HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ

Hledat

Přejdi na obsah

HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ

DUCHOVNO


  CZ  Celá kniha - HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ   
  SK  Celá kniha - HLAVNÉ IDEY NOVÉHO ZJAVENIA   
  EN  Complete book - MAJOR IDEAS OF THE NEW REVELATION   
  RU  Вся книга - ОСНОВНЫЕ ИДЕИ НОВОГО ОТКРОВЕНИЯ   
  DE  Das ganze book - GRUNDGEDANKEN DER NEUEN OFFENBARUNG   HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
- vydal Petr D. Francuch v roce 1996. Další rozšiřující informace Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Přijata v roce 1985.OBSAH KNIHY:

ÚVOD

I. O RŮZNÝCH TYPECH ZJEVENÍ A O TOM, JAK NÁLEŽITĚ OVĚŘIT JEJICH ZDROJ A PLATNOST.


II. O DUCHOVNÍM VÝZNAMU SEDMÉ KAPITOLY PROROKA DANIELA.

III. POŽADAVKY NA MLUVČÍHO A ZPROSTŘEDKOVATELE PŘENOSU ZJEVENÍ A POSELSTVÍ NEJVYŠŠÍHO.

IV. REVIZE A DOPLNĚNÍ NÁLEŽITÝCH POSTUPŮ VERIFIKACE A BEZPEČNOSTNÍCH PROVĚREK PRAVÝCH DUCHOVNÍCH RÁDCŮ BĚHEM DUCHOVNÍ HYPNOTERAPIE A DUCHOVNÍ AUTOHYPNÓZY.

V. PROČ JEŽÍŠ KRISTUS HOVOŘIL A MĚL KE SVÉMU OTCI VZTAH, JAKO BY ON A OTEC BYLI DVĚMA ODLIŠNÝMI OSOBAMI ČI ENTITAMI, A NE JEDNÍM A TÝMŽ BOHEM NEDĚLITELNÝM?

VI. DOPLNĚNÍ NA TÉMA PROČ SI LIDÉ VOLÍ JÍT DO PEKLA.

VII. JAKÉ JSOU PRAVÉ DŮVODY EXISTENCE TAK MNOHA ODLIŠNÝCH A ČASTO PROTIKLADNÝCH NÁBOŽENSTVÍ A JEJICH POČETNÝCH SEKT NA PLANETĚ ZEMI?

VIII. O DŮVODECH INKARNACE NEJVYŠŠÍHO NA PLANETĚ ZEMI VE FORMĚ A PROJEVOVÁNÍ SE JEŽÍŠE KRISTA.

IX. PROČ NEJVYŠŠÍ DOVOLIL NEGATIVNÍMU STAVU, ABY NA ZEMI A JINDE ZŮSTAL V AKTIVOVANÉM A DOMINANTNÍM MÓDU DOKONCE I PO TÉ, CO VE FORMĚ JEŽÍŠE KRISTA OVLÁDAL, PODŘÍDIL A UVEDL VEŠKERÁ PEKLA POD SVÉ PANSTVÍ.

X. DUCHOVNÍ VÝKLAD JEDNOHO OMEZENÉHO ASPEKTU OBSAHU KAPITOLY OSMÉ V PROROKU DANIELOVI.

XI. O ŘÁDNÉM CHÁPÁNÍ POJETÍ NOVÉHO ZJEVENÍ.

XII. SHRNUTÍ HLAVNÍCH POJETÍ A IDEJÍ SOUČASNÉHO NOVÉHO ZJEVENÍ.

XIII. SEBEOPRAVNÝ A PROGRESIVNÍ MODUS ZJEVOVANÝCH PRAVD.

XIV. MILOVAT PÁNA NADE VŠECHNY A NADE VŠE.

XV. ZMĚNY STAVŮ A ROZPOLOŽENÍ.

XVI. KONEC LIDSKÉ ÉRY NA PLANETĚ ZEMI A VE VŠECH OBLASTECH ZÓNY VYMÍSTĚNÍ.


 KNIHA KE STAŽENÍ ...

     
NZPJK                                     DUCHOVNÍ ŠKOLA                                     ZÁKLADY DUCHOVNOSTI      

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY