NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Hledat

Přejdi na obsah

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

DUCHOVNO

  CZ  Celá kniha - NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA   
  SK  Celá kniha - NOVÉ ZJAVENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA   
  EN  Complete book - THE NEW REVELATION OF THE LORD JESUS CHRIST   
  ES  Todo el libro - LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO   
  RU  Вся книга - НОВОЕ ОТКРОВЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА   
  DE  Das ganze book - DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS   
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
- přijal Peter Daniel Francuch v roce 1988. Je to komplexní výklad Pána Ježíše Krista o DNEŠNÍ SITUACI POZEMSKÉHO LIDSTVA včetně jeho historie a cest řešení ve 30 kapitolách. Nové zjevení Pána Ježíše Krista je nejhlavnější zdroj ze tří hlavních zdrojů z Nového zjevení Pána Ježíše Krista, Korolarií Nového zjevení Pána Ježíše Krista a Dialogů s Pánem Ježíšem Kristem. Má čistě duchovní význam vztahující se k duchovní struktuře Stvoření a je odrazem a souvztažností v duchovním světě na úrovni vaší Duchovní mysli.

OBSAH KNIHY:


Úvodní poznámka Pána Ježíše Krista pro každého případného čtenáře této knihy


1. Rozdíly mezi Zjevením Ježíše Krista a Novým Zjevením Pána Ježíše Krista


2. Přirozenost Pána Ježíše Krista


3. Zrada křesťanství


4. Druhý příchod Pána Ježíše Krista


5. Principy a užití nové duchovní hypnoterapie a procesu vcházení do nitra


6. Tajemství o Pseudotvůrcích


7. Pojetí antikrista


8. Poslední soud


9. Význam poslední večeře


10. Obnovení, pozměnění a znovudefinování duchovních zákonů


11. Pojetí hříchu a lidských problémů


12. Pojetí života obecně a lidského života zvlášť


13. Jak přežít lidský život


14. Dosah nové přirozenosti Pána Ježíše Krista


15. Tajemství Nového Zjevení


16. Praktikování Nového Zjevení


17. Umístění planety Nula, lidských tvorů a lidstva ve vztahu se vším ostatním


18. Nový život pozitivního stavu


19. Život po lidském životě


20. Tajemství sexuality obecně a lidské sexuality zvlášť


21. Tajemství stvoření a zóny vymístění


22. Tajemství narození, smrti, vzkříšení, znovunarození, transfigurace a transformace


23. Jak Pán Ježíš Kristus vládne nad svým stvořením


24. Desatero nově navštívené


25. Tajemství deseti duchovních principů


26. Modlitba Páně znovu navštívená


27. Tajemství nové modlitby formulované Pánem Ježíšem Kristem


28. Tajemství životní cesty


29. Několik objasnění struktury a povahy zóny vymístění


30. Nové Zjevení v perspektivě


31. Dodatek KNIHA KE STAŽENÍ ...


 KNIHA KE STAŽENÍ ...

     NZPJK                                    DUCHOVNÍ ŠKOLA                                    ZÁKLADY DUCHOVNOSTI      ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY