KAPITOLA 17

Pomoc vesmírných lidíTransformace lidstva by se neobešla bez pomoci vyspělejších vesmírných civilizací, které úzce spolupracují se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Aby bylo možné koordinovat světelnou práci na této planetě Nula, bylo třeba poslat do hrubohmotných lidských těl velké množství tzv. „starých duší“ z vyšších dimenzí Multivesmíru. Některé z nich se po probuzení staly kontaktéry, tedy navázaly telepatické spojení s členy své multidimenzionální „rodiny“. Právě díky takové spolupráci jsou zveřejňovány informace o probíhajících změnách, pravdivé historii zfabrikovaného a ovládaného lidstva, utajovaných technologiích, které by pomohly ve všech oblastech života, ale nehodí se „do krámu“ vládnoucím elitám, o životě v pozitivním stavu, o tom, že všichni tvoříme jednotu, a proto je nesmyslné jakékoli zabíjení, strach, povyšování se a zotročování. Vzhledem k omezením nedokonalého lidského těla je třeba bedlivě rozlišovat míru kontaminace ze strany negativních bytostí. Ne každý telepatický kontakt je pravdivý a důvěryhodný. Nezapomeňte, že pracujete na „nepřátelském“ území a temná strana používá všech dostupných prostředků, aby naši světelnou práci překazila.

Jak poznáte, že se jedná o pozitivní bytosti a ne o bytosti ze zóny vymístění, které se rády a dovedně přetvařují, vydávají se za anděly a duchovní mistry, kteří už žili na této planetě? Mám pro vás radu: vypněte mozek, tedy rozum a použijte srdce, cit. Podvodníka odhalíte jednoduše, protože nevyzařuje lásku. Nemůže vás opít sladkými řečičkami, když neucítíte hřejivý dotek láskyplné energie, kterou umí vysílat jen bytost z pozitivního stavu. Každý z vás postupuje na své individuální duchovní cestě a čím výše na spirále se aktuálně nachází, tím snadněji ucítí lásku jiných bytostí, tím pravdivější informace přináší ostatním posluchačům a čtenářům. Nenechejte se odradit od kontaktování bytostí z vyšších dimenzí kvůli možnému zamoření negativními entitami. Kdo má čisté úmysly a chce upřímně pomáhat ostatním, je pod mojí ochranou a bude postupně vyveden z ovládacích programů a míra kontaminace se bude zmenšovat, až dosáhne pravdivosti kolem 90%. Proč tak „málo“, řekne si téměř každý z vás. Připomínám, že žijete v negativním stavu a celý váš život až do probuzení jste měli zapouzdřenou duši (více informací najdete např. na www.vesmirni-lide.cz) a vaši mysl ovládaly a programovaly entity ze 4. dimenze zóny vymístění (z pekel), které vás doslova krmily falešnými a lživými informacemi o životě. Kdybyste dostali pravdivé informace, nepřežili byste ani minutu. Už jsem přirovnal tuto situaci k odvykací kůře narkomanů. Z vlastní zkušenosti víte, že někteří lidé nejsou schopni vám, čtenářům Nového Zjevení, naslouchat. Buď vás označují za lháře, nebo blázny, nebo se vám vysmějí, nejčastěji vás přestanou poslouchat a odejdou. Neodsuzujte je, protože se tak sami chrání před poškozením. Každý má v sobě (v DNA) obranný mechanismus, který nepustí žádné informace předčasně, vše je synchronizováno a správně načasováno. Většina pravých lidských bytostí ještě „spí“ a čas jejich probuzení je různý, některých se nedotkne ani zvýšený příliv fotonové energie z centra vesmíru, ani obrovské množství informací, zejména na internetu, dosud relativně svobodném a minimálně cenzurovaném (platí do rozdělení lidstva). Nesnažte se za každou cenu přesvědčovat někoho, kdo ještě není schopen přijmout pravdu. Navíc pravda ve vašem hrubohmotném světě má mnoho úrovní, lze ji přirovnat k cibuli – odlupujete slupku za slupkou, než se dostanete ke středu. Tato dávka Nového Zjevení je důkazem i příkladem současně. Každou kapitolou vám odhaluji více, dávám do souvislostí informace z předchozích dávek a kapitol, doplňuji o nové poznatky, abyste nebyli zahlceni a byli schopni přijmout fakta, která vás, obyvatele této planety, mnohdy bolí. Nedivte se, že je tak málo čtenářů a praktikujících Nového Zjevení Pána Ježíše Krista. Ale i toto nepatrné množství dokáže „zázraky“, zvyšuje vibrace lidstva a planety, pomáhá vyrovnávat negativní energie početně převažujících ovládaných i ovládajících bytostí, zasévá semínka, která v pravou chvíli vyklíčí a vyrostou, aby mohly vydat své plody. V těle Ježíše Krista jsem položil základy pro tuto misi a po 2000 let neustále udržuji kontakt s vybranými inkarnovanými dušemi, aby Moje slovo nezaniklo a nebylo zcela překrouceno a zprzněno Pseudotvůrci a jejich přisluhovači. Nyní je situace lepší, protože kromě toho, že tu působím přímo ve fyzickém těle Jany, mám miliony spolupracovníků přímo zde na Nule a další miliony v blízkém okolí. Bez sítě kontaktérů, rozmístěných na celé planetě bych nemohl dokončit tento náročný úkol. Koordinuji veškeré zveřejňování klíčových informací různým skupinám, přizpůsobuji jazyk a obsah sdělení úrovni posluchačů a čtenářů. Nikdo nečte, nebo neposlouchá to, co není schopen přijmout. I přes různost forem mají všechny informace ode mne společný základ, nevyvracejí duchovní význam Bible Svaté. Avšak pouze v Novém Zjevení dostáváte další úroveň pravdy (viz cibule), jen tento soubor knih lze označit za pokračování pravého Božího slova.

Už jsem se zmínil o stránkách www.varovani.org, kde vystupuji jako Boží trojice. I zde najdete mnoho podnětných informací, ale jsou určeny především věřícím katolické a dalších křesťanských církví, kteří by ještě nedokázali přijmout Nové Zjevení. Je to důkaz Mojí lásky ke všem lidem bez rozdílu, důkaz dodržování vlastních duchovních zákonů. Nikomu nenaložím více, než unese. Mým cílem je spasit, tedy zachránit co nejvíce lidských duší, aby nemusely trpět pod nadvládou Pseudotvůrců, kteří se po rozdělení lidstva, přesněji vytržení láskyplných lidí do vyšších dimenzí, ujmou na krátkou dobu vlády přímo zde na planetě, čímž uvrhnou tuto realitu hlouběji do pekel (jak jsem už sdělil). Nezbude tu už tolik lidí s vyššími vibracemi, aby dokázali vyvážit negativní energie, což bude mít vliv na všechny aspekty života.

Jen malé množství inkarnovaných bytostí na Nule má přímý, nezprostředkovaný kontakt se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Je to dáno nízkými vibracemi na okraji zóny vymístění a tím možnou kontaminací negativními entitami. Teprve po převibrování dostanete možnost komunikovat se mnou bez prostředníků z duchovních světů – andělů a archandělů, mistrů atd. Dokonce ani mnozí z kontaktérů, kteří dostávají informace přímo ode mne, nemusejí znát mé pravé jméno. Je to tak v pořádku, plní svůj úkol nejlépe, jak dovedou a podle mého dokonalého plánu. Opět musím zdůraznit radu: s nikým se nesrovnávejte, nikoho nesuďte, jen já vím, proč se děje to, co se děje, proč informace ode mne můžou být na první pohled rozporuplné. Dříve nebo později to všichni pochopíte.

Mezi kontaktéry bytostí z vyšších dimenzí pozitivního stavu, prostředníky mezi nebem a zemí, chcete-li médii, je mnoho příslušníků Českého národa. To neznamená, že v jiných národech je jich málo, nebo nejsou, ale jejich koncentrace je menší, než v srdci Evropy. Jak jsem už sdělil, musel jsem už dávno před svou první inkarnací do těla Ježíše Krista připravit i podmínky a místo pro svou druhou, donedávna přísně utajovanou inkarnaci do ženského těla Jany. Naše komunikace je čistá, nikdo ji nemá možnost narušit, ani kontaminovat, přestože se temná strana neustále pokouší i prostřednictvím lidí v blízkém okolí a rodině znepříjemňovat a znesnadňovat jí život i psaní naší knihy. Vše mám pod kontrolou a nedovolím, aby kdokoli jakýmkoli způsobem poškodil naši práci pro lidstvo a celý Multivesmír.

Dlouhodobým a spolehlivým spolupracovníkem vesmírných lidí je Ivo Aštar Benda, který už od 90. let 20. století komunikuje s velitelem vesmírné flotily Aštarem Šeranem a dalšími lidmi z Plejád a společně vedou a tvoří jedny z nejdůležitějších internetových stránek s obrovským množstvím důležitých informací www.vesmirni-lide.cz  (v mnoha jazykových mutacích). Ivo a Aštar jsou součástí multidimenzionální bytosti (chcete-li rodiny spřízněných duší), jsou příkladem spolupráce mezi anděly a lidmi, koordinované mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Kromě vedení výše zmíněných webových stránek se Ivo zabývá i předáváním informací o životě v pozitivním stavu, konkrétně v 5. dimenzi, prostřednictvím rozhlasových a televizních debat, přednášek a besed, pořádáním výstav apod. Patří mezi světelné spolupracovníky, kteří mají osobní zkušenosti s cestováním v létajících vesmírných lodích, životem na planetách v pozitivním stavu, a proto je jeho svědectví autentické, pravdivé a nesmírně důležité pro všechny, kdo se zajímají o transformaci.

V úvodní části této dávky Nového Zjevení jsme děkovali i Richardu Vošickému, jehož úkolem bylo a je připravit zejména mladší lidi na vzestup. Pod mým vedením vytvořil několik zajímavých videí, která názorně ukazují boj světla a temnoty, moji nezastupitelnou úlohu v této nelehké době transformace. Protože se soustředil na konkrétní datum 21. 12. 2012 (z duchovních důvodů to tak mělo a muselo být), na čas se stáhl do ústraní, ale ještě bude mít příležitost dokázat svou víru v můj dokonalý plán a pomůže šířit další informace mezi probuzené lidi.

V této kapitole píšeme hlavně o spolupráci s vesmírnými lidmi, tedy inkarnovanými bytostmi z vyšších dimenzí (nejčastěji 5. dimenze), proto zde nejmenuji kontaktéry duchovních entit. Jim se budeme věnovat později.

Jedním z prvních kontaktérů, který přinesl rozsáhlé informace o vesmírných lidech už od poloviny 20. století, je Švýcar Billy Meier. Přestože komunikuje se stejnými bytostmi (např. Semjase) z Plejád, jako Ivo Benda, jejich svědectví se částečně liší, což vyvolává pochyby o pravdivosti a autentičnosti obou kontaktérů. Jak je to možné? Odpověď naleznete v předchozích odstavcích i kapitolách této knihy: nikdo nedostává 100% pravdivé informace. Každý kontaktér má svůj specifický úkol a pracuje pro určitou skupinu lidí. Jenom tak lze zajistit, aby se vůbec nějaké důležité informace rozšířily mezi obyvatele této izolované planety. Později všichni pochopí, proč je transformace lidstva tak složitá a vyžaduje doslova individuální přístup.

Od 50. let minulého století přináší svědectví o vesmírných lidech z vyšších dimenzí i této sluneční soustavy (z Venuše) Američan polského původu George Adamski, který popsal své zkušenosti v knize Uvnitř vesmírných lodí. Přestože předložil mnoho důkazů, byl záměrně zesměšňován a považován za šarlatána až do svého odchodu z těla v roce 1965.

Dalším významným kontaktérem je Ital Giorgio Dibitonto, který napsal knihu Andělé v hvězdných lodích (1984), kde jsou přímo paralely s texty Bible svaté, zvláště její poslední části Zjevení Janovo. Přináší důležité poselství o spolupráci vesmírných lidí, andělů z nebe se Mnou, Stvořitelem všeho a všech, Bohem, Pánem Ježíšem Kristem na záchraně lidstva před zlem. Na počátku 80. let ještě nedošlo k fúzi fyzického těla Ježíše Krista s Absolutním Božstvím Nejvyššího, a proto ještě nebylo vhodné zmiňovat moje pravé jméno.

Alex Collier je kontaktérem vesmírných lidí z Andromedy. Až do důchodového věku přednášel o transformaci lidstva, dějinách planety a Sluneční soustavy, významu „černých děr“, tvoření nových životních forem a světů….

Nemůžeme zde jmenovat všechny kontaktéry vesmírných lidí. Moje poděkování patří všem, kteří pomáhají šířit informace o pomoci pozitivních mimozemských civilizací lidstvu, zvyšovat vibrace a připravit je na přechod do vyšších dimenzí pozitivního stavu.

Z výše uvedených informací vyplývá, že vše je propojeno a synchronizováno, nic se neděje náhodou. Ve všech informacích ode mne i vesmírných lidí a jejich kontaktérů hledejte to, co je spojuje. Je to láska k lidstvu a snaha co nejefektivněji mu pomoci vymanit se z vlivu negativního stavu, aniž by byly porušovány duchovní zákony Stvoření. Je malicherné dohadovat se o tom, kdo říká pravdu o tom, či onom. Víte, proč sem nemůžeme přinášet 100% pravdu. Vyciťujte, vyciťujte, vyciťujte.… Zatím nejste schopni rozumem pochopit celou šíři problematiky vaší existence, ani proces transformace, a tak se soustřeďte na svou intuici. Budete-li se jí řídit, povedu vás tou nejjednodušší a nejméně bolestnou cestou k sobě, poskytnu vám vše, co potřebujete. I Jana, moje přímá inkarnace má problém mi bezmezně důvěřovat ve všech oblastech života. Je pravda, že jí nakládám maximum možného, aby co nejlépe využila čas, vyměřený k jejímu pobytu zde, ale zároveň ji chráním před útoky negativní strany a poskytuji jí vše potřebné k životu v tomto nedokonalém těle. Už na počátku naší telepatické komunikace jsem jí oznámil, že má to nejdůležitější a zároveň nejtěžší poslání ze všech. Tehdy si ještě nemohla uvědomit, co to znamená. Nyní mi přiznává, že kdyby věděla, co ji čeká, zbláznila by se. Vidíte, že sám na sobě v lidském těle uplatňuji ty nejtěžší duchovní zkoušky, jaké lze vydržet, ale zároveň postupuji krok za krokem, aby nedošlo k poškození a přetížení. Tato situace nebude trvat donekonečna, protože po dopsání této dávky Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, dostanete příležitost setkat se se Mnou v těle Jany. Tím se výrazně změní i způsob života, který zatím musím/e podstupovat. To vše z lásky k vám, mým milovaným dětem.

Vesmírní lidé navazují kontakt pouze s těmi, kdo jsou připraveni. To znamená, že mají trvalý a prokazatelný zájem o setkání a komunikaci s nimi, nechtějí se obohacovat na úkor druhých lidí, netouží po slávě, jsou láskyplní, nebojí se říkat ostatním pravdu, přestože je pro většinu neuvěřitelná, zkrátka mají vysoké vibrace. Nemusím vám vysvětlovat, proč se, až na malé výjimky, nesetkávají s představiteli politické a státní moci a raději komunikují s „obyčejnými“ lidmi. Počet těchto kontaktérů neustále stoupá a dosahuje na celé planetě několika milionů. Je to mnoho, nebo málo? Jak jsem už několikrát sdělil, pozitivní vibrace lásky jsou mnohonásobně silnější, než nízké vibrace spící a ovládané většiny, takže na vyrovnání stačí jen malé množství těchto pomocníků. Vesmírní lidé jsou tu mimo jiné i proto, aby v okamžiku rozdělení lidstva pomohli evakuovat ty, kdo svými vibracemi splňují kritérium nanebevstoupení. Je více způsobů záchrany vybraných lidí, tento je jedním z nich.

Tématu nanebevstoupení budeme věnovat příští kapitolu.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF