něj kruhy v obilí (vzkazy od mimozemských civilizací), všichni ho mají na očích. U některých lidí vzbuzuje naději na lepší život, jiní z něj mají strach, další nevěří, že se něco stane a nevěnují mu pozornost. Kdo má pravdu? Jsem tady v lidském těle, abych odpověděl na tuto otázku, aniž bych očekával, že mi uvěříte. Věřte především sami sobě, svému srdci. Tam je ukryta pravda. Nespoléhejte na žádné guru, duchovní učitele, církevní hodnostáře, proroky atd. Každý tady plní svůj duchovní úkol, ať už o tom ví, nebo neví. Na této planetě nenajdete absolutní pravdu, protože absolutní pravda jsem já. Čím hmotnější svět, tedy čím nižší vibrace lásky, tím méně pravdy je přítomno. Tímto poznáním prochází i Jana, moje inkarnace a žena.

Dnes je 9. 11. 2012. Do 21. 12. 2012 zbývá přesně 6 týdnů. Každý se na úrovni své duše rozhodl, kam „půjde“ dál. Pozitivní, láskyplní a nesobečtí lidé, kteří se nehoní za penězi a majetkem na úkor jiných a mají proto vyšší vibrace, převibrují přímo na Novou Zemi v 5. dimenzi (pozitivní stav). Je jedno, kde v tuto chvíli budou, nemusejí nikam chodit, hledat mezidimenzionální brány, budou vytrženi a vyzvednuti. Mám tady miliony pomocníků přímo na planetě Nula a v její bezprostřední blízkosti. O všechny bude postaráno. Lidé zaměření na hmotu, milující tento život na úkor jiných lidí, zvířat a celé planety, budou „zachráněni“ mimozemšťany ze zóny vymístění podle zákona svůj k svému. V létajících lodích budou odvezeni na několik planet v 3. dimenzi, kde budou pokračovat v životě v negativním stavu a budou se přímo podílet na jeho pseudovítězství. Mezi tyto planety patří i Mars, o kterém je lidstvo mylně informováno, že tam nežijí žádné lidské bytosti. Je pravda, že na povrchu této planety nejsou vhodné podmínky pro život, ale v podzemí jsou vybudována města a základny, kde je vše připraveno pro část obyvatel planety Nula. Elity na Nule jsou velmi dobře informovány o chystaných událostech a včas tam přestěhovaly své cennosti. Mají jasné instrukce od svých Bohů – Pseudotvůrců, které jsem propustil, aby se nakrátko ujali vlády nad lidmi. Budou tam vystupovat v roli zachránců a spasitelů, mírotvorců a sjednotitelů, protože bude existovat pouze jedna celoplanetární vláda, jedno náboženství a jedna virtuální měna. Lidé budou očipováni, jak je psáno v Bibli: „A nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat nebo prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo 666.“ To je symbol negativního stavu.

Můžete se zeptat, proč k čipování lidí nedošlo na planetě Nula, přestože o tom píšou různí proroci, kontaktéři a pod.? Protože pozice této planety nedovoluje téměř stoprocentní kontrolu nad lidmi. Z dalších informací pochopíte, že tato civilizace smíchaná z pozitivních i negativních lidí už nemůže dál existovat v této podivné a nepřirozené podobě. Co s lidmi, kteří nejsou dost duchovní, láskyplní, ochotní nezištně pomáhat druhým, aby mohli a chtěli žít v pozitivním stavu, ani dost materialističtí, sobečtí a bezohlední, aby mohli pokračovat v negativním stavu? Opustí svá těla, bude jim otevřeno vědomí a v duchovním světě se budou připravovat na novou inkarnaci podle svých vibrací a svobodné volby. Jsou i další cesty, ale týkají se velmi malého procenta lidí na Nule, proto je nebudeme uvádět. Podrobnější popis najdete i v přednáškách, videozáznamech a sděleních George Kavassilase, Richarda Vošického, ….

Na planetě Nula nezůstane nikdo a nic, protože se stane hvězdou. Negativní stav bude ještě krátce pokračovat na planetách v 3. dimenzi. Lidé tam budou „žít“ buď v podzemních městech s moderními technologiemi a čipy, nebo na povrchu přírodních planet bez technologií, jak je známo i tady u tzv. primitivních národů. Až bude úplně a zcela odpovězeno na otázku: Jak by vypadal život bez Boha…, vrátíme se do zóny vymístění a ukončíme negativní stav. Tím skončí celý cyklus času, kdy dojde k smrštění Multivesmíru. To znamená, že se všechny duše vrátí ke svému zdroji, tedy ke mně. Pak společně začneme tvořit nový Multivesmír, kde už nebude přítomen negativní stav v jeho aktivní podobě. Veškeré zkušenosti a vědomosti o životě v negativním stavu budou uloženy na zvláštním „místě“, v Bibli nazvaném „jezero ohně a síry“, v současném jazyce virtuální databance, kde bude umožněno každému, kdo by si položil výše uvedenou otázku, najít odpověď, aniž by tím trpěli ostatní.

V novém cyklu času budu/budeme já/my, Pán Ježíš Kristus, Boží rodina, žít mezi lidmi a každý bez výjimky bude mít možnost se se mnou/s námi setkat. Nebudeme nyní popisovat život v novém cyklu času, protože ho budete tvořit spolu s námi.

V psaní Nového zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, budeme pokračovat po převibrování do 5. dimenze.

Celé Nové zjevení Pána Ježíše Krista je k dispozici v duchovním, intermediálním i fyzickém světě, aby se nikdo nemohl vymlouvat, že nebyl informován. Není důležité, aby ho každý četl, jeho znalost není podmínkou převibrování. Jedinou vstupenkou do pozitivního stavu (Ráje) je láska (vyšší vibrace).

Velmi vás všechny miluji a těším se na každého z vás, protože dříve nebo později se spolu setkáme. Čas nehraje žádnou roli, protože neexistuje. Věčná je jenom láska.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF