KAPITOLA 33

Shrnutí Božího SlovaVe Zjevení Ježíše Krista, nadiktovaném Janovi se píše o Mém druhém příchodu na tuto planetu a zároveň o ženě, která porodí syna a najde útočiště na poušti…. Teprve v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny jsem přinesl vysvětlení a doslovný smysl tohoto proroctví. Ježíš Kristus se nemůže vrátit v hrubohmotném těle, protože by šlo o opakování stejného, což z duchovních důvodů není možné. Jana není inkarnací Ježíše Krista, ale Pána Ježíše Krista, Jeho/Její ženské podstaty, aby byl dokončen proces „zhmotnění Boha“ v tělech muže i ženy. Stvořitel prvotní všeho a všech, dříve Nejvyšší, nyní Pán Ježíš Kristus, brzy Pán Ježíš Kristus, Boží rodina je absolutním zdrojem života všech bytostí Multivesmíru a je třeba vnímat Ho/Ji jako oboupohlavní bytost, v níž existuje rovnováha mezi maskulinním a feminním principem. Nikde v pozitivním stavu nemá jedno pohlaví přednost před druhým, žijí v harmonii a lásce, nepovyšují se jedno nad druhé. Až díky inkarnaci do ženského těla Jany je všem ve Stvoření umožněno setkávat se tváří v tvář s jediným pravým a věčným rodičem, Pánem Ježíšem Kristem, Boží rodinou. Ženám se budu ukazovat v mužském těle, mužům v ženském (týká se nového cyklu času, až bude i ženské tělo včleněno do absolutního božství).

Boží slovo bylo až do uveřejnění prvních stránek této dávky Nového Zjevení přinášeno prostřednictvím proroků, od konce roku 2012 píšu v přímém přenosu nejdůležitější a nejpravdivější informace o transformaci lidstva, uvězněného v negativním stavu, v hrubohmotném těle Jany. Jde o historickou událost, jejíž význam pochopíte, až se zbavíte omezení, způsobených pobytem v této realitě. Dokonale jsem připravil podmínky celé Naší mise. Prostřednictvím Petra Daniela Francucha jsem od 80. let 20. století předal knihy Nového Zjevení, které se během desítek let šířily i díky internetu do celého světa. Od 90. let minulého století jsem psal Hovory s Bohem a další knihy s Nealem Donaldem Walschem, určené široké veřejnosti duchovně hledajících, kteří se nespokojí s pojetím trestajícího boha, často představovaného různými církvemi a náboženskými organizacemi. Jana, moje žena a přímá inkarnace se Mnou napsala nejdříve Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás (2 díly), prodělala tři těhotenství, náročný „výcvik“, 12leté studium duchovních směrů a informací ze všech důležitých oblastí života v negativním stavu, o transformaci lidstva,… a zklamání z 21. 12. 2012. V náročném roce 2013 byla vystěhována exekutory z bytu, žila přes prázdniny na zahradě ve stavení bez elektřiny, na podzim se uchýlila do podnájmu, kde do současnosti (duben 2015) obývá malou místnost s kuchyňským koutem a píše tuto knihu. Mezitím pomáhá členům své pozemské rodiny, věnuje se dvěma vnukům a bílému pejskovi. Vnímá tento život v těle jako velkou oběť a je pro ni těžké vydržet všechny zkoušky, které jsem jí připravil. Přestože ani jí nenaložím více, než unese, mnohdy jsou duchovní i fyzické podmínky jejího života na hranici snesitelnosti. V těch nejtěžších chvílích mi říká, že už nechce pokračovat, ať jí raději odejmu život, dokonce i ten věčný. Proč tuto zpověď zveřejňuji na stránkách Nového Zjevení? Aby si každý čtenář, nejen na této planetě, uvědomil, jak moc miluji celé Stvoření, že jsem ochoten podstupovat druhé, tentokrát dlouhé „ukřižování“ v těle a cítit bolest a často i bezmoc něco změnit. Janu vůbec nedojímá, že je Mojí přímou inkarnací, nepřijímá každou zkoušku s trpělivostí a pokorou, jako mnozí jiní Mí spolupracovníci, kteří plnili a plní své poslání uprostřed negativního stavu, protože má v genech božství. To neznamená, že se nad někoho povyšuje, ale není ochotna se ponižovat. Všechny bytosti, ať lidi, jiné mimozemské sentientní entity, či zvířata i rostliny považuje za partnery, se kterými je příjemné žít v harmonii a lásce, v opačném případě lze vytvořit peklo. Na vlastní kůži zažívá trnitou cestu po spirále duchovní cesty od ateisty po Bohyni v těle. Tato cesta začala v roce 2002 přečtením knihy Přátelství s Bohem od Neala Donalda Walsche, pokračovala napsáním naší společné knihy Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás v roce 2003 a od konce roku 2012 do dubna 2015 vedením našich www.bozirodina.cz a napsáním Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny. Tím její/naše práce nekončí. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, protože rozdělením lidstva pouze umožníme, aby mohl zvítězit negativní stav a bylo odpovězeno na otázku: jak by vypadal život bez Boha, Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích duchovních principů lásky, a zároveň vyvedeme část lidstva do vyšších dimenzí Pravého stvoření, jinými slovy do Ráje, do nebe na zemi. Do nanebevstoupení budeme šířit Nové Zjevení Pána Ježíše Krista ústně, psát články na naše webové stránky a propojovat v odkazech duchovní směry, které na první pohled vyvolávají rozpory, ale vedou ke stejnému cíli: zvýšení vibrací lásky a vysvobození z matrixu negativního stavu.

Děkujeme všem spolupracovníkům, duchovním učitelům na této planetě Země/Nula i mimo ni za pomoc při transformaci lidstva, za lásku a oběti, bez nichž by naše společná mise nepřinesla ovoce, které bude k užitku celému Stvoření i v dalších cyklech času.

NOVÝ DODATEK:V době přenosu poslední kapitoly druhé dávky Nového Zjevení (duben 2015) byla Moje přímá inkarnace Jana teprve připravována na závěrečnou část svého „výcviku“ na planetě Nula. Během následujících měsíců až let po dopsání 33. kapitoly byl vybudován Tým Boží rodiny, skládající se ze spolupracovníků světla, majících původ v různých dimenzích pravého Stvoření. Jak víte, kdybyste věděli dopředu vše, co vás čeká, nevydrželi byste to. Pravdu dávkuji postupně, abyste ji unesli. I proto před více než třemi lety bylo nemožné v této knize sdělit nejzazší pravdu o převibrování Jany a našich nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi v 5D, odkud budou bez omezení působit v obou stavech dočasné duality a na planetě Zemi 3D/Nule. V okamžik převibrování ženské podstaty Boha/Bohyně tudíž některé výše uvedené informace z Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny ztratí svoji aktuálnost (jedná se o naprosté minimum), stále však půjde o klíčové Boží slovo s nejvyšším stupněm pravdy, které pochází přímo ze Zdroje všeho života. Moje slovo je pravdivé, ale zároveň dynamické a neustále se vyvíjející, proto bude jeho přenos v různých formách pokračovat i nadále, aby bylo spolu s dalšími informacemi o životě v pravém Stvoření a zóně vymístění k dispozici všem připraveným lidem a dalším bytostem v době transformace.

S láskou všem bytostem Multivesmíru


PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA
Print Friendly and PDF