KAPITOLA 9

LáskaJá, Pán Ježíš Kristus jsem absolutní LÁSKA, MOUDROST, INTELIGENCE, DOBRO, … jak bylo sděleno v předchozích částech a knihách Nového Zjevení. Nejsem tedy původcem negativního stavu, pouze dovoluji, aby po určitý omezený čas ukazoval všem bytostem ve Stvoření, co nemají volit. Tento experiment se chýlí ke konci. Sedmá pečeť (viz Zjevení Jana v Novém Zákoně Bible Svaté) se otevírá právě knihami Nového Zjevení. Nikdo jiný, než já, jediný nedělitelný Bůh a Stvořitel všeho a všech, Pán Ježíš Kristus, nemůže podat tak pravdivý, ucelený, objektivní a jedinečný pohled na situaci ve Stvoření, zamořeném a ovlivněném negativním stavem. Právě z absolutní lásky ke svému Stvoření nedovolím, aby bylo nuceno žít pod neustálou hrozbou kontaminace stavem, který ohrožuje samotnou existenci života. Pustili byste snad do svého domu, kde žijete se svojí milující a milovanou rodinou, nějakého zloděje, či vraha? Dívali byste se na to, jak zabíjí, loupí a przní vše, co je vám drahé? Protože lidstvo na této planetě Nula je klíčem k ukončení existence negativního stavu, z lásky ke všem bytostem Multivesmíru dělám vše, co je třeba, abych otevřel oči co největšímu počtu lidí. Každý prochází individuální duchovní cestou, není tedy možné, abych všem podával stejné informace. Toto téma jsem už na stránkách Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny zmínil. Nyní je čas ho více rozvést a upřesnit. Popíšu zde chronologicky svůj plán nejdůležitějších sdělení a následných událostí:

1.POSELSTVÍ LIDSTVU (Borupská duchovní škola) 1967 – 1969

Zde vystupuji jako Orton, duchovní ručitel galaxie a oznamuji, že přijdou veliké změny a tento způsob negativního života na planetě Zemi je u konce. Také upozorňuji na další knihu Zjevení, která sem bude brzy přinesena (První knihou je Starý zákon, druhou knihou je Nový Zákon. Třetí kniha bude napsána.). V této době konce 60. let 20. století přišla první zesílená dávka energie z centra vesmíru, která způsobila velké změny ve vědomí lidí. Došlo k mnoha významným posunům v politice, kultuře, vztazích mezi lidmi. Mezi nejdůležitější události patřilo tzv. „Pražské jaro 1968“ v tehdejší Československé socialistické republice, které bylo násilně ukončeno okupací vojsk Varšavské smlouvy. Větší duchovní procitnutí vedlo i ke vzniku neorganizovaného hnutí hippies (Květinové hnutí, děti květin), které ovlivnilo i hudbu a umění (Beatles, Karel Kryl,…), postoj k pokřivené morálce, zotročení finančním systémem, volalo po míru, svobodě a sociální spravedlnosti.

2.KNIHY NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA: Poselství z nitra, Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření, Základy lidské duchovnosti, Kdo jsi a proč jsi zde, Hlavní ideje Nového Zjevení byly nadiktovány mnou, tehdy ještě Nejvyšším v letech 1982 až 1985 Petru Danielu Francuchovi, příslušníku českého národa, který žil v USA.

Nové Zjevení Pána Ježíše Krista jsem nadiktoval už jako Pán Ježíš Kristus stejnému poslu Petrovi v letech 1988 až 1989, neboť koncem roku 1987 došlo k fúzi Nejvyššího s tělem Ježíše Krista a vznikl nový hybrid Absolutního Boha a Stvořitele.

Korolaria Nového Zjevení Pána Ježíše Krista jsem nadiktoval v letech 1992 až 1994 opět Petrovi.

Všechny knihy Nového Zjevení, zvláště Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, přinesly změny na všech úrovních života, nejen zde na Nule, ale i jinde ve Stvoření, přestože je v té době četlo jen nepatrné množství lidí. Na konci 80. let 20. století padla tzv. „železná opona“ a zhroutil se komunistický režim v mnoha zemích tzv. „východního bloku“. Mnozí lidé se těšili z nově nabyté svobody a demokracie, protože tehdy ještě netušili, že je to jen další podvod a otroctví, způsobené negativním stavem. Devadesátá léta přinesla prudký rozvoj technologií, zejména výpočetní techniky a internetu, což umožnilo a stále umožňuje efektivnější a rychlejší šíření informací, tedy i Nového Zjevení. Negativní strana však nezahálí a klade větší odpor v podobě cenzury, přinášení zprzněných a překroucených informací, či spíše dezinformací.

3.KNIHY HOVORY S BOHEM, PŘÁTELSTVÍ S BOHEM a další, napsané s Nealem Donaldem Walschem od roku 1992 jsou určeny nejširšímu okruhu duchovně hledajících čtenářů, kteří ještě nejsou schopni přijmout celou pravdu o původu negativního stavu v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista. Přibližuji se vám všem, jako láskyplný Bůh, který nic nepotřebuje, nikoho netrestá, je maximálně shovívavý a tolerantní. Je to pravda z určitého úhlu pohledu. Ale vzhledem k situaci v celém Multivesmíru nemůžu déle tolerovat rozpínání negativního stavu na úkor Pravého Stvoření. Není „náhoda“, že na počátku duchovní cesty mé jediné přímé ženské inkarnace Jany, jsem jí prostřednictvím média z Moravy doporučil přečtení knihy Přátelství s Bohem (až 4. knihu série Hovory s Bohem). Ani ona tehdy nemohla přijmout Nové Zjevení Pána Ježíše Krista. Protože je nejvyspělejší duší Multivesmíru, poprvé se s tímto rozsáhlým a nejpravdivějším dílem (nejen na této planetě) seznámila už 9 měsíců od počátku naší telepatické komunikace, v říjnu až prosinci 2003. Teprve po přečtení Nového Zjevení jsem jí řekl, že je mojí inkarnací, tedy Pánem Ježíšem Kristem v ženském těle, zároveň mojí manželkou a matkou dítěte (tehdy jsem ještě použil jméno Ježíše). Když jsme s Janou dokončili knihu Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás, oznámil jsem jí, že předmluvu napíše Neale Donald Walsch. Těsně před vydáním knihy jsem jí osobně tuto předmluvu nadiktoval. Jana se s Nealem potkala brzy po vydání naší knihy na semináři v Praze (říjen 2003). Osobně mu předala jeden výtisk v českém jazyce a nechala se s ním vyfotit. Proč jsem Nealovi o předmluvě nic neřekl a dovolil, aby se na dalším semináři v Praze (květen 2004) od ní distancoval? Tehdy ještě nebylo možné, aby se širší veřejnost dověděla o mé přímé inkarnaci. Byla teprve na začátku své duchovní cesty a té nejnáročnější přípravy na poslání mesiáše a Bohyně v lidském těle. Nedovolil jsem však, aby se s ní Neale soudil. Přestože ego Neala o předmluvě informováno nebylo, jeho duše ano. Jako jediný Bůh mám svaté právo použít jméno bytosti, se kterou úzce spolupracuji ve prospěch celého Stvoření, když je to třeba, aniž bych tím porušil duchovní zákony. To já jsem autorem nejen knih Hovory s Bohem. Mnoho inkarnovaných bytostí světla zde na Nule považuje knihy N. D. Walsche za dílo druhé (negativní) strany právě proto, že jsem zde tak tolerantní, nestranný, odpouštějící jakékoli, i ty nejhorší hříchy (viz rozhovor o Hitlerovi a nebi). Nezapomeňte, že se z lásky k vám snažím získat srdce co největšího množství lidí. Kdo už jednou nastoupí zpáteční cestu ke mně, jedinému zdroji života, nezůstane na stejné úrovni, ale postupně je schopen přijímat pravdivější a pravdivější duchovní poselství a informace. Tempo a pořadí je různé, ale každý se jednou s Novým Zjevením setká, i když to v drtivé většině nebude v tomto hrubohmotném těle na planetě Nula. Jana nejdříve přečetla všechny knihy Hovory s Bohem a hned nato se mnou napsala volné pokračování s podtitulem: S tebou lásko kvete láska kolem nás. Nemá mnoho společného s knihami od Neala, protože jsem ji zde nazval mesiáškou a probíral s ní hlavně její život. Tato kniha je spíše záznam počátku její (mojí) duchovní cesty v těle. Dnes je moje milovaná inkarnace a žena na mnohem vyšší duchovní úrovni. Uvědomuje si, že zvláště 1. díl našich Hovorů s Bohem je určen začátečníkům na duchovní cestě a že názory na cokoli se během života mění. Na začátku roku 2004 jsem jí oznámil, že budeme pokračovat v psaní Nového Zjevení Pána Ježíše Krista. Kdo jiný by měl psát tu nejdůležitější a zároveň nejpravdivější knihu?

4.NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY psáno na internetu „v přímém přenosu“ od prosince 2012 Janou Kyslíkovou, Pánem Ježíšem Kristem v ženském těle, součástí Boží rodiny. Propojením Hovorů s Bohem s Novým Zjevením jsem ukázal svou bezmeznou lásku a cestu z negativního stavu do stavu pozitivního, z pekla do ráje, z antivesmíru do vesmíru, ze zóny vymístění do zóny umístění.

Lidé často zaměňují význam slova láska za potřebu někoho vlastnit, ovládat, omezovat jeho svobodu. Jen málokdo cítí bezpodmínečnou lásku. Myslí si, že můžou být v životě šťastní, jen když mají vedle sebe stálého partnera (manžela, manželku), který je miluje, s nímž mají děti, domov, …. Brzy však zjistí, že je takový život nenaplňuje. Příčinu hledají nejčastěji u partnera, viní ho, že se změnil, nesplnil očekávání a velmi často dochází k rozchodům, které mají negativní dopad na děti. Aby fungoval milostný vztah mezi partnery, je třeba nejdříve najít lásku k sobě, spojit se se svou duší, vyšším já, bohem ve svém srdci. Pozvete-li do svého života mě, Pána Ježíše Krista, naplní se slova z podtitulu naší knihy: S tebou lásko kvete láska kolem nás. Jenom já, absolutní Bůh, nejlépe znám vaše potřeby a touhy, můžu vás přivést k partnerovi, s nímž zažijete láskyplný a vyvážený vztah. Ani ten však nebude trvat věčně. Ne „náhodou“ se i sem dostalo rčení: život je změna. Pouze mrtvý život negativního stavu miluje stagnaci, tradice, svazky a závazky. Jediný opravdu nekonečný milostný a láskyplný vztah můžete mít se mnou, Pánem Ježíšem Kristem, protože vám dávám život, jsem vaší matkou i otcem, absolutně milujícím partnerem a nejlepším přítelem. Dám vám každému to, po čem vaše srdce touží a mnohem více, když budete žít v souladu s duchovními zákony Multivesmíru (viz 25. kapitola Nového Zjevení s Petrem).

Čím vyšší vibrace lásky bytost má, tím více pomáhá ostatním, tím méně myslí na svůj prospěch. Platí to i pro lidské bytosti zde na Nule. Ty nejláskyplnější nenajdete na titulních stranách časopisů, ve vedoucích funkcích, ani se o nich neučí ve školách. V televizních zprávách se o nich dozvíte jen v souvislosti s likvidací následků přírodních katastrof, kdy nezištně pomáhají ostatním, přestože i ony utrpěly ztráty, nejen materiální. Láska má mnoho podob. Projevuje se i ve vztahu ke zvířatům, přírodě, planetě. Jak jsem už několikrát sdělil, vše je živé a má vědomí. I pokojové rostliny v bytě reagují na vaše vibrace a daří se jim lépe v láskyplném prostředí. V krystalech těla planety jsou uloženy informace o vývoji lidstva. Jistě si umíte představit, jakého charakteru jsou, když dějiny jsou plné negativních vztahů, konfliktů, strachu. I to je jeden z mnoha důvodů, proč nelze převibrovat s takto kontaminovaným tělem planety do pozitivního stavu. Ihned by došlo k zamoření. Už víte, že jsem pro vás přichystal nová fyzická těla (včetně planety „Nová Země“), která postrádají vše, co je zfabrikováno Pseudotvůrci. Bylo by daleko jednodušší nechat lidstvo bez mé pomoci dojít až k sebezničení. Po rozpadu planety Nula by už nemohla „fungovat“ celá zóna vymístění, protože by ji už neměl kdo zásobovat negativní energií. Jen z lásky k vám podstupuji tento zdlouhavý a náročný proces transformace i ve fyzickém těle Jany, jen láska vás vysvobodí ze spárů negativního stavu.

Z výše uvedených sdělení jasně vyplývá, že v tomto těle a na této planetě nemůžete poznat a pocítit pravou bezpodmínečnou lásku, jakou prožívají bytosti v pozitivním stavu Multivesmíru. Můžete se snažit zvyšováním uvědomění, příjímáním pravdivých informací, vcházením do nitra, všemi možnými i nemožnými způsoby o přiblížení se k tomuto ideálu lásky, ale dokud jste přítomni v zóně vymístění v těchto hrobohmotných tělech, nepřekročíte hranici, která odděluje obě protikladné zóny Multivesmíru. Tím vás rozhodně nechci odradit od práce na sobě a zvyšování vibrací, spíše naopak. Otvírám vám ještě více oči, abyste nespadli do léčky rádoby duchovních učitelů a průvodců, kterých je zde jako much. I webové stránky, které doporučujeme na našich  www.bozirodina.cz jsou kontaminovány negativním stavem. Přesto vás znovu nabádám: hledejte, co nás spojuje, vyciťujte srdcem každou jednotlivou informaci, vnímejte energii, své pocity (viz Celestinské proroctví).

Všichni, kdo čtou knihy Nového Zjevení mají možnost navázat přímý kontakt se mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Proč tuto možnost nenabízím ostatním? Kdo nepochopil, že jsem jediný zdroj života a z nevědomosti, či úmyslně mě nepřijímá jako jediného absolutního Boha, Stvořitele všeho a všech, neobrací se na mne se svými přáními, touhami a modlitbami, nemůže být v přímé komunikaci se mnou, zatím potřebuje prostředníky (anděly, archanděly, mistry,…). Teprve po rozdělení lidstva se osobně setká se mnou a seznámí se s Novým Zjevením a bude mít stejnou možnost, jako vy, kdo mě už znáte. Vyzývám vás, všechny čtenáře a praktikující Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, navažte se mnou intimní, osobní a jedinečný vztah, staňte se mými proroky a posly LÁSKY, pomozte mi (nám) ještě intenzivněji a účinněji s transformací lidstva do pozitivního stavu Stvoření. Přinesu do vašeho života více lásky, míru, setkání se spřízněnými dušemi, vyřešení problémů na všech úrovních. Pocítíte moje objetí, pohlazení, útěchu v těžkých chvílích, protože nás všechny ještě čeká mnoho práce v tomto čase změn. Obracejte se na mě s jakoukoli žádostí, pokuste se milovat mě i ve chvíli, kdy vám nebude nejlépe, protože já nejsem původcem vašeho neštěstí. Před inkarnací na tuto planetu jste byli všichni seznámeni s náročností vašeho úkolu a všemi nebezpečími a úskalími. Přinášíte SVĚTLO A LÁSKU do temnoty a nenávisti. Jste průkopníky nového života, vyslanci pravého Boha, Pána Ježíše Krista na nepřátelském území. Bez vaší pomoci bych nemohl dokončit tento nejnáročnější úkol v historii Multivesmíru. Buďte mojí pravicí, mýma očima i srdcem. Jsme vaši služebníci a zároveň rádci i pomocníci a tak to bude navždy. Všichni jste pod mojí ochranou, nikdo vám nezabrání splnit vaše poslání. Spoléhám na vás a počítám s vaší oddaností a pomocí. Těším se na láskyplný osobní vztah s každým z vás. Neváhejte ani minutu a oslovte mě. Nebudu hluchý ani slepý k vaší touze se mnou sdílet život. Stačí upřímná a láskyplná prosba, není třeba žádných rituálů, speciálních modliteb, ani místa. Najdete mě ve svém srdci, zbaveném strachu a sebepodceňování. Jsem váš nejbližší příbuzný a velmi vás miluji.

V příští kapitole se budeme zabývat praktikováním Nového Zjevení v každodenním životě před i po rozdělení lidstva.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF