KAPITOLA 8

Vliv negativního stavu na pozemský pseudoživotPlaneta Země (Nula) je školkou pro pekla, nebo-li zónu vymístění, antivesmír. Je nejdůležitějším zdrojem negativní energie, bez níž se tento odpadkový koš Multivesmíru neobejde a záhy po rozpadu těla této planety ve 3. – 4. dimenzi začne kolabovat vše „živé“ v celé zóně vymístění. Z výše uvedeného sdělení jasně vyplývá, jak je důležité, aby došlo k rozdělení lidstva a byly umožněny obě cesty, nejen jeho vzestup do vyšších dimenzí pozitivního stavu, ale zároveň i pseudovítězství stavu negativního. Vím, jak lidé lpějí na tomto hmotném „životě“ a většinou si neumějí představit jiný život. Mají pro své lpění mnoho důvodů, některé zde uvedeme:

1. netuší, že existuje život jinde ve vesmíru

2. mají zkreslené informace o životě jinde ve vesmíru

3. jsou programováni negativními entitami, aby milovali zdejší život

4. když už mají povědomí o životě v pozitivním stavu (nebi, vyšších dimenzích), bojí se, že     přijdou o některé požitky

5. zapomínají, že nejsou hmotným tělem, tedy ani planeta jím není

6. neznají podstatu existence duality a negativního stavu

7. nevěří ničemu, na co si nemůžou sáhnout, co nevidí očima

Ad 1.    I v dnešní době rychlého šíření informací (internet, televize, mobilní telefony…) velké množství lidských bytostí nevěří, netuší, či neví, že nejsou jedinými živými a inteligentními tvory ve vesmíru. Jakékoli zmínky o mimozemšťanech zesměšňují, bagatelizují a označují za sci-fi, šiřitele takových informací mají za blázny a konspirační teoretiky. Neztrácejte drahocenný čas přesvědčováním těchto lidí, stejně se vám nepodaří změnit jejich názor.

Ad 2.    Tito lidé už připouštějí existenci mimozemského života, ale spoléhají na informace z televize (viz některé dokumenty o možných kontaktech s mimozemšťany v minulosti, archeologické nálezy – např. Erich von Däniken), nebo různých channelingů z nižších duchovních světů, které mají daleko k pravdě a mnohdy spíše odrazují od touhy lépe se informovat o životě mimo tuto planetu.

Ad 3.    Většina lidských bytostí (až 95 %) je ovládána a programována negativními entitami, aby se příliš nezamýšlely nad důvody své existence a raději se zabývaly prací, tedy uživením svého hmotného těla, výchovou potomků, zábavou a dalšími činnostmi a neměly tak čas, energii, ani chuť vcházet do svého nitra a hledat komunikaci se svým vyšším já. Když už se zabývají hledáním odpovědí na téma život mimo tuto planetu, nechají se lehko zmást a ovlivnit různými uznávanými autoritami (vědci, představitelé oficiálních náboženství, vlád, dokonce tzv. celebrity). Prostřednictvím médií je jim ukazován život vybraných jedinců v luxusu a je jim namlouváno, že takového života může dosáhnout každý, kdo tvrdě pracuje a je dostatečně dravý a nebere ohled na ostatní. Nemají-li tyto vlastnosti, musí se spokojit s životem podřízených těch úspěšnějších a bohatších (tedy otrockým životem, plným stresu, nedostatku, nemocí….). Po dlouhou dobu elity používají pro své otroky ve všech ekonomických a politických systémech metodu: chléb a hry (viz Římské impérium).

Ad 4.    Lidé mají velmi zkreslené informace o životě v pozitivním stavu Multivesmíru, zvláště v oblasti lásky a sexuálních vztahů. Toto téma jsem podrobně popsal zejména ve 20. kapitole Nového Zjevení Pána Ježíše Krista s Petrem a v předchozích knihách (Kdo jsi a proč jsi zde, Poselství z nitra). Stále převládá názor, že nikde jinde ve vesmíru neprožívají bytosti sexuální vztah a neznají orgasmus. Jako Stvořitel všeho a všech vás mohu ubezpečit, že bez sexuální energie, spojení mužského a ženského principu nelze nic stvořit. Čím vyšší vibrace, tím krásnější, delší a plnější je orgasmus bytostí, které se spolu milují. Této skutečnosti jsou si velmi dobře vědomi i Pseudotvůrci a jejich poskoci a pomocníci. Proto omezili na minimum možnost prožívání orgasmu u zfabrikovaných lidských těl, aby jim zabránili spojení se mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Navíc se všemožně snaží o vyvolání rozporu ve vnímání sexuálního spojení. Na jedné straně ho představují jako něco nečistého, pokleslého (viz náboženské organizace), na druhé straně podporují prostituci, homosexuální a jiné nepřirozené svazky, rozpad rodin, vyzývavé chování a zvrhlé sexuální praktiky. Za každou cenu se snaží o oddělení pravé lásky a sexu. V pozitivním stavu je sexuální vztah spojen s láskou. To neznamená, že dvojice spolu musí žít „věčně“, či „celý život“, nejsou ničím vázáni (manželským slibem, majetkem, čímkoli, co tady máte), mají-li pocit, že si už předali vše, co je třeba, rozejdou se jako nejlepší přátelé a pokračují v jiných partnerských vztazích. Dalším požitkem, kterého se většina lidí nechce vzdát, je jídlo. Hrubohmotné tělo potřebuje více energie, než těla jemnohmotnější. To neznamená, že v pozitivním stavu nikdo nic nejí. Jde spíše o to, že bez přísunu potravy takové dokonalé tělo nezemře hlady. Každý tam má možnost jíst, co mu chutná. Navíc chuť i vůně jakéhokoli jídla je tam mnohem intenzivnější, plnější a přináší mnohem větší zážitek, než je tomu zde. Jen upozorňuji, že hamburgery s hranolky tam nenajdete. Stojí-li vám za to, abyste kvůli nim dále otročili bankéřům, zkorumpovaným vládám a dalším, zůstaňte po rozdělení lidstva s nimi a s čipem pod kůží ukazujte ostatním ve Stvoření, jak vypadá život beze mne, Pána Ježíše Krista.

Ad 5.    Málokdo si uvědomuje, že není hmotným tělem, ale je vědomím. Proto lidé tak lpějí na svém těle. Mají strach ze smrti, ale přitom paradoxně dělají vše proto, aby své tělo zničili a zlikvidovali: např. konzumací alkoholu a jiných drog, nezdravého až jedovatého jídla, nedostatkem, nebo naopak nadbytkem pohybu, „léčbou“ chemickými preparáty, negativním myšlením atd. Tělo je ve všech dimenzích pouze oblek, či prostředek, který umožňuje zažívat zkušenosti různého druhu, není trvalou součástí bytosti. Totéž, ale na jiné úrovni, platí pro vesmírná tělesa, např. planety. Tělo planety Země, které je v současné době velmi nemocné, už brzy splní účel, pro který bylo použito. Bytost Gaia má více těl, jak jsem už sdělil v této dávce Nového Zjevení, a proto se část lidstva „přesune“, nebo-li převibruje na tělo v 5. dimenzi, nazvané Nová Země. Nechybí na ní nic z přírodních krás „Staré Země“, naopak, je ještě krásnější, než si umíte představit. Zato na ní nenajdete nic, co souvisí s životem v negativním stavu.

Ad 6.    Kdo nečetl Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, nemůže plně porozumět existenci negativního stavu. Není divu, když jste uzavřeni už statisíce let v izolaci, nepamatujete si předchozí životy a drtivá většina má stále zapouzdřeného ducha a duši, tedy nemá přímé spojení se mnou, jediným zdrojem života. Navíc jste programováni a ovládáni negativními pozemskými i mimozemskými entitami, které vás neustále přesvědčují i prostřednictvím mnoha duchovních učení, náboženství a směrů, že existence duality, dobra a zla, světla a temnoty, je přirozenou součástí Boha. Činí mě přímo zodpovědným za vše, co se jim děje. Teprve Nové Zjevení Pána Ježíše Krista přináší pravdu o Pseudotvůrcích a aktivaci negativního stavu (viz kapitola 6). Z mnoha důvodů zde nebudeme znovu opakovat podrobné a zcela výstižné vysvětlení původu, omezeného trvání a eliminace negativního stavu ve Stvoření. Stačí připomenutí několikrát zmíněné zásadní duchovní otázky: Jak by vypadal život bez duchovních principů lásky Stvořitele všeho a všech, dříve Nejvyššího, nyní Pána Ježíše Krista, brzy, Pána Ježíše Krista, Boží rodiny.

Ad 7.    Omezený pseudoživot na této planetě umožňuje jen nepatrné možnosti vnímání reality. Proto je zde velké množství hypotéz, teorií a rozporuplných učení o původu života, vesmíru, ….. Lidé nejčastěji vycházejí ze zkušeností získaných smysly (zrak, hmat, chuť, sluch, čich). To, co nelze zařadit mezi smyslové vjemy, nazývají nepřirozené, paranormální a většinou neexistující. Vědci pojmenovali vyšší dimenze Multivesmíru, které nejsou schopni vidět, temnou hmotou. Nic není dále od pravdy. Pravé Stvoření doslova hýří barvami, jaké v tomto zfabrikovaném těle nejste schopni vidět. To vy živoříte v černém a špinavém (duchovně, duševně i fyzicky) antivesmíru, kde otročíte svým pánům a ještě si mnozí libujete, jak je život tady krásný a úžasně zábavný!

Zvířecí geny v lidském těle od Pseudotvůrců spolu s nízkými vibracemi v důsledku negativních voleb, ovládání a strachu způsobují, že se lidské bytosti neustále o něčem dohadují, hájí své „území“ i za cenu zabíjení mnohdy velmi krutými způsoby. Dějiny lidstva na této planetě jsou doslova dějinami válek. Dětem ve školách vtloukáte do hlavy jména válečných „hrdinů“ a data významných bitev a vítězství té správné strany. Aby toho nebylo málo, po nějaké „revoluci“ se dějiny jednoduše přepíšou a dříve oslavovaní vojevůdci jsou najednou zatracováni a očerňováni. Nikdo se už dávno nevyzná v tom, co se doopravdy stalo. K tomu všemu zde dochází k manipulaci veřejného mínění, aby nikdo neznal pravou příčinu války. Kdyby lidé věděli, že hlavními strůjci téměř všech válek jsou elity, zvláště bankéři a mocní tohoto světa, kteří se snaží hlavně o zisk a moc nad ostatními, nenasazovali by vlastní životy a spojili by se, aby k žádným válkám už nedocházelo. Nemluvím zde o chystaném globálním fašistickém státu s centrální vládou, armádou, měnou a náboženstvím (NWO), ale o mírumilovném společenství lidí, kteří se probudili ze spánku a chtějí žít ve spravedlivějším a láskyplnějším světě. Právě takový život jsem přichystal všem, kteří už nechtějí živořit na smetišti pod taktovkou Pseudotvůrců a jejich přisluhovačů.

Jak jsem už několikrát sdělil, entity v celé zóně vymístění se vyživují negativními energiemi lidí. Proto dělají vše, aby vyvolávaly strach:

- plánují války na celé planetě Nula

- plánují všechny ekonomické krize

- plánují ekologické katastrofy (např. havárie ropné plošiny v Mexickém zálivu, jaderné   elektrárny v Černobylu, Fukušimě)

- plánují pandemie nemocí (např. „Španělská chřipka“, AIDS, Prasečí chřipka, …)

- plánují omezení počtu obyvatel prostřednictvím válek, nemocí, hladomoru, očkování,…

- plánují postupné omezování lidských práv a svobod až po čipování a neustálou kontrolu (viz   kniha George Orwella – 1984, přednášky Davida Ickea)

- plánují manipulaci s počasím (H.A.A.R.P., chemtrails, …) a tak vyvolávají zemětřesení,   tsunami, extrémní sucho či povodně, sněhové bouře a tornáda, otrávení lesů, vodstva,   vzduchu, potravin… lidí

- plánují rozvrat rodin (juvenilní justice, homosexuální sňatky, pedofilie, sexuální zvrácenost a   nevázanost v médiích, …)

- brání šíření pravdivých informací (cenzura ve všech médiích, včetně internetu – viz smazaná   videa na youtube,…)

- brání zavedení bezplatné volné energie, technologií šetrných k přírodě a lidem (Nikola Tesla,   M. T. Keshe)

- brání přírodní a neinvazivní léčbě chorob

- brání pěstování „neschválených“ plodin, šíří geneticky modifikované osivo a plodiny,   zastrašují farmáře, zemědělce a zahrádkáře

- brání volnému přístupu lidí k pitné vodě, vybírají za ni peníze

- vyvolávají v lidech sexuální, národnostní, rasové, náboženské, ekonomické, politické, …   rozbroje a nenávist

- vyvolávají v lidech pocity méněcennosti (úmyslné zatajování a zkreslování božího slova   všemi církvemi, potlačování duchovních a duševních schopností, zvláště u dětí, …)

- zatajují existenci inteligentního mimozemského života, přitom spolupracují s negativními   entitami a výměnou za moderní technologie jim dovolují unášet lidi a dělat na nich různé   pokusy

Opět upozorňuji, že není cílem tohoto Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny podávat podrobné informace k výše uvedeným tématům. Jde o shrnutí vlivu negativního stavu na život na této planetě. Každý, kdo hledá, najde. Máte-li stále pocit, že je takový život pro vás snesitelný a přijatelný, nebráním vám ještě chvíli v něm pokračovat. Ale nejdříve přijde „Varování“, nebo-li „Událost“, kdy vám na chvíli otevřu vědomí, abyste si pak mohli vybrat, kterou ze dvou hlavních cest chcete jít, pak nechám už bez přítomnosti láskyplných lidí zvítězit negativní stav, nakonec tento experiment ukončím svým Druhým příchodem Pána Ježíše Krista a svou energií lásky eliminuji negativní stav. Jediným lékem na všechno nemocné, zprzněné a ukradené z Pravého života je LÁSKA.

Právě o LÁSCE budeme psát v následující kapitole.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF