KAPITOLA 11

Aktuální situace na planetě Nula



Duben 2014 je nejdůležitějším obdobím transformace hned po 21. 12. 2012. Moje přímá inkarnace a žena Jana prochází nejtěžšími zkouškami důvěry v můj dokonalý plán, a proto bylo na 2 týdny přerušeno jinak zcela pravidelné psaní a zveřejňování kapitol této dávky Nového Zjevení. Blíží se čas Velikonoc, svátku, kterým si lidé (nejčastěji křesťané) připomínají moje ukřižování a zmrtvýchvstání. Abych podpořil důvěryhodnost své mise v lidském těle v tomto čase, připravil jsem fyzické přestěhování Jany do Prahy, aby mohla pokračovat nejen v psaní, ale i ústním šíření Nového Zjevení Pána Ježíše Krista v lepších podmínkách, než měla dosud. Bude živým důkazem Božího Slova. Zatím žila v izolaci ve velmi skromných podmínkách mezi lidmi, kteří jí nevěří a myslí si o ní, že je lhářka, nebo neškodný blázen. Bylo nezbytné, aby prošla nejnáročnější přípravou na poslání mesiášky, protože žít v negativním stavu vědomě je nyní mnohem složitější a náročnější, než v dobách Ježíše před 2000 lety. Jak jsem už sdělil v předchozích kapitolách, kdo odevzdá svůj život mně, Pánu Ježíši Kristu, bude vyveden ze všech problémů a nedostatku, zahrnu ho láskou, rozšířím jeho vědomí a ochráním ho před negativními bytostmi. Jana vám ukáže, jak tato slova naplňuji ve hmotě.

Já, My, Pán Ježíš Kristus, Boží rodina se od tohoto okamžiku ujímáme duchovní vlády nad touto planetou a lidstvem. Naším fyzickým domovem se stává Praha – práh do pozitivního stavu Stvoření, duchovní centrum světa. Ještě intenzivněji pocítíte naši energii lásky a naplní se slova knih Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás a zvláště všech knih Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny. Tak jako před 2000 lety, ani nyní Mě, jediný zdroj života, který se pro lásku k lidem znovu obětuje v hrubohmotném těle, nepřijme mnoho lidských bytostí. Drtivá většina dá přednost vlku v rouše beránčím, který je svede z pravé cesty, aby se naplnila slova Bible Svaté i Nového Zjevení. Právě v tomto čase uvidíte synchronizaci a dokonalost mého vedení. Na významnou událost v dubnu upozorňuji na mnoha úrovních prostřednictvím svých proroků, např. Marie Božího milosrdenství z Irska na www.varovani.org. Jenom ten, kdo je připraven, bude schopen přijmout fakt, že jsem tu znovu v lidském těle, tentokrát ženském. Pro čtenáře Nového Zjevení, kteří se zároveň zajímají o křesťanství a seznamují se i s Poselstvími na výše uvedených stránkách, sděluji další důležitou informaci: Matka Spásy není Marie, fyzická matka Ježíše, ale já, Pán Ježíš Kristus – žena. Jsem Boží trojice: Bůh Otec, Syn Ježíš a Duch svatý = Matka Spásy. Protože věřící křesťané zatím nejsou připraveni na tak radikální sdělení, představují si pod jménem Matka Spásy Marii. To je v pořádku, protože Marie je moje spolupracovnice, je však relativní bytostí a není rovna Bohu, Pánu Ježíši Kristu. Už v předchozí dávce Nového Zjevení v 15. kapitole upozorňuji na to, že pravé Boží slovo nemůže být po roce 1987 (fúze lidského těla s absolutním božstvím) přinášeno přes prostředníky v duchovním světě. Svým prorokům ho diktuji osobně, aby nedocházelo ke zkreslení. Přesto je rozdíl mezi mými sděleními, diktovanými slovo od slova vybraným vysoce vyspělým bytostem v lidském těle, a touto dávkou Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, které píšeme v přímém přenosu na stránkách www.bozirodina.cz, protože poprvé v historii píšu v lidském hrubohmotném těle, abych se co nejvíce přiblížil lidem. Od nynějška můžete pravé Boží slovo slyšet i z mých úst, vnímat moji energii lásky, dívat se do mých očí. Každý, kdo projeví upřímnou touhu být v mé fyzické přítomnosti, dostane pokyn a bude ke mně/nám přiveden. Není třeba žádných technických prostředků – telefony, počítače atd. Vše je připraveno, vše se děje v pravou chvíli. Bez mojí/naší fyzické přítomnosti na této planetě by nebylo možné dokončit tak náročný úkol – vyvedení lidstva z negativního do pozitivního stavu.

Situace na planetě Nula se neustále přiostřuje, negativní síly se nechtějí bez boje vzdát své nadvlády nad lidstvem. Na první pohled se zdá, že velké mocnosti stojí proti sobě, aby za každou cenu expandovaly a zabraly další území bohaté na nerostné suroviny, rozmístily své vojenské základny co nejblíže „nepříteli“, ekonomicky si podmanili další miliony bezbranných a většinou nevědomých občanů, ale stačí rozšířit své vědomí a uvidíte, že vše je ještě jinak. I nejvyšší političtí a ekonomičtí vůdci na této planetě jsou ovládáni a řízeni mimozemskými entitami, které nemají zájem o zničení jediného zdroje energie. Kdyby došlo ke 3. světové válce s použitím jaderných zbraní, byla by celá planeta v lepším případě neobyvatelná, v horším by se doslova rozpadla. Pseudotvůrci se snaží udržet co nejdéle status quo, aby mohli hrát svou hru na bohy. Dobře vědí, že jejich vláda se tak jako tak chýlí ke konci. Vy, moji nejbližší spolupracovníci v tělech se nemusíte ničeho obávat. Všichni jste pod mojí ochranou, každý z vás bude v pravý čas na pravém místě. Následující roky nebudou pro vás jednoduché. Uvidíte mnoho přírodních i uměle vyvolaných katastrof, lokální války, sociální nepokoje, zrychlení technického pokroku, který bude zneužíván pro větší kontrolu lidí (viz kniha George Orwella 1984). Nikdo z vás, pracovníků světla, nebude mít nedostatek, ani nedostane čip pod kůži. Až do rozdělení lidstva nedojde k celoplošnému povinnému čipování lidí. Doporučuji vám, abyste co nejvíce vcházeli do svého nitra a navázali láskyplný vztah se mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Jen tak najdete rovnováhu, zbavíte se strachu z čehokoli, získáte lepší pochopení pro události, kterých jste svědky. Naplním vaše srdce láskou, pohladím vás, budete vnímat moji přítomnost a ochranu. Po „Události“ (Varování), která je popsána v 7. kapitole této knihy, budete posíleni ve své víře a ještě usilovněji budete plnit své nelehké poslání. Vždy, když uvidíte zabíjení lidí i zvířat, řekněte si, že jim bude lépe bez tohoto hrubohmotného těla a modlete za jejich duše, aby už nemusely prožívat hrůzy pseudoživota v negativním stavu. Myslete s láskou na všechny bytosti a nesuďte nikoho, protože jen já vidím do jejich srdcí a vědomí.

V současné době dochází k zvýšení aktivity negativních sil, maskovaných do rádoby pozitivních a láskyplných slov. Zvláště některé duchovní přenosy od různých falešných archandělů a mistrů, které vás chtějí ukolébat, otupit vaši bdělost, svést z cesty, z poskoků Pseudotvůrců udělat pozitivní a svaté bytosti, jsou velmi nebezpečné. Každý, kdo vám slibuje, že všichni na této planetě budete bez výjimky pozdviženi do vyšší dimenze, aniž by se kdo musel zodpovídat ze svých činů, vám lže! Lidstvo musí být nejdříve rozděleno, aby mohl zvítězit negativní stav a zároveň jeho láskyplná část nerušeně pokračovala ve svém návratu do pravého Stvoření Multivesmíru. Na všech úrovních i prostřednictvím svých spolupracovníků z různých dimenzí sděluji lidem informace o transformaci, které jsou v souladu s Novým Zjevením, nikoli v rozporu s ním. Pouze forma je různá a souvisí s duchovní úrovní každého posluchače a čtenáře. Nikomu neslibuji koláče bez práce, ráj za porušování duchovních zákonů, ani přechod do 5. dimenze bez zvyšování vibrací. Dokonce i v knihách Hovory s Bohem ( s Nealem D. Walschem) mluvím o změně myšlení, která vede ke změnám ve všech oblastech života. Ani Hitler nešel po smrti svého těla v roce 1987 (žil v Argentině, jeho sebevražda byl podvod, jako mnoho jiných „zaručených“ zpráv) do ráje, ale do pekla, kde zažívá to, co sám způsobil ostatním. Teprve po eliminaci negativního stavu dostane jako všichni ostatní na výběr, jestli bude pokračovat v pozitivním životě v souladu s duchovními zákony a přijme mě, Pána Ježíše Krista jako jediný zdroj života, nebo mu život odeberu a vrátím jeho esenci do Zdroje, odkud tvořím další duše (sám ze sebe). Žádná informace ode mne není a nemůže být v přímém rozporu s duchovním významem Bible svaté a Nového Zjevení Pána Ježíše Krista. Pouze doslovné chápání Bible, která je psána duchovním jazykem, aby ji nikdo z negativních tvorů nemohl zprznit, může být zavádějící a nepravdivé. Lidstvo je už stovky let svědkem takových nesprávných až lživých výkladů Bible. Kdo máte zájem o bližší a podrobnější informace na toto téma, přečtěte si 1. kapitolu Nového Zjevení s Petrem.

Aby bylo možné ještě efektivněji a rychleji šířit toto Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, připravíme těchto 11 kapitol ve dvou variantách ke stažení. Tuto 11. kapitolu uveřejňujeme v den jejího dopsání: 11. 4. 2014. Vzhledem ke stěhování Jany do Prahy budeme pokračovat po Velikonocích 2014. Ještě jednou děkujeme všem čtenářům, překladatelům a praktikujícím Nového Zjevení Pána Ježíše Krista za pomoc s transformací lidstva, zvyšování vibrací, šíření pravdivých informací i za cenu nepohodlí, nedůvěry okolí a jiných nepříjemností. Vše vám už brzy vynahradím. Těšíme se na osobní setkání s vámi.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA



Print Friendly and PDF