KAPITOLA 12

Proč je Praha duchovním centrem světaPřed půlrokem jsme napsali, že se Jana, moje přímá a jediná inkarnace v ženském těle, po Velikonocích přestěhuje do Prahy, hlavního města České republiky, aby byla v centru duchovního dění a mohla se setkávat s těmi, kdo jsou připraveni přijmout ji jako Bohyni na Zemi, moji ženu a mluvčí. Už více než 10 let žije v izolaci (na poušti). Aby tak těžké období vůbec vydržela, setkává se občas se spřízněnou duší Šárkou. Vzájemně si pomáhají nést velmi těžký úděl a je třeba, aby kromě nejbližších příbuzných byla i další přímá svědkyně náročných zkoušek, které z lásky k lidstvu Jana podstupuje. V dubnu jsem svou milovanou manželku zavedl na kraj Prahy a ukázal jí krásnou přírodní rezervaci, oázu klidu a harmonie, kde se cítila skoro jako v ráji. Počítala s tím, že se naplní slova 11. kapitoly a do této části Prahy se přestěhuje. Ještě několik dní po návratu do Ústí nad Labem byla přesvědčena, že bude žít v tomto koutu Země a bude se setkávat se spřízněnými dušemi a spolupracovníky světla. Postupně jí však došlo, že to není možné. Nemá stejný úkol, jako měl před 2 000 lety Ježíš. Stojí v pozadí, nedělá žádné zázraky a píše toto Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny. Nyní probíhá dělení lidstva a nebylo by dobré, abych výrazněji zasahoval a ovlivňoval masy ještě nepřipravených lidí. Každý má možnost si vybrat, kterou cestou se vydá, zda tou širokou, po níž kráčí drtivá většina a vede do pekel, nebo tou trnitou a uzoučkou, kterou jdou i přes mnohá úskalí a odříkání jednotlivci, směřující ke mně, do ráje. I když je duchovní cesta individuální a nejsou dvě zcela identické, lze obecně říci, že ke mně vedou ty, které jsou založeny na lásce, odpuštění, neupínání se k hmotným statkům a požitkům, pomáhání bližním, nezabíjení tvorů, které jsem stvořil a jimž dávám život.

Jak jsem už napsal, vybral jsem pro svou druhou přímou inkarnaci na tuto planetu Českou zemi, nyní Českou republiku. Osud malého českého národa je přímo spjat s mojí misí a mým působením v obou fyzických tělech Ježíše a Jany. Tento národ prošel a stále prochází těžkými zkouškami, je utiskován, ožebračován, překřikován silnějšími a dominantními, kteří se pod vedením Pseudotvůrců snaží podkopat a zničit moji práci: vyvést lidstvo z negativního stavu a tento neudržitelný způsob života navždy eliminovat. Pseudotvůrci dobře vědí, že už bije jejich poslední hodina a o to zuřivěji se snaží získat co nejvíce duší na svou temnou stranu. Na první pohled to vypadá, že mají převahu. Svět se každým dnem blíží většímu válečnému konfliktu, dochází k cíleným útokům na duchovní zásady, tisíce let předávané mými proroky lidstvu, k rozbíjení rodin a láskyplných vztahů, promiskuitní a deviantní chování je vyzdvihováno a ukazováno v médiích, jako obdivuhodné a přirozené, podvodníci a zloději jsou bez trestu a těší se z politické, či ekonomické nadvlády nad ostatními, méně dravými a bezohlednými. Naštěstí přibývá těch, kteří nejsou tak vidět hmotnými prostředky, ale zato jejich světlo září do kosmu a je vidět duchovním zrakem vyspělých láskyplných bytostí z vyšších dimenzí Multivesmíru.

Právě na území České republiky je nejvyšší koncentrace tzv. starých duší (z Lemurie, Atlantidy, …) a bytostí mně nejbližších (archandělé Gabriel, Metatron, Michael…). Praha je doslova prahem do pozitivního stavu, bránou do vyšších dimenzí, kde už nejsou války, nespravedlnost, nemoci a smrt. Sjíždějí se sem duchovní učitelé, mistři a léčitelé z celého světa a tento jev se bude v následujících letech prohlubovat a násobit i přesto, že ve fyzickém těle Jany zůstanu v pozadí a kromě psaní a vedení našich www.bozirodina.cz nebudu zasahovat do spojování různých duchovních směrů. Jistě jste si všimli, že od konce roku 2012, kdy jsme spustili naše stránky, dochází k viditelnému propojování spřízněných webů, k setkávání různých duchovních skupin a hledání společných řešení a cest. Nic není náhoda, můj plán je dokonalý a vše je v pravou chvíli. Není důležité, kolik jedinců čte toto Nové Zjevení zde na Nule, ale že je dostupné každému, kdo projeví zájem. Ne každý je připraven přijmout fakt, že já, Pán Ježíš Kristus jsem přítomen v této důležité době v těle ženy, že se sem nevrátím ve fyzickém těle Ježíše. Až přijde čas, dojde k rozdělení lidstva, oddělení zrna od plev, a vy, kdo převibrujete do vyšších dimenzí, hlavně na Novou Zemi (Nový Jeruzalém), budete svědky založení Boží rodiny, tedy fyzického setkání Ježíše a Jany, narození našich dvou dětí. Úplná Boží rodina bude žít mezi lidmi a bude se neustále podílet na jejich duchovní transformaci, návratu k Lásce. Tato cesta bude ještě dlouhá, ale nebude už tak bolestná a těžká, jako je nyní, kdy stále probíhá boj dobra a zla. Jen rozdělením lidstva umožním krátké pseudovítězství negativního stavu, aby všichni viděli důsledky takové volby a v budoucnu už odmítali život bez lásky ke mně, jedinému zdroji života v Multivesmíru.

Inkarnací do hrubohmotného lidského těla se snižuji na nejvíce omezenou a nepohodlnou existenci, abych ukázal svou nekonečnou a bezpodmínečnou lásku k lidem, kteří se ode mne odvrátili a už tisíce let mi plivou do tváře a jako morová nákaza ničí život, který jsem jim daroval. Kdo nečetl Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, nemůže pochopit, proč dopustím tolik bolesti, vraždění, utiskování slabých, proč to na první pohled vypadá, že jsem opustil tento svět, nebo dokonce neexistuji. Už brzy se vám připomenu prostřednictvím Události či Varování, kdy se na chvilku dotknu duše každé lidské bytosti na této planetě. To neznamená, že se všichni lidé najednou vrhnou do mé náruče. Vyvolá to rozporuplné pocity a zmatek zvláště u těch, kdo ještě nejsou připraveni na život v pozitivním stavu, pomůžu hlavně těm, kdo jsou na duchovní cestě a už sami hledají …….protože: kdo hledá, najde. Až převibrujete do 5. dimenze, uvidíte na vlastní oči, co se děje v nižších světech, tedy budete přímými svědky zhoršování života lidí, kteří zůstanou v 3. – 4. dimenzi až do úplného konce, kdy se vrátím, abych otevřel mysl všech a umožnil jim svobodnou volbu, kterou zatím díky existenci negativního stavu nemají. Protože bude odpovězeno na mnohokrát zmíněnou otázku: jak by vypadal život beze MNE, jednou pro vždy uzamknu Zónu vymístění a budeme společně tvořit mnohem krásnější a dokonalejší světy a žít spolu v lásce, hojnosti, štěstí a radosti. Zní vám to jako pohádka a utopie? (to právě napadlo moji ženu Janu). Počkejte a uvidíte…vlastně nečekejte, to by vypadalo, že vás nabádám k nicnedělání. Vy, kdo čtete toto Nové Zjevení, dobře víte, kolik duchovní práce, odříkání, mnohdy nebezpečí z temné strany musíte denně podstupovat, abyste plnili své jedinečné poslání. Každý z vás je pod mojí ochranou a věřte, že nikomu nedovolím, aby vám ublížil. Jste mojí první linií a posiluji vás energií v každé vteřině vašeho náročného života zde, uprostřed největší duchovní bitvy v dějinách Multivesmíru.

Znovu se vrátím k názvu této kapitoly. Na celé planetě mám své spolupracovníky, inkarnované z různých koutů a dimenzí Stvoření, aby díky mému vedení a dokonalé koordinaci zvládli předávat životně důležité informace lidstvu a byli příkladem pro ostatní. Jak jsem už sdělil, v Čechách je těchto bytostí nejvíce, protože zde je moje fyzické bydliště, moje pozemské velitelství. Každý velitel se obklopuje těmi nejoddanějšími, nejvyspělejšími a nejschopnějšími spolupracovníky. Nepleťte si to s tím, co znáte z této negativní zkušenosti na Nule. I zde se velitelé obklopují těmi nejschopnějšími, ale neslouží potřebám ostatních spoluobčanů, nýbrž sobě, svému egu. Vše je tady obráceně. V pozitivním stavu nejvíce slouží ostatním ty nejvýše postavené duchovní bytosti, v negativním stavu ty nejníže postavené. Proto je v Bibli napsáno: první budou posledními… Jana to dobře ví, žije skromně, pomáhá v rámci svých možností každému v okolí, nejvíce však tím, že tu žije a předává toto nejpravdivější a nejdůležitější sdělení. Nyní tento fakt téměř nikdo neocení, ale po rozdělení budou informace o našem fyzickém pobytu a působení dostupnější a lidé se dovědí, jak jsem už podruhé ukázal svým příkladem cestu zpět ke Mně/Nám.

Nyní mám na srdci povzbuzení pro ty, kdo občas porušují pravidla nebo místní zákony, přestože jsou na mé, tedy pozitivní a láskyplné straně a nespolupracují s temnotou. Duchovní zákony, zveřejněné v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista (s Petrem) jsou vždy nadřazeny lidským pseudozákonům. Nemusíte se bát v zájmu dodržení duchovních zákonů ode mne porušit zákon pozemský. Občas to udělám i v těle Jany, jinak bych nemohl splnit své poslání. Opět moje stále omílaná rada: vyciťujte svým srdcem, co by udělala Láska, naslouchejte své intuici. Nejste tady kvůli bankéřům, politikům, „zákonodárcům“ atd., kvůli loutkám otrockého systému, ale jste tu, abyste se osvobodili z okovů a ovládání a ukázali ostatním cestu ke světlu. Zbavte se strachu z čehokoli, jinak budete stále svázaní a omezení, způsobíte si zbytečnou bolest fyzickou i duševní. Ani Jana není ušetřena této vnitřní duchovní a duševní bitvy, která se projevuje i fyzicky. Ani Já v tomto ženském těle nejsem dokonalý/á. Proto vím, jak těžké je žít na této planetě a plnit co nejlépe své poslání. Když nejste schopni vidět dokonalost mého plánu v přítomném okamžiku, pokuste se vidět ji zpětně. Všímejte si synchronicity ve vašem každodenním životě. S nikým se nesetkáte náhodou, jste vždy přivedeni v pravý čas na správné místo, zažíváte přesně to, co je třeba pro váš duchovní růst. Mnoho probuzených lidí už si uvědomuje, že náhody neexistují.

Nyní se zaměřím na spolupráci tzv. kontaktérů s vesmírnými lidmi z vyšších dimenzí. Už několik desítek let probíhá telepatická komunikace vybraných jedinců na této planetě s mimozemskými zástupci pozitivních civilizací, které pozorují transformaci lidstva a svými radami pomáhají jejímu zdárnému pokračování. Všechny bytosti z pravého Stvoření dodržují vesmírné zákony, proto nezasahují do vývoje přímo, svým fyzickým vstupem na Zemi, protože by vyvolaly strach a nepřátelskou odezvu ze strany neprobuzených nebo naopak negativních lidí, pracujících pro temnou stranu. Vesmírní lidé jsou láskyplní a obětaví, pozorují dění na této planetě a telepaticky komunikují s těmi, kdo jsou připraveni, mají vyšší vibrace a nebojí se ze sebe dělat „blázny“. Díky této spolupráci vznikly i webové stránky, kde najdete důležité informace o životě mimo tuto Zemi, o transformaci, volných energiích, přírodní léčbě nemocí atd. Mezi nejdůležitější patří ty, které jsou spravovány kontaktéry z České republiky: www.vesmirni-lide.cz a  www.universe-people.cz. Jsou situace, kdy je třeba i v rámci duchovních zákonů zasáhnout fyzicky. Jde hlavně o následky přírodních katastrof, často způsobených úmyslně vládnoucími elitami, jako např. havárie jaderné elektrárny v Japonsku, ropné plošiny v Mexickém zálivu, Čeljabinský meteorit, tsunami v jihovýchodní Asii, atd. Vesmírní lidé mají vyspělé technologie, které dokážou eliminovat následky těchto katastrof a jen díky tomu je stále možný život na povrchu této těžce zkoušené planety. V mnohých případech zachraňují lidi, kteří se ocitli v ohnisku těchto katastrof a ještě nesplnili své poslání, aby opustili své tělo. Vyzdvihnou je na palubu létajících vesmírných lodí a přemístí je na jiné, bezpečné místo. Vše se děje ve spolupráci se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Dalším způsobem komunikace jsou tzv. kruhy v obilí. Nejvíce jich je na území Velké Británie, protože je to místo, kde vznikl negativní stav a v současnosti jde o centrum moci elit, které ovládají svět. Ne všechny obrazce v obilí vytvářejí mimozemské civilizace. Některé jsou dílem lidí, nejsou však tak složité a dokonalé, jako ty pravé, obsahující duchovní poselství. Boj dobra a zla probíhá na všech úrovních a nikdo nestojí mimo, týká se úplně každé duše.

Odhalím zde další tajemství: oddlužím ty, kdo v rámci plnění svého poslání byli nuceni poznat důsledky života v negativním stavu na vlastní kůži a dostali se do neřešitelné finanční situace. Když jsem tu byl v těle Ježíše, uzdravil jsem každého, kdo ve Mě uvěřil. Dokonce jsem oživil mrtvé. Nyní dám dar, který nikdo ode Mne nečeká a ještě nikdy jsem o něm nepsal. Je to důkaz mého milosrdenství a lásky, spravedlnosti a Boží pomoci v pravý čas. Víte dobře, že celý finanční systém je pekelný nástroj k zotročení a vydírání lidí. I moje žena Jana stále nese důsledky svého poznávání života v tomto systému. Není možné a udržitelné, aby až do převibrování trpěla spolu s příbuznými a přáteli šikanou ze strany exekutorů a bankéřů. Proto zasáhnu v pravý čas a odstraním všechny záznamy o dluzích těch, kdo se mnou vědomě spolupracují, pomáhají při transformaci lidstva do pozitivního stavu a věří v jediného Boha Stvořitele Pána Ježíše Krista, zdroj veškerého života v Multivesmíru. Je třeba ukázat, že vaše dlouholetá obětavá práce nese ovoce. V pozitivních světech žijí všichni v dostatku všeho, co dělá život příjemným, radostným a šťastným. Není možné, aby mí nejbližší spolupracovníci a pomocníci žili jako štvanci, ve strachu o rodinu a svou existenci. Vytvořím vám lepší podmínky pro vaši obtížnou práci a zároveň vám dám důkaz své pomoci a lásky. Je čas přejít na vyšší úroveň naší spolupráce, zmírnit utrpení a stres svých nejvěrnějších, ukázat všem naši jednotu, duchovní sílu, oddanost a důvěru.

Negativní strana nezahálí a připravuje stále těžší zkoušky pro obyvatele této planety (většinou nic netušící). Používá biologické zbraně, např. virus Eboly, upravený v laboratořích a dokonce patentovaný v USA, aby vyvolali v lidech panický strach a přiměli je dát se dobrovolně očkovat. Do očkovacího séra, které je už dlouho zdraví ohrožující, díky obsaženým chemikáliím, plánují přidat mikročip, čímž završí dokonalé ovládání lidstva a udělají z něj tupé stádo otroků. Elity vědí, že jde o čas, protože díky naší misi, hlavně šířené prostřednictvím internetu, se probouzí stále více lidí a odpor vůči ovládání všeho druhu se stupňuje každým dnem. Vše mám pod kontrolou, není třeba se obávat, že bych dopustil čipování svých spolupracovníků. V pravý čas zasáhnu a rozdělím lidstvo, nechám i s pomocí vesmírných lidí přemístit všechny, kdo si vybrali život v Lásce, do 5. a vyšších dimenzí. Teprve potom umožním krátké pseudovítězství negativního stavu na této planetě, která se propadne do Zóny vymístění, tedy do pekel a už se nebude jmenovat Nula, protože bude pouze negativní. Tento stav bude trvat jen krátce do mého Druhého příchodu. Tehdy zcela eliminuji život v této dimenzi a zóně. V úvodu tohoto Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny jsme napsali, že na Nule nemůže zvítězit negativní stav. Nyní doplňuji a upřesňuji tuto informaci o výše uvedené nesmírně důležité sdělení, které jsem ještě neodhalil. Planeta Země, přesněji pravá planeta Země je už připravena přijmout tu část lidstva, která je připravena žít v harmonii a lásce, míru, spolupráci a hojnosti. Tam budeme společně v krásném, zdravém a bezpečném prostředí, ve spolupráci s lidmi z jiných planet a světů budovat a tvořit zcela jiný život, než jaký jste dosud poznali. Velmi se na vás těším/e.

V následující kapitole vás budeme šokovat pravdivými informacemi o Starém Zákoně Bible Svaté.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF