HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ

Hledat

Přejdi na obsah

HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ

DUCHOVNO

  CZ  Celá kniha - HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ   
  SK  Celá kniha - HLAVNÉ IDEY NOVÉHO ZJAVENIA   
  EN  Complete book - MAJOR IDEAS OF THE NEW REVELATION   
  RU  Вся книга - ОСНОВНЫЕ ИДЕИ НОВОГО ОТКРОВЕНИЯ   
  DE  Das ganze book - GRUNDGEDANKEN DER NEUEN OFFENBARUNG   
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ - Petr D. Francuch, 1996. Další rozšiřující informace Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Přijata v roce 1985..

OBSAH KNIHY:


ÚVOD


I. O RŮZNÝCH TYPECH ZJEVENÍ A O TOM, JAK NÁLEŽITĚ OVĚŘIT JEJICH ZDROJ A PLATNOST.


II. O DUCHOVNÍM VÝZNAMU SEDMÉ KAPITOLY PROROKA DANIELA.


III. POŽADAVKY NA MLUVČÍHO A ZPROSTŘEDKOVATELE PŘENOSU ZJEVENÍ A POSELSTVÍ NEJVYŠŠÍHO.


IV. REVIZE A DOPLNĚNÍ NÁLEŽITÝCH POSTUPŮ VERIFIKACE A BEZPEČNOSTNÍCH PROVĚREK PRAVÝCH DUCHOVNÍCH RÁDCŮ BĚHEM DUCHOVNÍ HYPNOTERAPIE A DUCHOVNÍ AUTOHYPNÓZY.


V. PROČ JEŽÍŠ KRISTUS HOVOŘIL A MĚL KE SVÉMU OTCI VZTAH, JAKO BY ON A OTEC BYLI DVĚMA ODLIŠNÝMI OSOBAMI ČI ENTITAMI, A NE JEDNÍM A TÝMŽ BOHEM NEDĚLITELNÝM?


VI. DOPLNĚNÍ NA TÉMA PROČ SI LIDÉ VOLÍ JÍT DO PEKLA.


VII. JAKÉ JSOU PRAVÉ DŮVODY EXISTENCE TAK MNOHA ODLIŠNÝCH A ČASTO PROTIKLADNÝCH NÁBOŽENSTVÍ A JEJICH POČETNÝCH SEKT NA PLANETĚ ZEMI?


VIII. O DŮVODECH INKARNACE NEJVYŠŠÍHO NA PLANETĚ ZEMI VE FORMĚ A PROJEVOVÁNÍ SE JEŽÍŠE KRISTA.


IX. PROČ NEJVYŠŠÍ DOVOLIL NEGATIVNÍMU STAVU, ABY NA ZEMI A JINDE ZŮSTAL V AKTIVOVANÉM A DOMINANTNÍM MÓDU DOKONCE I PO TÉ, CO VE FORMĚ JEŽÍŠE KRISTA OVLÁDAL, PODŘÍDIL A UVEDL VEŠKERÁ PEKLA POD SVÉ PANSTVÍ.


X. DUCHOVNÍ VÝKLAD JEDNOHO OMEZENÉHO ASPEKTU OBSAHU KAPITOLY OSMÉ V PROROKU DANIELOVI.


XI. O ŘÁDNÉM CHÁPÁNÍ POJETÍ NOVÉHO ZJEVENÍ.


XII. SHRNUTÍ HLAVNÍCH POJETÍ A IDEJÍ SOUČASNÉHO NOVÉHO ZJEVENÍ.


XIII. SEBEOPRAVNÝ A PROGRESIVNÍ MODUS ZJEVOVANÝCH PRAVD.


XIV. MILOVAT PÁNA NADE VŠECHNY A NADE VŠE.


XV. ZMĚNY STAVŮ A ROZPOLOŽENÍ.


XVI. KONEC LIDSKÉ ÉRY NA PLANETĚ ZEMI A VE VŠECH OBLASTECH ZÓNY VYMÍSTĚNÍ.

 KNIHA KE STAŽENÍ ...

 KNIHA KE STAŽENÍ ...


     NZPJK                                    DUCHOVNÍ ŠKOLA                                    ZÁKLADY DUCHOVNOSTI      ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY