KAPITOLA 31

Událost = VarováníExperiment „lidstvo“ se blíží ke konci. Každá sentientní bytost, která se přímo i nepřímo podílí na pseudoživotě negativního stavu, získala v tomto cyklu času mnoho zkušeností s tímto nepřirozeným a zvráceným způsobem života. Otázka: Jak by vypadal život bez Boha a jeho duchovních principů lásky?… bude už velmi brzy zodpovězena. Pak nebude jediný důvod uměle protahovat agónii zóny vymístění, protože ztratí jakýkoli smysl. Jakým způsobem bude jednoznačně a prokazatelně odpovězeno na výše uvedenou otázku? Až se z lidí díky technologiím (čipy, implantáty, radary,…) stanou loutky, ovládané na 99,99%. Potom už nebudou mít ani nepatrnou možnost volby, což odporuje základní podmínce života v Multivesmíru = svobodná volba a schopnost změny. V současnosti (2015) je lidstvo ovládáno na 95%, probuzení jedinci ve vyšších obrátkách duchovní spirály jsou ovládáni na 10% (bližší a podrobnější informace najdete na www.vesmirni-lide.cz). Jakmile dojde k celoplošnému a povinnému čipování, míra ovládání dosáhne téměř 100%. Taková situace může trvat jen krátkou chvíli, jinak by došlo k trvalému poškození nejen ovládaných bytostí, ale postupně všech obyvatel zóny vymístění (antivesmíru), čímž by nastal dominový efekt, který by zničil život i v pozitivním stavu. Ještě nemůžete chápat dosah takové katastrofy, ale věřte, že k ničemu takovému nedojde. Jsem absolutní, všemohoucí a nikdy bych nepřipustil zkázu celého Stvoření.

Přestože jsme o čipování psali v několika předchozích kapitolách této dávky Nového Zjevení, je třeba doplnit některé důležité informace:

- tajné používání nanočipů v očkování, chemtrails a potravinách slouží k zesilování ovládání   obyvatel, tzv. vymývání mozku, sterilizaci, zhoršování zdravotního stavu, … ale nemůže být   použito k finančním transakcím, tedy nakupování, prodeji, převodům na virtuální účty   jiných osob a firem,…

- vpravení čipu RFID pod kůži (na ruce či čele) s vědomým souhlasem osoby umožní   celoplošné zavedení bezhotovostního finančního systému. Teprve tehdy se naplní slova Bible:   „A nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na   čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí   jejího jména…“

- obyvatelstvo vybraných lokalit je testováno a postupně připravováno na zrušení hotovosti,   používání biometrických údajů (otisky prstů, skenování oční duhovky, vzorky DNA,…) při   identifikaci na úřadech, v cestovním ruchu, ve zdravotnictví, telekomunikacích (viz Pákistán   – SIM karty v telefonech, ověřené otisky prstů)…

- povinné čipování bude zavedeno po rozdělení lidstva a Druhém příchodu Pseudotvůrců na   planetu Nula

Vzhledem k zhoršující se situaci ve všech oblastech života lidí, zvláště zesílení ovládání, dám šanci každému obyvateli této zkoušené planety v podobě osobního setkání se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem ještě před rozdělením. Jde o jedinečnou a neopakovatelnou událost, která pomůže mnoha lidem rozhodnout se, kam se vydají v čase, kdy budou stát na rozcestí. Během života si stále musíte vybírat mezi dvěma i více možnostmi, které jsou vám předkládány z pozitivního (v menšině kvůli ovládání) a negativního stavu. Některá rozhodnutí jsou méně důležitá, jiná jsou zásadní a ovlivní nejen tento, ale i další životy v přírodních světech. Blíží se čas rozdělení lidstva do dvou hlavních směrů:

1. Propad do pekel na pozici -1 spolu s realitou, kde právě žijete.

2. Vzestup do 5. dimenze planety Země = Nová Země.

Další možnosti nejsou tak důležité, abychom se jimi zabývali na stránkách Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny.

Na konci minulé kapitoly jsme vám slíbili, že vás, čtenáře a praktikující připravíme na tuto důležitou Událost, kterou jsem v nedávno ukončené Knize Pravdy nazval „Varování“. Moje milosrdenství je velké, a proto respektuji duchovní úroveň každého jednotlivce, jeho víru, znalosti i postoje. Nejdříve se obloha rozsvítí neoslepujícím jasem, který přitáhne pozornost lidí. Na 15 minut se zastaví vše, včetně dopravy. Nemusíte mít obavy z hromadných dopravních nehod, leteckých katastrof, ani chaosu. O vše bude postaráno s pomocí vesmírných lidí, Mých věrných spolupracovníků, rozmístěných v létajících lodích kolem celé planety Nula. Mají technologie, které umožní, aby celá Událost proběhla v klidu a bezpečí. Každý obyvatel starší 7 let Mě uvidí svým vnitřním zrakem, protože umožním na tuto krátkou dobu rozšíření vědomí se schopností telepatie a aktivací 3. oka (šišinky mozkové). Protože nechci způsobit trauma věřícím jiných, než křesťanských náboženství, nezjevím se každému v těle Pána Ježíše Krista, ale přizpůsobím svůj zjev víře jednotlivce, dokonce i ateisty. Během této intimní chvíle proběhne zhodnocení dosavadního života = poslední soud, každý pocítí Moji lásku v podobě zvýšení vibrací těl. Protože jde o zážitek, který nebude stejný ani pro dvě osoby, navíc ho nemůžou zaznamenat žádné vnější komunikační prostředky, vyvolá naprosto různé pocity a ohlasy. Pro ty, kdo jsou na duchovní cestě, to bude potvrzení Mojí existence a povzbuzení do další etapy individuálního poslání, doslova jim vliju „novou krev do žil“, aby s větším odhodláním a důvěrou ve Mne a Můj plán pokračovali v pozitivním životě a byli příkladem ostatním. Jakmile Událost pomine, vrátí se vědomí každého člověka do původního stavu. Lze to přirovnat k návratu astrálního těla do hrubohmotného těla při probuzení ze sna. Většina lidí si sny nepamatuje, nebo nechápe jejich smysl, tedy nevezme si poučení z lekce, kterou během spánku dostala. Přesto v každém člověku zůstane pocit, že zažil něco mimořádného a bude mít snahu tento zážitek sdílet se svými blízkými. Reakce lidí budou velmi rozdílné, od zcela pozitivních po úplně negativní. Zvláště bytosti, inkarnované ze zóny vymístění s posláním narušovat transformaci i těmi nejodpornějšími způsoby, zareagují na příliv vysokých vibrací ode Mne negativně. Je to pochopitelné, protože jejich vibrace jsou opačné a když se v jednom okamžiku „srazí“ s vibracemi Lásky, dojde k „výbuchu“ vzteku, odporu a nenávisti. To neznamená, že všechny bytosti z pekel budou mít stejně negativní pocity a postoje. Může dojít i ke změně, tedy k transformaci vědomí a dotyčnému agentu pekla se „rozsvítí“ a stane se pozitivnějším, bude Mě následovat. Spící a ovládané lidské bytosti, které nemají potuchy o duchovní cestě a zabývají se hlavně materiálními stránkami života, budou hledat odpovědi mimo svá nitra, tedy u vědeckých autorit, komentátorů hlavních médií, politiků atd. Co se dozvědí? Všechno možné, jenom ne pravdu. Celá Událost bude bagatelizovaná, zesměšňovaná a vysvětlovaná jako halucinace, přelud a nesmysl. Ti, kdo uvěří, budou považováni za blázny, příznivce konspiračních teorií, kteří jsou v současnosti nebezpečnější, než islámští teroristé z IS (Islámského státu, financovaného a podporovaného elitami, zvláště z USA a Izraele). I přes odmítání pravdivého vysvětlení hlavními médii, bude Událost zneužita později, až se vlády nad lidstvem a planetou ujmou Pseudotvůrci. Jak jsem už sdělil/a, jeden z nich se stane zprvu obdivovaným a oblíbeným pro svůj přitažlivý zevnějšek (ještěří podstata bude před zraky lidí skryta) a rozhodné vystupování. Bude mnohým připomínat podobu Ježíše Krista, aby ještě více zmátl hlavně věřící křesťany. Postupně je svede z cesty, kterou jsem připravil a ukázal před 2 000 lety. Pseudotvůrci také zinscenují Druhý příchod Ježíše Krista přesně tak, jak je doslova popsán ve Zjevení Jana v Bibli svaté (mají k dispozici daleko vyspělejší technologie, než lidstvo zná).

Proč k Události, neboli varování dojde, přestože většina lidí nepochopí její význam a neuvěří v existenci Boha Lásky s jakýmkoli jménem? Protože tím dám poslední šanci všem lidem bez rozdílu, aby si vybrali, jestli budou následovat Lásku, nebo se k Ní obrátí zády a stanou se otroky a ještě více loutkami negativního stavu, zobrazujícími jeho úplné vítězství. Stále je čas si svobodně zvolit stranu (nikoli politickou…), ke které se přikloníte. Mnozí z lidí si při rekapitulaci svého života z jiného, než egoistického úhlu pohledu, uvědomí, jakých nepravostí a zel se dopustili, čím ubližovali svým bližním (nejen příbuzným), co způsobili svým sobectvím, chtivostí, touhou po moci, penězích, slávě, postavení atd. Osobním setkáním se Mnou budou zasety miliardy semínek, které vyklíčí hned, nebo po mnoha letech, či v dalších životech. Není nic, co bych z lásky neudělal pro záchranu duší před peklem, ale nikoho nemůžu nutit, aby změnil své rozhodnutí.

Můžete se na Událost nějak připravit? Samozřejmě ANO. Je lepší vědět, než nevědět, tedy šiřte tuto informaci mezi své blízké, duchovně spřízněné duše, ale nikomu ji nevnucujte. Dobře víte, že nemáte házet hrách na stěnu. Máte-li ve svém okolí věřící katolíky nebo křesťany jiných církví, upozorněte je na Knihu pravdy (viz www.varovani.cz) a nechejte na nich, jestli si ji přečtou. Nejlepší radu vám dávám průběžně: vcházejte co nejčastěji do svého nitra a spojte se se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Pro vás nebude Událost žádným nečekaným překvapením, pomůže vám plnit vaše jedinečné a neopakovatelné poslání. Vy jste průvodci slepých a neslyšících, svítíte na cestu v temnotách, šíříte pravdu mezi horami lží, přibližujete Boha Lásky všem, kdo jsou ochotni a schopni vám naslouchat a uvěřit.

Cílem Události je, aby se každý jednotlivec zamyslel nad svým dosavadním životem a podíval se na něj z nadhledu, jiného, než egoistického úhlu pohledu. Aby na malou chvíli ucítil Moji lásku a zbavil se ovládání. V ojedinělých případech se stane, že srdce zvláště zatvrzelých bytostí nevydrží tak vysoké vibrace a „pukne“ lítostí nad činy, odporující lásce. Vše se děje podle Mého dokonalého plánu, nikomu není naloženo více, než unese. Jen duchovně nejvyspělejší jsou schopni pochopit, že existuje mnoho úrovní pravdy, ušité na míru konkrétním posluchačům a čtenářům. Zvláště v realitě této planety Nula, kde jsou téměř všichni ovládáni, programováni jako loutky, jen málokdo udržuje kontakt se Mnou a bytostmi z pozitivního stavu, je nezbytné dávkovat pravdu jako lék: po troškách a v určitých intervalech, aby bylo možné ji vstřebat. I tato dávka Nového Zjevení Pána Ježíše Krista je psána tak, aby odkrývala další úrovně pravdy. Použijeme přirovnání k horolezci, který chce zdolat nejvyšší horu světa. Nemůže se rovnou vydat k vrcholu, ale roky trénuje na nižších skalách a když je připraven a má dostatek zkušeností a výbornou fyzickou i psychickou kondici, vydá se dobýt vysněný vrchol. Ani tehdy nemůže vylézt naráz, potřebuje základní tábor, tým pomocníků, horolezecké vybavení a příznivé počasí. Když už šplhá vzhůru, musí si občas odpočinout, aklimatizovat se, protože s vyšší nadmořskou výškou řídne vzduch, někdy potřebuje i kyslíkový přístroj. Když po úmorné dřině a odříkání stane na vrcholu, má úžasný pocit štěstí a svobody, rázem zapomene, kolik námahy a nepříjemností zažil, než se mu podařilo dojít k cíli. Rozhlédne se a je odměněn úchvatnou scenérií zasněžených horských masivů, je na hony vzdálen ruchu velkoměst, může si nerušeně užívat klidu, míru a krásy, jakou na vlastní oči spatří jen několik jedinců. Tak se budete cítit i vy, kdo splníte své náročné poslání a vrátíte se do svého pravého domova. Nikdy jsem vám nesliboval, že vaše cesta bude snadná. Úkol, který jste dobrovolně přijali, vám nyní připadá příliš těžký. Někdy máte pocit, že ho nezvládnete, padáte pod jeho tíhou na zem, ale vždy se znovu a znovu zvednete a pokračujete se zatnutými zuby v cestě. Když už máte pocit, že vidíte „konec tunelu“, světlo se na chvíli schová a vy panikaříte a hledáte správný směr. Věřte, že všichni z vás jednou dojdou do cíle. Jen na vás záleží, za jak dlouho, s jakou námahou a co si přinesete. Samozřejmě nemám na mysli materiální věci, ale zkušenosti, duchovní poučení, láskyplné vztahy….

Po dopsání této dávky Nového Zjevení jsme připraveni pokračovat v šíření Božího slova ústně, tváří v tvář. Kdo má zájem setkat se se Mnou v hmotném těle Jany, bude přiveden v pravý čas na správné místo. Nepoužíváme ani emailový formulář na našich www.bozirodina.cz, protože tyto stránky navštěvují pouze vyspělé bytosti v lidských tělech, které naslouchají své intuici, Mně a vědí, že nepotřebují žádnou techniku ke komunikaci se Mnou. Před necelými 2 000 lety jsem se dobrovolně nechal ukřižovat, abych připravil cestu z negativního stavu. Není náhoda, že toto pokračování Bible svaté ukončíme brzy po Velikonocích 2015, v čase připomenutí nejdůležitější události lidských dějin: zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V předchozí dávce Nového Zjevení je dostatečně vysvětlen smysl a duchovní význam tohoto aktu spasení. Z lásky ke všem duším Multivesmíru jsem podstoupil fyzické a psychické mučení v těle Ježíše i zkušenosti s pseudoživotem v negativním stavu, v izolaci, chudobě a odříkání všeho, co dělá život životem v těle Jany. Jsem tu podruhé a naposledy v hrubohmotném těle od Pseudotvůrců a lidstvo Mě opět nepřijímá. Ti, kdo vládnou tomuto světu, o Mně vědí, ale mlčí. Většina není schopna a ochotna přijmout pravdu o Bohu Lásky, Pánu Ježíši Kristu, Boží rodině. Přestože je Nové Zjevení, zvláště tato dávka, kterou píšu v těle Jany, určena hlavně lidským bytostem na planetě Nula, budou ji většinou číst až po opuštění této reality, po rozdělení lidstva či smrti těla. Pouze vy, čtenáři v přímém přenosu máte tu čest přijímat nejpravdivější a nejdůležitější informace přímo ze Zdroje života v nezkreslené a autentické podobě v čase zásadních změn na místě, kde byl kdysi aktivován negativní stav.

Předposlední kapitolu věnujeme přípravě na rozdělení lidstva.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF