NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Hledat

Přejdi na obsah

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

DUCHOVNO


  CZ  Celá kniha - NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA   
  SK  Celá kniha - NOVÉ ZJAVENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA   
  EN  Complete book - THE NEW REVELATION OF THE LORD JESUS CHRIST   
  ES  Todo el libro - LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO   
  RU  Вся книга - НОВОЕ ОТКРОВЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА   
  DE  Das ganze book - DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS   NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
- přijal Peter Daniel Francuch v roce 1988. Je to komplexní výklad Pána Ježíše Krista o DNEŠNÍ SITUACI POZEMSKÉHO LIDSTVA včetně jeho historie a cest řešení ve 30 kapitolách. Nové zjevení Pána Ježíše Krista je nejhlavnější zdroj ze tří hlavních zdrojů z Nového zjevení Pána Ježíše Krista, Korolarií Nového zjevení Pána Ježíše Krista a Dialogů s Pánem Ježíšem Kristem. Má čistě duchovní význam vztahující se k duchovní struktuře Stvoření a je odrazem a souvztažností v duchovním světě na úrovni vaší Duchovní mysli.OBSAH KNIHY:

Úvodní poznámka Pána Ježíše Krista pro každého případného čtenáře této knihy

1. Rozdíly mezi Zjevením Ježíše Krista a Novým Zjevením Pána Ježíše Krista


2. Přirozenost Pána Ježíše Krista

3. Zrada křesťanství

4. Druhý příchod Pána Ježíše Krista

5. Principy a užití nové duchovní hypnoterapie a procesu vcházení do nitra

6. Tajemství o Pseudotvůrcích

7. Pojetí antikrista

8. Poslední soud

9. Význam poslední večeře

10. Obnovení, pozměnění a znovudefinování duchovních zákonů

11. Pojetí hříchu a lidských problémů

12. Pojetí života obecně a lidského života zvlášť

13. Jak přežít lidský život

14. Dosah nové přirozenosti Pána Ježíše Krista

15. Tajemství Nového Zjevení

16. Praktikování Nového Zjevení

17. Umístění planety Nula, lidských tvorů a lidstva ve vztahu se vším ostatním

18. Nový život pozitivního stavu

19. Život po lidském životě

20. Tajemství sexuality obecně a lidské sexuality zvlášť

21. Tajemství stvoření a zóny vymístění

22. Tajemství narození, smrti, vzkříšení, znovunarození, transfigurace a transformace

23. Jak Pán Ježíš Kristus vládne nad svým stvořením

24. Desatero nově navštívené

25. Tajemství deseti duchovních principů

26. Modlitba Páně znovu navštívená

27. Tajemství nové modlitby formulované Pánem Ježíšem Kristem

28. Tajemství životní cesty

29. Několik objasnění struktury a povahy zóny vymístění

30. Nové Zjevení v perspektivě

31. Dodatek KNIHA KE STAŽENÍ ...

     
NZPJK                                     DUCHOVNÍ ŠKOLA                                     ZÁKLADY DUCHOVNOSTI      

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY