KAPITOLA 7

Sjednocení rozdělenéhoKaždá duše, která se inkarnuje na planetu Nula, si je předem vědoma toho, že si po „narození“ v těle nepamatuje nic z minulých životů, odkud přišla, co je jejím posláním. Novorozenci mají ještě spojení s duchovním světem, ale postupně jsou zapojováni do matrixu negativního stavu a stávají se ovládanými bytostmi. Život na této planetě lze bez nadsázky přirovnat k loutkovému divadlu. Loutkovodiči jsou schováni pod povrchem několika planet a měsíců této sluneční soustavy a využívají ty nejmodernější technologie, aby udrželi lidské bytosti v iluzi, že žijí plnohodnotný život a mají svobodnou vůli. Jak jsem už sdělil v předchozí kapitole tohoto Zjevení a v 17. kapitole Nového Zjevení Pána Ježíše Krista (s Petrem), tělo, zfabrikované Pseudotvůrci, nemá mnoho společného s tělem, které jsem stvořil já. Vy, kdo čtete toto Nové Zjevení, jste se už dokázali alespoň částečně vymanit z ovládacího programu a komunikujete se svojí duší a bytostmi z pozitivního stavu. Tato schopnost probuzení vám byla zapsána do vaší DNA, abyste vůbec byli schopni splnit úkol, který jste dobrovolně přijali před inkarnací na Nulu. Přesto se může stát, že některé bytosti, pocházející z Pravého Stvoření, se neprobudí a uvíznou v síti a lákadlech hmotného pseudoživota. S tímto rizikem byli všichni předem seznámeni.

Pro komunikaci se svým vyšším já a dalšími pozitivními bytostmi nepotřebujete žádné rituály, organizace, kněze, guru…. Stačí upřímná touha, láska v srdci, klid a alespoň chvíli se oprostit od „šumu“ myšlenek, které vás odvádějí od života v přítomném okamžiku. Čím vyšší vibrace máte, tím menší je pravděpodobnost, že přitáhnete negativní entity, které se tak rády vydávají za někoho známého a uznávaného, např. duchovního mistra, či dokonce za boha s jakýmkoli jménem. I při čtení čehokoli, včetně tohoto textu Nového Zjevení, používejte svou intuici, srdce, nehodnoťte ho svou myslí, která je téměř neustále „bombardována“ ovládacími programy. Právě proto, že život na této izolované planetě je vůbec nejsložitější a nejtěžší, povolal jsem v této době transformace velké množství bytostí z různých úrovní Pravého Stvoření, aby se staly průvodci ostatních. Každý/á má svůj specifický úkol, potřebné talenty a nástroje, aby předal to, co je třeba, v daném místě a času. Už víte, proč je na této planetě tolik různých jazyků, náboženských, ekonomických, politických a jiných systémů, ras atd. Abych předal nezbytné informace co největšímu počtu lidí, musel jsem nejdříve dovolit rozdělení ve vlastních řadách. Přihlížel jsem a stále ještě přihlížím, jak se moji poslové světla hádají, kdo má pravdu, kdo ne, označují druhé za podvodníky a vyslance temnoty, žárlí na úspěchy jiných, počítají své přívržence, čtenáře a posluchače. Vězte, že nikdo z vás nemá právo soudit a nezná absolutní pravdu, protože jste relativními bytostmi. Hledejte pouze to, co vás spojuje s ostatními, snažte se pochopit odlišnosti. Moje láska je větší, než si kdo z vás dokáže představit a jenom já nejlépe vím, koho a čím zaujmu a přivedu zpět domů, do Pravého Stvoření. Ani moje přímá inkarnace Jana není schopna přijmout více lásky, než unese. Je také omezena tím zfabrikovaným tělem, podstupuje zdlouhavou a nepříjemnou cestu z negativního stavu, aby lépe chápala ostatní a uměla se vcítit do jejich rozmanitých stavů a problémů. Až donedávna jste nesměli vědět o její existenci na planetě Nula. Dokonce jste dostávali i nepravdivé informace, které zpochybňovaly její božství, označily ji za spolupracovnici temné strany, toužící po slávě, moci a penězích, dokonce schizofreničku. Vězte, že opak je pravdou. Z lásky k lidstvu podstupuji v těle Jany mnohá duchovní, duševní i fyzická utrpení, žiji skromně s vědomím, že mě jen málo lidí dokáže přijmout jako Bohyni v lidském těle, Pána Ježíše Krista, Boží rodinu. Tak jako před 2000 lety není lidstvo schopno poznat pravého boha od nepravého. Bude se znovu klanět vlku v rouše beránčím, protože ho zajímá vnějšek a nestará se o vnitřek. Z mnoha důvodů nepoužívám v těle Jany žádné „zázraky“, až na malé výjimky neuzdravuji nemocné, nevracím duši do mrtvého těla atd. Po rozdělení lidstva dostanou všichni láskyplní lidé nová těla, která už nebude nutné neustále opravovat a „léčit“.

Jak jsem uvedl, vyslanci a spolupracovníci světla se inkarnovali do různých těl na celém světě. Každý dostává informace ušité na míru, aby je byl schopen přijmout a dále šířit. Není divu, že jsou tak různé. V dualitě neexistuje pouze jedna pravda. Záleží na úhlu pohledu, duchovní úrovni člověka, míře ovládání a mnoha dalších aspektech. Při komunikaci s lidmi a šíření informací o transformaci Země (Nuly) je třeba přizpůsobit se posluchači a nenutit mu za každou cenu svou pravdu, protože není a nemůže být absolutní. Nestavte se do role vůdce, guru, někoho nadřazeného ostatním, nezakládejte organizace s pevným řádem a pravidly, spíše se scházejte a komunikujte ve skupinách spřízněných jednotlivců, kteří se neustále vyvíjejí, mění a jsou ochotni přiznat si, že se můžou i mýlit. Naslouchejte ostatním a vyciťujte srdcem, čím vás mohou obohatit. Zbytečně se nehádejte a nepomlouvejte, abyste nezesilovali už tak velké množství negativní energie. Po roce 2012 dochází k propojování mnoha duchovních směrů. Mnozí spolupracovníci světla si více všímají práce svých kolegů a pomáhají šířit potřebné informace daleko efektivněji a rychleji, než tomu bylo dříve, kdy si každý „hrál na svém písečku“. Prosím a žádám vás, abyste ještě intenzivněji hledali to, co vás spojuje s ostatními, povznesli se nad své ego a pomáhali oslovit a probudit ještě více lidských bytostí. Hlavně na vás záleží, kolik jich bude vysvobozeno z pasti negativního stavu po rozdělení lidstva.

Druhá strana nezahálí a lstivými metodami se snaží narušovat naši práci a svést nic netušící lidi ke spolupráci na svém vlastním zotročování a ovládání. Používá i duchovní metody, které se tváří jako bohulibé a neškodné, ale ve skutečnosti jsou pastí, ze které se bytost nemusí vymanit po mnoho inkarnací do hmotného těla. Záměrně zde nejmenuji žádná konkrétní jména, názvy hnutí a organizací atd., abych vám dal prostor pro vlastní vyciťování a úsudek. Je třeba být bdělý a nenechat se zlákat sladkými řečičkami a sliby skvělé budoucnosti. Kdo má oči a srdce otevřené, vidí rozdělování lidstva do obou směrů: pozitivního i negativního. Kdo vidí pouze jeden směr vývoje a je slepý k druhému, vystavuje se nebezpečí zklamání a snížení vibrací. Mnozí si ještě myslí, že převibrování do 5. dimenze nemůže proběhnout náhle, že je třeba několika desítek či stovek let, aby došlo k změnám fyzických těl lidí i planety. Teprve po přečtení Nového Zjevení Pána Ježíše Krista můžete pochopit, že nic z negativního stavu se nemůže spojit se stavem pozitivním, nejsou vzájemně slučitelné. Je to vesmír a antivesmír, hmota a antihmota. Proto musí existovat mezi 4. a 5. dimenzí ochranná membrána. Teprve po eliminaci negativního stavu a celé zóny vymístění dojde k ukončení tohoto cyklu času a začne nový cyklus, kde už žádná membrána a oddělení nebude třeba. Bytosti se budou svobodně rozvíjet a tvořit, aniž by je kdokoli ohrožoval a omezoval. Jak jsem už uvedl, jediným omezením života v pozitivním stavu je dobrovolné dodržování duchovních zákonů (viz Nové Zjevení Pána Ježíše Krista s Petrem – kapitoly 24 a 25).

Toto Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny přichází v době, kdy byla lidstvu předvedena různá kosmická i pozemská znamení. Nejvýznamnějším je vstup komety Ison do této sluneční soustavy. Nejde o obyčejnou kometu z ledu a kamene, ale multidimenzionální mimozemskou loď, jejíž jádro tvoří inteligentní kov s vlastnostmi, které umožňují její bezpečný průlet nejen kolem Slunce, ale i do jeho středu. Došlo k posílení propojení tohoto Slunce s centrálním sluncem galaxie a dalšími stovkami sluncí do sítě, která bude v blízké budoucnosti využita k předání vysoké dávky boží energie lásky. Tím se urychlí celý proces transformace a brzy na to dojde k rozdělení lidstva, jak zde bylo už vícekrát řečeno. Tato dávka energie bude i viditelná pouhým okem, mnohým připomene tzv. polární záři v noci, nebo záblesk bílého světla ve dne. Na spřízněných stránkách www.varovani.org je jinými slovy, určenými především věřícím křesťanům, popsáno, co se v tomto okamžiku stane. Stručně řečeno: na několik minut se každému člověku na planetě Země (Nula) rozšíří vědomí a tváří v tvář se setká se mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Proběhne rychlá rekapitulace jeho života, tedy slovy Bible „Poslední soud“. Pak vše ustane a bude už záležet na každém jednotlivci, jak s touto zkušeností naloží. Bez tohoto mého milosrdenství by se do pozitivního stavu dostalo jen velmi malé procento lidské populace. Musí být dán čas na zpracování tohoto zážitku, protože vyvolá velký zmatek v myslích. Ti, co jsou připraveni na změny, ho přivítají a budou ještě odvážnější a horlivější při šíření božího slova, ucítí moji ochranu a podporu na každém kroku. Mnozí nebudou chápat, co se stalo, budou hledat různá vysvětlení u náboženských i vědeckých autorit. Toho se samozřejmě chopí elity a budou předávat informace, které překroutí a zkreslí pravý význam celé události. Využijí můj zásah ve svůj prospěch a zrealizují falešný druhý příchod Ježíše Krista, aby mohli vytvořit jedno celosvětové náboženství a posílili Nový světový řád (NWO).

Několik pozemských let po této události, která nemá v celém Multivesmíru obdoby, dojde k rozdělení lidstva, jak bylo sděleno v tomto Novém Zjevení. Je zde mnoho negativních bytostí, které se mojí energie lásky leknou a neunesou ji. Doslova před ní utečou. Tito lidé budou dále pokračovat v budování čipové totality, NWO a pseudovítězství negativního stavu.

Zeptáte se, jak na setkání se mnou, Pánem Ježíšem Kristem zareagují věřící jiných, než křesťanských náboženství? Kdo sledujete naše stránky  www.bozirodina.cz, najdete odpověď v některých videích, jejichž odkazy jsou zde umístěny. Zjevuji se průběžně vybraným muslimům, židům, budhistům, ateistům … a dávám jim přímou zkušenost s jediným Bohem, se mnou. Stávají se mými posly a následovníky, šíří pravé boží slovo mezi svými přáteli, příbuznými a nemají to v tak odlišném kulturním a náboženském prostředí jednoduché.

Přestože Pseudotvůrci využijí, či spíše zneužijí událost, kterou nazývám „Varování“, aby vytvořili jedno celosvětové náboženství, nebude to ve prospěch křesťanů, jak by se leckdo mohl domnívat. Vždyť použijí podobu Ježíše Krista! V tom je jejich zlovolnost, vychytralost a manipulace. Nejdříve pozvolna pozmění boží slovo při mších a jiných náboženských obřadech, aby tak odvedli co nejvíce věřících ode mne, pravého Boha, aniž by to drtivá většina z nich poznala. Nevědomky budou uctívat Satana, tedy Pseudotvůrce, původce negativního stavu. Praví křesťané, kteří budou následovat mě, Pána Ježíše Krista, budou pronásledováni a umlčováni. Toto období bude nejtěžší, protože zasáhne většinu obyvatel planety. Dojde k mnoha přírodním i umělým katastrofám, válkám, rozpadu finančních a ekonomických systémů, odhalení mnoha tajemství. Lidé si sáhnou až na dno, aby mohli povstat jako Fénix z popela a zasloužili si život v pozitivním stavu (Ráji). Tím odpovídám na myšlenky a dotazy mnohých spolupracovníků světla: Je možné, aby lidé převibrovali do 5. dimenze, Ráje, aniž by se o to sami přičinili, zasloužili? Nic není zadarmo. Nemyslím tím peníze a jiné „cennosti“, ale vaši lásku, oddanost, spolupráci se mnou, Pánem Ježíšem Kristem, Boží rodinou. Odhoďte svou pýchu, sebestřednost, lpění na hmotných statcích a požitcích a přijměte mě do svého srdce jako svého nejbližšího příbuzného, otce a matku. Budete mít vše, co potřebujete pro svůj život, zahrnu vás láskou, jakou jste ještě nepoznali. Jenom ten, kdo mě přijme, jako jediný zdroj života, bude mít život věčný. Čekal/a jsem už dlouho na váš návrat domů. Už je čas, mé vroucně milované děti.

Událost, kterou jsem popsal i pod názvem „Varování“, je dalším důležitým „urychlením“ transformace hned po 21. 12. 2012. Mnozí si už uvědomujete, že bez mojí pomoci byste se nemohli vysvobodit z matrixu negativního stavu. Nestyďte se poprosit o moji pomoc při hledání té nejlepší cesty pro vás. Nikdo nezná vaši duši a váš jedinečný život tak dokonale, jako já, Pán Ježíš Kristus. Přestože do fyzického rozdělení lidstva nebude váš život jednoduchý a zcela šťastný, komunikace se mnou vám přinese duchovní útěchu i materiální pomoc v pravou chvíli. Poznáte tak, jako moje přímá inkarnace Jana, že nikomu nenaložím více, než unese, a vše, i ty nejsložitější problémy, se vyřeší včas. Po náhlém osvícení během Události se už nikdo nebude moci vymlouvat, že nemá zkušenost se mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Bude mít svobodnou volbu, jestli mě bude následovat do pozitivního stavu Multivesmíru, nejdříve do 5. dimenze, nebo se ode mne odvrátí a bude nadále spolutvůrcem negativního stavu. Tak jako tak, konec této nepřirozené situace se blíží a po krátkém pseudovítězství bude negativní stav eliminován a duše si pak svobodně vyberou, zda mě přijmou, jako jediný pravý zdroj života, nebo jim odeberu život, aby dále nezamořovaly Pravé Stvoření. Cesta k věčnému životu vede pouze přese mne, Pána Ježíše Krista, Boží rodinu. Není jiný bůh a stvořitel všeho a všech.

V následující kapitole rozebereme důsledky negativního stavu na současný pseudoživot na Nule.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF