SDĚLENÍ V ROCE 2021

Hledat

Přejdi na obsah

SDĚLENÍ V ROCE 2021

DUCHOVNO > SDĚLENÍ PJKBR > SDĚLENÍ V ROCE 2021

 

         
LEDEN   ÚNOR   BŘEZEN   DUBEN   KVĚTEN   ČERVEN
                     
         
ČERVENEC   SRPEN   ZÁŘÍ   ŘÍJEN   LISTOPAD   PROSINEC

 

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO VESMÍRNÉ LIDI
25.1.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní vesmírní přátelé, přišel čas, abych na žádost mojí představitelky Freily promluvil do vašich řad způsobem, kdy boží slovo diktované z absolutna a zaznamenané na planetě Nula tímto způsobem bude odesláno do vašich srdcí k těm, kteří mne máte v srdci. Já, Pán Ježíš Kristus…

NAHORU

STŘÍDÁNÍ PREZIDENTSKÝCH LOUTEK PO VOLEBNÍM PODVODU (TRUMP vs. BIDEN)
20.1.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, dne 20. 1. 2021 došlo po čtyřech letech úřadování Donalda Trumpa na postu prezidenta Spojených států amerických k výměně za Joea Bidena. Před volbami v roce 2016 jsem výjimečně dopředu odhalil výsledek voleb, ale už tehdy jsem zároveň sdělil, že jde o předem dosazenou…

NAHORU

PROČ JE DŮLEŽITÁ PŘÍTOMNOST PÁNA JEŽÍŠE KRISTA V TĚLE ŽENY
14.1.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v této době jste svědky zesíleného třídění v řadách našeho Týmu, které je na jedné straně spojeno se zrychlujícím se duchovním vývojem těch, kteří berou tuto Misi jako prioritu, na straně druhé souvisí se zesilujícím tlakem Datasystému, jehož…

NAHORU

Sdělení o duchovni práci v Chebu
2.1.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. A SPOLUPRACOVNÍKŮ BR
21.12. 2020 Za kostelem sv. Mikuláše a sv. Alžběty jsme si nejprve všimli sochy Panny Marie, která se zdobí kolem hlavy 12*, tam jsme zavzpomínali, protože jsem si vůbec nikdy této sochy předtím nevšimla. Pokračovali jsme dál k zadní a boční straně kostela, kde jsme si našli nejvhodnější místo k ukotvení portálu pro padlé bytosti…

NAHORU

O ŽIVOTĚ V PRAVÉM STVOŘENÍ
1.1.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
V rajských světech Stvoření budete žít úplně jiným způsobem života, v němž konečně dosáhnete svého plného potenciálu. Zúročíte vše, co jste během pozemské cesty zažili, stanete se učiteli mnohých, kteří neměli to štěstí dostat se na planetu Nula v době transformace. Už nebudete svázáni pozemskými pravidly, nebudete…

NAHORU

ROCKOVÁ HUDBA V 90. LETECH JAKO DŮSLEDEK BOŽÍ FÚZE
26.2.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, převážná část z vás jste zažila 90. léta 20. století, které jste měli spojeny se svým mládím či produktivním věkem. Byla to doba, kdy ve střední a východní Evropě padly komunistické režimy, vládnoucí v zemích někdejšího socialistického bloku přes čtyři…

NAHORU

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA DATASYSTÉMU
(VOLNÁ PŘEDMLUVA K MINISÉRII UKRADENÁ TRANSFORMACE)
17.2.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, na konci tohoto sdělení najdete odkazy na minisérii tří sdělení s názvem „Ukradená transformace“, ve kterých jsme poprvé uvedli pojem „Datasystém“. Pro lepší porozumění zde uvedu jeho stručnou charakteristiku. Datasystém zóny vymístění „Alláh/Acrie“ je umělá…

NAHORU

NEJNOVĚJŠÍ BOŽÍ PŘIROZENOST BYLA PŘEDPOVĚZENA
12.2.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve sdělení „Proč je důležitá přítomnost Pána Ježíše Krista v těle ženy“ jsem v souvislosti s pojednáním o Nejnovější boží přirozenosti rozebral několik citátů z Dialogů a Korolárií. Citát z Dialogu č. 100 končil…

NAHORU

O MÍSTĚ NANEBEVSTOUPENÍ BOHYNĚ JANY
10.2.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, dne 16. 1. 2021 se moje přímá inkarnace Jana přestěhovala z rodného Ústí nad Labem do Havlíčkova Brodu. Důvody toho, proč se moje ženská podstata narodila v severočeském Ústí, kde prožila téměř celý svůj pozemský život, jsem odhalil/a…

NAHORU

VŠECHNO, CO PROŽÍVÁTE, SLOUŽÍ VAŠEMU I OBECNÉMU DOBRU
1.2.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Lidé si vytvořili škálu dobra a zla, které se od sebe snaží striktně oddělovat, aniž by většina z nich tušila, že nic není jen černé nebo bílé. Pozemšťané všechno posuzují relativními měřítky s velmi omezeným úhlem pohledu. Na základě toho hodnotí a soudí nejen události, které se ve…

NAHORU

DUCHOVNÍ PRÁCE TÝMU BOŽÍ RODINY PŘI SETKÁNÍ NA MORAVĚ A V ČECHÁCH
31.3.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, přináším nejdůležitější souhrn událostí, k nimž došlo za scénou během setkání vybraných představitelů s Janičkou na Moravě ve dnech 27. a 28. 3. 2021. Toto první jarní setkání o větším počtu účastníků se neslo ve znamení zásadních změn, jež se odehrály na poli …

NAHORU

ODCHOD KRYSTÝNKY DO BOŽÍ NÁRUČE
18.3.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé Boží Rodiny, oznamuji vám, že naše milovaná spolupracovnice Krystýnka Holcová opustila své fyzické tělo po vážné nemoci dne 25. ledna 2021. Informaci o jejím odchodu z těla nemohl nikdo z vás jakýmkoli způsobem (tedy ani pomocí intuice) dostat dříve, aby se v tomto téměř dvouměsíčním mezičase poskytl dostatečný prostor pro završení nesmírně…

NAHORU

INTENZIVNÍ OČIŠŤOVÁNÍ ŽENSKÉHO A MUŽSKÉHO PRINCIPU
16.3.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v uplynulých dnech jste všichni svým způsobem pocítili důsledky duchovní práce v zóně vymístění na nejnižších úrovních pekel. Někteří z vás čelili silnému, někdy až nesnesitelnému tlaku, který byl jednak způsoben konverzemi bytostí přes vás procházejících do limba,…

NAHORU

DUCHOVNÍ A FYZICKÉ NÁSLEDKY OČKOVÁNÍ
10.3.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v souvislosti se současnou situací ohledně zrychleného nasunování Nového světového řádu, odstartovaného procesem uměle rozšiřovaných koronavirů, jenž byl následován spuštěním testování jedinců na přítomnost těchto virů v těle, jsme vás v jednom ze sdělení informovali o tom, že moji…

NAHORU

OČISTEC
3.3.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, od zfabrikování lidstva Pseudotvůrci, kteří na minimum omezili niterné spojení lidí se Mnou, jediným zdrojem života a nahradili ho z 95% vnějšími prostředky komunikace, aby mohl úspěšně proběhnout experiment s negativním stavem, dochází k zprznění…

NAHORU

NETRESTÁM ZA HŘÍCHY
1.3.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Jsem absolutní láska, moudrost, soucit a milosrdenství, proto neznám žádný druh trestu, který bych vůči komukoli uplatňoval. Když si vaše děti spálí ruku o plotnu, když nechtěně shodí vázu, či naopak chtěně rozbijí nějakou jinou věc a jsou záměrně neposlušné, není žádoucí je trestat, a…

NAHORU

BOŽÍ SPÁSA HITLERA, STALINA A DALŠÍCH DIKTÁTORŮ
30.4.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve dnech 21. až 26. 4. 2021 se uskutečnilo setkání božích představitelů v Hazlově na Chebsku. Význam tohoto setkání je o to větší, že se nesl ve znamení konverzí známých sentientních entit, které kráčely po tomto světě jako významní…

NAHORU

DŮVĚRA V PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
1.4.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Důvěřuj Mi, neboť jen Já vím, co je pro tebe nejlepší a jak tě nejrychleji vyvést ze všech problémů, abys ve správný čas dospěl do pozitivního stavu Mého Stvoření. Odhoď všechna očekávání, veškeré předsudky a pýchu, staň se pokorným následovatelem a vykonavatelem Mojí vůle a nechej se vést na své životní pouti, aniž by ses strachoval o své přežití, o životy bližních, o…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PRO ADRIANKU VRCHOTOVOU
31.5.2021
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
Milovaná Adrianko, nastal čas, abych Já, Pán Ježíš Kristus k tobě promluvil tímto způsobem, protože už jsi připravena přečíst nebo spíše si vyslechnout moje slovo, které z lásky k tobě předávám. Za posledních několik měsíců jsi udělala velké pokroky v chápání toho, kdo jsem Já, kdo…

NAHORU

KRÁSA SDÍLENÍ V POZITIVNÍM STAVU
27.5.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Pozitivní stav je místem, kde bytosti sdílí svůj vnitřní i vnější potenciál se všemi jeho kvalitami s těmi sentientními entitami, které si přejí vejít s druhými jedinci do různorodých druhů interakcí, obohacujících všechny jejich účastníky na duchovní, duševní a fyzické úrovni. Toto obohacení přispívá k lepšímu poznávání jedinečnosti každé sentientní entity a Pána Ježíše Krista…

NAHORU

VESMÍRNÍ LIDÉ A JEJICH SPOLUPRÁCE S MISÍ BOŽÍ RODINY
21.5.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v uplynulých letech jsme vám přinesli několik sdělení týkajících se fungování mimozemských civilizací ve vztahu k lidstvu i přímo k této Misi. Když dozrál čas, odhalili jsme důležité informace a souvislosti ohledně tzv. falešné transformace a falešných rájů, čímž…

NAHORU

PROČ MUSEJÍ BOŽÍ PŘEDSTAVITELÉ NÉST TAK TĚŽKÝ KŘÍŽ?
5.5.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Důvod toho, proč boží představitelé musejí snášet všemožná příkoří, je jednoduchý: Neobejdu se bez této první linie představitelů, do níž patří všichni, kdo to tak cítí. Jsem absolutní Zdroj všeho života, a právě proto se neobejdu při ukončování negativního stavu a osvobozování bytostí chycených do …

NAHORU

PŘEHLÍDKA JESENICKÉ FLOTILY VESMÍRNÝCH LIDÍ ANEB „OČEKÁVEJTE NEČEKANÉ“
23.6.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve dnech 15. až 20. 6. 2021 se uskutečnilo setkání mých představitelů v Ludvíkově v Jeseníkách, kterého se účastnil na fyzické, duševní i duchovní úrovni prozatím největší počet bytostí vzhledem k pokračujícímu vývoji současného posunu, jenž zesiluje veškeré…

NAHORU

NOVÁ FINÁLNÍ SESTAVA DVANÁCTI HVĚZD
1.7.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, na konci roku 2020 jsme vás ve sdělení „Finální sestava dvanácti hvězd a role božích představitelů“ informovali o konečném složení dvanácti jedinců, kteří v tzv. první vlně převibrují společně s mojí přímou inkarnací Janičkou na Novou Zemi. Vzhledem…

NAHORU

VŠECHNO JE DOKONALÉ A MÁ TO SVŮJ HLUBOKÝ SMYSL
8.8.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Vše, co zažíváte na planetě Nula i z hlediska vašeho věčného života, je dokonalé, neboť je to plánem vaší duše, který byl ustanoven před započetím vašeho příběhu, v jehož rámci sehráváte rozmanité množství rolí, posouvající vás a celé Stvoření neustále vpřed. Přímá či zprostředkovaná zkušenost s negativním stavem…

NAHORU

BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA
3.8.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Co je to bezpodmínečná Láska? Je to Láska Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, která si neklade žádných podmínek k tomu, aby mohla být v aktivní formě vůči někomu vyjádřena. Tato energie vyživuje všechny stvořené bytosti v obou stavech Multivesmíru, nehledě na to, zda si ji příjemci uvědomují (jak je tomu v pozitivním stavu), či nikoliv. Bezpodmínečná Láska přistupuje ke každé…

NAHORU

PODSTATA VĚČNÉHO PLYNUTÍ ŽIVOTA
1.8.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Jste věčné bytosti, které byly stvořeny mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou (dříve Nejvyšším) k tomu, abych s vámi mohl sdílet všechno krásné, co v sobě obsahuji a postupně uvolňuji do jsoucna a bytí Multivesmíru. Všechny sebeuvědomělé entity jsou mými dětmi, dokonce i ty, které započaly svůj individualizovaný život v zóně vymístění, protože jsem dárcem jejich věčného…

NAHORU

POUŽÍVÁNÍ UNIVERZÁLNÍ MODLITBY PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
30.9.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,dovolte Mi, abych se krátce vyjádřil k náležitému používání univerzální modlitby Pána Ježíše Krista z Nového Zjevení. Někteří můžete mít tendenci snižovat důvěru v sebe samé a potažmo v důvěru ve vnitřní spojení se Mnou kvůli tomu, že při používání modlitby zpaměti některá její slova vlivem nedokonalosti hrubohmotné mysli vynecháváte…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
31.10.2021
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO SAŠENKU VRCHOTOVOU Milovaná Sašenko, je to již dlouhý čas, kdy odešla jsi na planetu Nula v mých službách, přesto z hlediska bezčasoprostorového uběhlo od té chvíle méně času, než je pomyslná setina vteřiny. Proto nepřicházíš svým výsadkem na území negativního stavu o nic, co se odehrává…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
30.10.2021
SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO JANIČKU LAUKOVOU Milovaná Janičko, milovaná jmenovkyně mého hmotného Já. Mám pro tebe povzbuzení v podobě tohoto dopisu, ve kterém ti chci připomenout, že se den za dnem přibližuje čas, kdy i tobě se výrazněji uleví a nebudeš tak čelit tlakům negativního stavu, ani tě nebudou…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
30.10.2021
SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO PALIHO ONDREÁŠE Milovaný synku Pali, je to už delší čas, kdy jsem tě přivedl do této Mise, kde můžeš plně využít to krásné, co jsem do tebe vložil, abys to použil pod mým vedením pro ten nejsvětější účel, spočívající v roznášení mojí zesílené přítomnosti do všech koutů antivesmíru, který…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
29.10.2021
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO SOFINKU ULRICHOVOU Moje milovaná boží dceruško, Sofinko, nadešel čas, kdy bych ti chtěl sdělit pár slov. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, jsem se moc těšil na to, až nadejde tento okamžik a tvoje nitro si prostřednictvím tvé maminky Leničky zažádá o to, abych k tobě…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
29.10.2021
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO LENIČKU ULRICHOVOU Milovaná Leničko, tento dopis ti předávám v pravý čas, kdy jsou nejlepší okolnosti pro zvýšený příliv mojí energie rovnou do tvého nitra. I tvoje vlastní energie, která je pro mne velmi obohacující, je příjemná, neboť rozjasňuje srdce i mysl a oblažuje všechny duše dobré…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
29.10.2021
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO SVATOPLUKA MÁRU Milovaný Sváťo, z hlediska lineárního času, jakožto jeden z nejstarších členů našeho Týmu, jsi během svého pozemského pobývání na planetě Nula zažil škálu různorodých situací, díky nimž jsi mohl ve značné šíři a do podstatné hloubky proniknout podstatou negativního stavu takovým způsobem, jako z…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
29.10.2021
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO LAURU BEKROVOU Moje milovaná Laurinko, od posledního dopisu, který jsem ti adresoval na podzim loňského roku, jsi udělala velké pokroky ve všech oblastech svého bytí. Stala ses bytostí, kterou ještě intenzivněji prozařuje síla pozitivního stavu, jehož aspekty v sobě nosíš od svého vzniku a které se…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
29.10.2021
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO MAJDU JURČÍKOVOU Milovaná dceruško Majdičko, děkuji ti za vše, čím a kým jsi, protože právě tak dokážeš působit na všech frontách tím způsobem, který je nanejvýš účinný a přínosný pro celý Multivesmír. Tvé srdíčko je otevřenější více než kdy jindy, a tak se proud bytostí odcházejících …

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
28.10.2021
SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO EVIČKU CAROVOU Milovaná Evičko, nehynoucí kytičko, je to už dlouhý čas, kdy vyšlas z mého lůna a Já jsem tě v Týmu přivítal mezi nás. Poté jsi chvilku pobyla v zóně vymístění, kde pěkných věcí není. Díky tobě nalézají cestu do nebe stále nové bytosti, které už…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
28.10.2021
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO LUKÁŠKA HLAVÁČE Můj milovaný synku Lukášku, nadešel očekávaný pravý čas, kdy k tobě promlouvám tímto způsobem. Chyť se mne za ruku a pojď se mnou podniknout niternou exkurzi ke mně Domů, pohodlně se usaď a poslouchej, co by mé srdce chtělo předat tomu tvému. V bodě,…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
27.10.2021
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO PAVLÍNKU ŠTENCELOVOU Milovaná Pavlínko, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem s tebou ve všech časech, ať už se nacházíš na Nule na své životní misi v rámci našeho skvělého Týmu, nebo radostně skotačíš v jiných sférách mého Stvoření, kde působíš blahodárně na všechny bytosti, které …

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
27.10.2021
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO MIREČKA JURČÍKA Ahoj Mirdajs, tady tvůj Tata, bych ti už napsal, enemže děcek ze zony konvertuje hafo, tož nemam klid na psani. Teď mam chvilu fraj. Dyť vše je v pravy čas, je tak? Tak takhle by to asi vypadalo, milý Mirečku, kdybych Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina byl nejen Ostravák, ale zároveň relativní entita…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
25.11.2021
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO PHILIPPA KREPERATA Můj milovaný synu Philippe, přišel čas, kdy bych ti chtěl sdělit své slovo. Jako můj představitel z pozitivního stavu zde na planetě Nula ztělesňuješ takový soubor aspektů pozitivního stavu, který nejlépe ve spojení s talenty, jaké jsem ti nadělil, dokáže vyvést duše z bludného…

NAHORU

ROZBOR DUCHOVNÍHO POSELSTVÍ
24.11.2021
(E-mailová korespondence mezi Pepíkem J. a Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou) PEPÍK J.: Pane Ježíši Kriste Boží Rodino, moje lásko, cesto, pravdo, můj živote, má naděje, pevný hrade a můj cíli, miluji Tě. Právě slyším, jak jsi zakončil 98. Dialog větou: „Jdi v pokoji, Petře, a pokračuj v dobré práci pro sebe a všechny…

NAHORU

Experimenty pekel
20.11.2021
Eva Carová Takzvané vakcíny vyrábí z lidí duševně, duchovně i tělesně zbídačené, zmarněné a choré bytosti, ze kterých se postupně vytrácí veškerý cit. Ďábel se potřebuje povýšit nad Boha a vytváří konglomerát, nesourodou sloučeninu čehosi, co způsobuje na všech úrovních nedostatek kyslíku, to něco píchá i ve fyzické formě do lidí. Ďábel v tomto…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
15.11.2021
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO JAROUŠKA KOKEŠE Milovaný synáčku Jaroušku, dovol Mi, abych ti ze svých úst, produkujících slova zachycená v psaném textu, sdělil to, co chce Moje srdce předat tomu tvému. Nejprve ti chci vyjádřit ohromný dík za to, že jsi účasten života na Nule v těchto časech konce, které…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
15.11.2021
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO ALEŠE PRŮŠU Milovaný Alešku, je načase, abych po božím slovu, jaké jsem ti v Nízkých Tatrách sdělil v ústní formě, k tobě promluvil i prostřednictvím tohoto dopisu. Je to už několik desítek let, co žiješ na planetě Nula a plníš si své poslání, jehož odvíjením se…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
13.11.2021
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO JANIČKU KYSLÍKOVOU Moje milovaná ženo Janičko, je to už delší čas, kdy jsi ode mne, svého vyššího Já, dostala prostřednictvím transmitera dopis. Nyní nastal čas, abych k tobě opět promluvil tímto způsobem. Jsi pro mne vším, protože ty a Já jsme jedno, tudíž od sebe nejsme …

<

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
10.11.2021
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO BENÍČKA ŠTENCELA Milovaný Beníčku, rád bych ti sdělil pár slov, které mám na srdci. Jsi ještě malý, ale už víš, že Já, Pán Ježíš Kristus jsem zdrojem všeho dobra a lásky a neobsahuji žádné zlo. K tomuto poznání tě dovedla tvoje maminka, která poslouchá můj hlásek…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
2.11.2021
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO MARCELKU MUCHOVOU Milovaná Marcelko, děkuji ti za odvahu vstoupit do této pozemské sféry za účelem povznesení části připraveného lidstva do 5. a vyšších dimenzí. Jako můj stvořenec a reprezentant pozitivního stavu zde úžasným způsobem plníš své poslání a pomáháš roznášet světlo a…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
1.11.2021
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO ANIČKU BALÁŽOVOU Milovaná Aničko, roztomilá dušičko, do dálav zářící sluníčko, tvůj náročný úkol se postupem let stává sice stále těžším, avšak úměrně s tím dochází ke zvyšování mojí podpory a ochrany, proto tě božská esence prostupuje a vyplňuje do takové míry, která zajišťuje rozlévání mojí vůle prostřednictvím…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
1.11.2021
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO PATRIKA FUTÓ Milovaný synáčku Patričku, nastal čas, kdy se ti plní jedno z tvých přání v podobě Dopisu ode mne, Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Už jsem se velmi těšil, až ti budu moci po vznesení tvé žádosti sdělit pár slov z hluboké lásky, jakou k tobě…

NAHORU

SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY V ROCE 2021
31.12.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. KE VZPOMÍNKOVÉMU VIDEU
Milovaní představitelé,zde jsme vám vytvořili vzpomínkové video, abychom si připomněli, jak bohatý na setkávání rok 2021 byl. Šlo o rok významných duchovních posunů každého z vás, o měsíce vyplněné podstatnými uvědoměními, jedinečnými zážitky, důležitými zkušenostmi, o čas vzrůstajícího…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
19.12.2021
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO GÁBINKU SOPFRITŠOVOU FRANKOVOU
Milovaná Gábinko, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem zde se svým Slovem, abych do tebe vlil novou energii. Jako moje představitelka i ty čelíš útrapám během cesty tímto životem, jehož stezka se vine a klikatí přes mnohé pahorky, střídané údolími a roklemi.…

NAHORU

SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY V MAMUTOVĚ A NA DOLNÍ MORAVĚ
14.12.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve dnech 10. až 12. 12. 2021 se v táboře Mamutov (u Starého Města, okres Šumperk) uskutečnila hlavní část dalšího setkání Týmu mých reprezentantů, jejichž celkový počet opět o něco předčil setkání uskutečňovaná v průběhu tohoto roku i…

NAHORU

DUCHOVNÍ ROZBOR PÍSNĚ OD ČLENŮ TÝMU BOŽÍ RODINY
13.12.2021
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Pozn.: Před četbou sdělení se doporučuje nejprve poslechnout si píseň, viz zde: https://www.youtube.com/watch?v=s2sdzUs3pXA Milovaný Lukášku, Niko a Verunko, společnými silami jste pod mým vedením dospěli ke vzniku duchovní písně, zabývající se samotnou podstatou Lásky, mojí Nejnovější Přirozenosti a samotné Mise Boží Rodiny. Správně cítíte, že…

NAHORU

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku