KAPITOLA 24

Rozdíl mezi transhumanismem a transformacíLidské bytosti, izolované od ostatního Stvoření, měly jen malé množství pravdivých informací o fungování Multivesmíru a jeho zákonitostech. V posledních desetiletích se situace zlepšuje díky Mému dovolení a pomoci vesmírných lidí a bytostí z duchovních světů. Negativní strana také nezahálí a poskytuje „svým lidem“ informace, které potřebuje rozšířit a tak realizovat ještě větší odklon od duchovních zákonů, rychlejší pád do pekel za všeobecného jásotu přihlížejících, kteří netuší, o co tady jde. Přestože přibývá probouzejících se lidí, kterým se rozsvěcuje, postupně si uvědomují, že jsou otroky negativního stavu, většina populace je stále v hlubokém spánku a jsou loutkami ovládacích programů. Jak jsem už sdělil, inteligence bytosti nehraje žádnou roli. Proto většina vědců, lékařů, vynálezců, inženýrů, učitelů,… s vysokoškolským vzděláním věří v ateismus a posmívá se těm, kdo věří v Boha. Nebudeme zde rozebírat důvody takového přesvědčení, všechny souvisejí s odpojením ode Mne a masivním napájením ze strany ovládajících entit. Zaměříme se na transhumanismus, snahu zdokonalit lidské tělo a schopnosti, tím i zdraví a prodloužení života prostřednictvím technologií. Zvláště od druhé poloviny 20. století, v souvislosti s urychleným rozvojem techniky a technologií se část vědců, kterým je blízký humanismus ( člověk je postaven nade vše, i nad Boha), zabývá vyvíjením různých implantátů, náhrad tělesných orgánů, končetin a jiných částí těla, aby pomohli nejen zraněným a nemocným, ale především těm, kdo touží po dokonalejších tělech, vyšším intelektu, lepších fyzických schopnostech, zvýšení psychické odolnosti,… a jsou ochotni za taková „vylepšení“ zaplatit nejen penězi, ale svou duší. Technologie jako takové nejsou pozitivní ani negativní. Záleží na tom, s jakým záměrem jsou používány. V 5. dimenzi lidé také využívají různé technologie, aby si usnadnili a zpříjemnili život, ale v žádném případě je nepoužívají v rozporu s duchovními zákony. Nejsou potřeba pro vylepšení fyzických těl a jejich schopností, protože všichni vědí, že jim stačí zvyšovat své vibrace prací na sobě, tedy láskyplností, pomocí druhým, odpouštěním atd.

Jak už víte, ovládající entity pod vedením Pseudotvůrců (kteří jsou na cestě, aby se osobně ujali vlády nad lidstvem na planetě Nula = Druhý příchod Pseudotvůrců), připravují tzv. Nový světový řád. Pseudotvůrci se zpočátku stanou sjednotiteli, mírotvůrci, přinesou ještě modernější technologie a vyřeší nejpalčivější problémy lidstva – ekologické, ekonomické,… za nejvyšší možnou cenu: odebrání posledních svobod, uvrhnutí do téměř 100% ovládání prostřednictvím implantovaných čipů, zavedením jednotného náboženství, které bude ještě více odvádět lidské duše od pravého a jediného zdroje života, Pána Ježíše Krista. Protože toto se může s Mým dovolením stát až po rozdělení lidstva, nezůstane zde mnoho těch, kdo tuto lest a šalbu prohlédnou. Už dnes jste svědky horečných příprav na čipování. Jsou místa, kde je experimentálně používáno (Mexiko, USA, Velká Británie, Švédsko), zvláště v budovách, důležitých pro elity (soudy, věznice, nemocnice, univerzity, zábavní podniky, výzkumné ústavy apod.) Spící lidé si libují, jak je pohodlné otevírat dveře, platit občerstvení a jiné věci pouze přiložením ruky. Mají pocit výlučnosti, považují se za šťastlivce, kterým bylo dovoleno vyzkoušet tento moderní a pohodlný způsob života. V současnosti je používáno několik typů čipování:

- čip RFID, který se vpraví pod kůži prostřednictvím injekční stříkačky

- polykací pilulky s čipem RFID

- mozkové čipy

- křemíkové čipy

- nanočipy šířené prostřednictvím chemtrails, očkování, potravin,…

Jak už víte, Nové Zjevení nemá za cíl zacházet do podrobností, bližší informace najdete na mnoha webových stránkách. Zatím je čipování dobrovolné, ale brzy se stane povinným a jednotlivci, kteří ho odmítnou budou „žít na okraji společnosti“ bez možnosti nakupovat i prodávat, být zaměstnán, využívat všechny „vymoženosti moderní civilizace“. Pro tyto vyděděnce jsou už dnes nachystány koncentrační tábory (viz FEMA v USA), kde budou čipováni násilím, nebo zabiti. Svědčí o tom i miliony plastových rakví, uskladněných na území těchto táborů. V některých méně vyspělých oblastech světa (Afrika, Jižní Amerika, Indie…) jsou mikročipy vpravovány do lidských těl bez vědomí postižených prostřednictvím očkování. Elity tím sledují redukci počtu obyvatel, protože tyto čipy způsobují neplodnost, zhoršení zdravotního stavu, poškození imunitního systému, zesilují elektromagnetické vysílání za účelem kontroly mysli (H.A.A.R.P., mobilní sítě, satelity…).

Z duchovního hlediska je velký, přímo propastný rozdíl mezi dobrovolným přijetím čipu kvůli usnadnění života a nevědomým, tedy nedobrovolným vpravením čipu do těla. Ten, kdo vědomě takový čip, či jiné technické „vylepšení“ přijme, ponese všechny důsledky takové volby. V žádném případě se nezúčastní vytržení, neboli nanebevzetí, bude do konce svého života v hrubohmotném těle otrokem negativních entit a po odchodu z těla se dostane do intermediálního světa zóny vymístění, tedy do pekel. Tam bude trpět až do Mého Druhého příchodu, kdy dám ještě jednou šanci každé duši, aby si vybrala, zda přijme život v pozitivním stavu, nebo ho odmítne a bude jí odebrán, protože nebude místo, kde by mohla pokračovat v negativním způsobu života beze Mne. Ti, kdo jsou už nyní čipováni bez jejich vědomí a splní podmínky převibrování, budou přijati na lodě vesmírných lidí, kde po očištění a duchovní přípravě dostanou tak jako všichni ostatní duplikáty těl, zbavené všeho, co zfabrikovali Pseudotvůrci. Vy, pomocníci pozitivního stavu se nemusíte obávat ani nevědomého čipování, protože jste před ním ochráněni.

Je zajímavé, jak reagují představitelé křesťanských církví na již probíhající čipování a přípravu Nového světového řádu. Například Byzantský katolický patriarchát varuje před čipováním a dává ho do souvislosti s Biblickým Zjevením, zatímco Vatikán pod záminkou ochrany cenných knih a uměleckých děl doporučuje užívání čipů přímo v budovách Svatého stolce. I podle takových příznaků poznáte, kdo je ode Mne, kdo od Pseudotvůrců (chcete-li Zlého, Satana…). Už v těle Ježíše Krista jsem kázal: „Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouše ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte.… Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci.“

Transhumanismus způsobuje ještě větší rozdělení lidí na tzv. nadlidi (viz nacismus, Hitler, Mengele), kteří díky technologickým vylepšením těla získají větší moc, intelekt, prodloužení pobytu v těle,… a otroky, tedy ostatní očipované lidi, kteří budou sledováni 24 hodin denně, jimž bude vnucován určitý způsob života bez možnosti volby a v případě jakéhokoli vybočení z nastavených pravidel bude jejich život ukončen (např. snížením či prudkým zvýšením produkce hormonů apod.). Prostřednictvím čipů a nanorobotů v tělech žen i mužů bude kontrolována a omezována reprodukční schopnost. To je cesta, kterou se vydávají všichni, kdo si vybírají život bez Boha, Pána Ježíše Krista. I po rozdělení lidstva zde bude možnost zvolit si pseudoživot s čipem v těle, tedy dobrovolné zotročení elitami, nebo odmítnutí i za cenu pronásledování, šikany, uvěznění, či smrti těla. Kdo následuje Mne, ztratí hrubohmotné, poškozené a nedokonalé tělo, ale získá věčný život ve vyšších dimenzích pozitivního stavu v jemnohmotných tělech, stvořených Mnou, dříve Nejvyšším, nyní Pánem Ježíšem Kristem. Informujte veřejnost o nebezpečí, souvisejícím se zaváděním nových technologií, které stále rychleji pronikají do životů obyvatel. Využívejte každé příležitosti k šíření pravdy o cílech vládnoucích elit. Pomáhám a žehnám všem, kdo beze strachu zvyšují vědomí lidí, otevírají jim oči a přivádějí je na duchovní cestu. Transformace je cesta do nebe, transhumanismus je cesta do pekel.

V jemnohmotných tělech 5. dimenze má lidská bytost ještě lepší schopnosti, než poskytují jakékoli technické úpravy. Mozkové čipy sice umožňují telepatickou komunikaci s jinou osobou, ale jsou omezeny na zónu vymístění. Zatímco krystalické jemnohmotné tělo je schopno telepaticky přenést myšlenku na jakoukoli vzdálenost v celém Multivesmíru bez omezení. Inteligence a vnímání bytostí v pozitivním stavu je nesrovnatelně vyšší a dokonalejší, než lidí s implantáty, byť nejmodernějšími a nejlepšími, jaké kdo „vynalezl“. Je samozřejmostí, že každá bytost je schopna přemístit se i bez technických prostředků silou své mysli, pohybuje předměty, ovlivňuje prostředí, ve kterém žije, aniž by musela vynakládat nadbytečnou energii, kterou nazýváte fyzickou prací. Proto je život ve vyšších dimenzích mnohem příjemnější, zábavnější, veselejší a především láskyplnější. Všichni se cítí součástí celku, nikdo nikomu nic nezávidí, protože ví, že každý má přesně to, co potřebuje pro svůj jedinečný a neopakovatelný rozvoj.

Drtivá většina lidstva ani netuší, že elity a jejich přisluhovači mají k dispozici technologie, které zčásti vidí v hollywoodských sci-fi filmech, o některých nemá ani tušení, že existují. Už jsem se zmínil o podzemních základnách na Marsu a Měsíci, kam ani nemusejí létat jakýmikoli stroji, ale používají uměle vytvořené „brány“, takže během několika vteřin jsou na jiné planetě. To není vše. Vybraní vědci a technici, vázáni tajemstvím, spolupracují s různými mimozemskými rasami ze zóny vymístění na vytvoření superčlověka, který bude mít nejen dokonalejší fyzické schopnosti, ale bude především poslušným biorobotem schopným jakéhokoli činu bez výčitek svědomí (nepřipomíná vám to film Pán prstenů?). K takovému jednání už používají osvědčené metody kontroly mysli. Otřesné případy vraždění ve školách, některé teroristické činy, rodinné tragédie jsou často výsledkem cíleného „bombardování“ mysli vybraných jedinců z různých zařízení, která používají. Ani výsledky voleb už dávno nejsou objektivní a „demokratické“, protože obyvatelstvo je před volbami a během nich ovlivňováno a do jejich mysli je násilně vysíláno jméno kandidáta, či politické strany, které je v zájmu budování Nového světového řádu třeba volit. Transhumanismus přinese větší zotročení, transformace přinese vysvobození.

Čím rychleji se rozvíjí technika a technologie, které jsou používány v rozporu s duchovními zákony lásky, tedy k zotročování, zabíjení, ničení, tím rychleji se lidstvo vzdaluje ode Mne. Na jedné straně jste svědky zvyšování vibrací, probouzení části lidských bytostí, odkrývání pravdy, na druhé straně vidíte propad ve všech oblastech života: více násilí, zvrácenosti, manipulace, lží, veřejného vysmívání boha s jakýmkoli jménem, oplzlosti,… a v neposlední řadě zneužívání technologií k odtržení lidí ode Mne. Člověk, ovládaný prostřednictvím mikročipu v těle téměř 100% už nebude mít možnost dovědět se pravdu o životě v Pravém stvoření, tedy nebude mít šanci svobodně se rozhodnout, jaký život si vybere. Bude bezduchou loutkou, plně závislou na libovůli svých loutkovodičů.

S přibývajícím světlem se temná strana zoufale snaží o udržení moci, doslova kolem sebe kope jako kůň. Čím dál častěji fyzicky napadá a odstraňuje své odpůrce, pracovníky světla. Příkladem je vyvolání rakoviny cíleným intenzivním ozařováním na dálku. Mezi obětmi tohoto vraždění je i MUDr. Rauni Kilde, jedna z nejvýznamnějších spolupracovnic, která desítky let šířila pravdivé informace o stavu tohoto negativního světa, zejména o kontrole mysli, nesmrtelnosti vědomí a UFO. Celý život v hrubohmotném těle byla chráněna před mnohými útoky „druhé strany“, teprve v únoru roku 2015, když už splnila na 100% své poslání, jsem umožnil její fyzický odchod těla. Způsob, jakým byla odstraněna, je zároveň duchovním poučením pro mnohé lidi, kteří šíří důležité informace mezi ostatní a tím pomáhají probouzet stále více duší, uvězněných v tomto matrixu. Jenom Já, Pán Ježíš Kristus, rozhoduji o životě a „smrti“ každé bytosti v nekonečném Multivesmíru. Vše se děje s Mým dovolením kvůli poučení všech.

V závěru této kapitoly vyjádřím poděkování těm, kdo pochopili, že se nemusejí bát smrti těla, neúnavně odhalují pravdu o pseudoživotě v negativním stavu, spolupracují se Mnou (nemusejí znát Mé pravé jméno) a bytostmi z vyšších dimenzí:

- David Icke – viz www.davidicke.com

- David Wilcock – viz http://divinecosmos.com

- Jaroslav Chvátal – viz www.matrix-2001.cz

- Kerry Cassidy – viz http://projectcamelotportal.com

a mnohým dalším, jejichž jména jsou zapsána v Knize života.

Příští kapitolu věnujeme tématu rodina.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF