POSELSTVÍ Z NITRA

Hledat

Přejdi na obsah

POSELSTVÍ Z NITRA

DUCHOVNO


  CZ  Celá kniha - POSELSTVÍ Z NITRA   
  SK  Celá kniha - POSOLSTVÁ Z VNÚTRA   
  EN  Complete book - MESSAGES FROM WITHIN   
  RU  Вся книга - СООБЩЕНИЯ ИЭ ГЛУБИННО ВНУТРЕННЕГО   
  DE  Das ganze book - BOTSCHAFTEN AUS DEM INNERN   POSELSTVÍ Z NITRA
- přijal Peter Daniel Francuch, 1982, 155 stran. Další rozšiřující informace Nového zjevení Pána Ježíše Krista.OBSAH KNIHY:

ÚVOD

POSELSTVÍ 1.
O NESPRÁVNÉM VÝKLADU “JUPITEROVA EFEKTU”.

POSELSTVÍ 2.
O PŘIROZENOSTI NEJVYŠŠÍHO.

POSELSTVÍ 3.
O MANŽELSTVÍ A SEXUALITĚ.

POSELSTVÍ 4.
O MĚNITELNOSTI VLASTNÍHO STAVU A ROZPOLOŽENÍ. O USTAVENÍ ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY DUCHOVNÍHO OBROZENÍ, OPĚTOVNÉHO POZNÁNÍ A RESTRUKTURALIZACE V DUCHOVNÍM SVĚTĚ NEJVYŠŠÍM.

POSELSTVÍ 5.
O NOVÉ NEBESKÉ SPOLEČNOSTI A JEJÍM ÚČELU A FUNKCI.

POSELSTVÍ 6.
O SWEDENBORGOVĚ CHÁPÁNÍ POSLEDNÍHO SOUDU. O BIBLI A JEJÍCH ROZLIČNÝCH VÝZNAMECH.

POSELSTVÍ 7.
O ŽIVOTĚ A JEHO SMYSLU. VÍCE O SEXUALITĚ A SEXUÁLNÍM STYKU.

POSELSTVÍ 8.
O PRINCIPECH DUCHOVNÍ HOMOGENNOSTI.

POSELSTVÍ 9.
VÍCE O FUNKCI NOVÉ NEBESKÉ SPOLEČNOSTI.

POSELSTVÍ 10.
O DUCHOVNÍCH POŽADAVCÍCH KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA A O SOUBORU PRAVIDEL PRO TAKOVÝ ŽIVOT.

POSELSTVÍ 11.
O NOVÉ PEKELNÉ PSEUDOSPOLEČNOSTI. VAROVÁNÍ PŘED JEJÍM DÍLEM.

POSELSTVÍ 12.
O ROZLIČNÝCH ÉRÁCH V DĚJINÁCH DUCHOVNÍHO ROZVOJE ČLOVĚČENSTVA.

POSELSTVÍ 13.
O METODÁCH ZÍSKÁVÁNÍ POZNATKŮ V DĚJINÁCH ČLOVĚČENSTVA.

POSELSTVÍ 14.
O HLAVNÍCH STRUKTURÁLNÍCH ZMĚNÁCH DUCHOVNÍHO SVĚTA.

POSELSTVÍ 15.
O SEXUALITĚ V DUCHOVNÍM SVĚTĚ.

POSELSTVÍ 16.
POKRAČOVÁNÍ O SEXUALITĚ V DUCHOVNÍM SVĚTĚ.

POSELSTVÍ 17.
O TOM, JAK SE URČUJE DLOUHOVĚKOST LIDSKÉHO PŘÍRODNÍHO ŽIVOTA NA ZEMI.

POSELSTVÍ 18.
VÍCE O FILOSOFII NOVÉ ŠKOLY V DUCHOVNÍM SVĚTĚ.

POSELSTVÍ 19.
VÍCE O STRUKTUŘE A FUNKCI NOVÉ NEBESKÉ SPOLEČNOSTI.

POSELSTVÍ 20.
O TAKTICE A METODÁCH PŮSOBENÍ NOVÉ PEKELNÉ PSEUDOSPOLEČNOSTI.

POSELSTVÍ 21.
O FILOSOFICKÉM POJETÍ ČASU.

POSELSTVÍ 22.
O DUCHOVNÍCH PRINCIPECH A ŽIVOTĚ OBECNĚ.

POSELSTVÍ 23.
O PRAKTICKÉM UPLATŇOVÁNÍ DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ.

POSELSTVÍ 24.
O DUCHOVNÍCH POŽADAVCÍCH KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA A ŽITÍ.

POSELSTVÍ 25.
O PRAKTICKÝCH PRINCIPECH KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA.

POSELSTVÍ 26.
O NÁLEŽITÉM CHÁPÁNÍ POVAHY NEGATIVNÍHO STAVU. O NEVHODNOSTI LIDSKÉHO CHÁPÁNÍ NĚKTERÝCH ŽIVOTNÍCH UDÁLOSTÍ.

POSELSTVÍ 27.
O LIDSKÝCH ZPŮSOBECH VNÍMÁNÍ, NEVĚDOMÝCH PROCESECH A POZMĚNĚNÝCH STAVECH VĚDOMÍ.

POSELSTVÍ 28.
O DUCHOVNÍCH VÁLKÁCH A METODÁCH, TAKTIKÁCH A ZBRANÍCH UŽITÝCH V TĚCHTO VÁLKÁCH A O TOM, JAK SOUVZTAŽÍ S LIDSKÝMI POZEMSKÝMI VÁLKAMI.

POSELSTVÍ 29.
O ZDROJI LIDSKÝCH PROBLÉMŮ, BĚD A STRÁDÁNÍ A O TOM, JAK JE PŘEKONAT.

POSELSTVÍ 30.
O LIDSKÉM DUCHOVNÍM, DUŠEVNÍM A FYZICKÉM VYBAVENÍ A O METODÁCH LÉČENÍ JEJICH PROBLÉMŮ.

POSELSTVÍ 31.
NĚKTERÁ PRAKTICKÁ OBJASNĚNÍ POJETÍ DUCHOVNOSTI A DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ.

POSELSTVÍ 32.
O PROCESU INKARNACE LIDSKÝCH BYTOSTÍ NA ZEMI.

POSELSTVÍ 33.
O TOM, JAK URČIT, ZDALI JE JEDEN V POZITIVNÍM ČI NEGATIVNÍM STAVU.

POSELSTVÍ 34.
O ZÁLEŽITOSTECH KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA A O NÁLEŽITÝCH STAVEBNÍCH BLOCÍCH ŽIVOTA KAŽDÉHO.

POSELSTVÍ 35.
O STRUKTUŘE A OBSAHU REALITY.

POSELSTVÍ 36.
O POVAZE A STRUKTUŘE STVOŘENÍ A O DUCHOVNÍCH, DUŠEVNÍCH A FYZICKÝCH CHOROBÁCH A JEJICH LÉČENÍ.

POSELSTVÍ 37.
PROČ SI LIDÉ VOLÍ JÍT DO PEKLA ?

POSELSTVÍ 38.
DODATEČNÉ POSELSTVÍ OHLEDNĚ NOVÉ NEBESKÉ SPOLEČNOSTI.

POSELSTVÍ 39.
STRUČNÝ KOMENTÁŘ POJETÍ REINKARNACE.

POSELSTVÍ 40.
DŮLEŽITÝ OZNAM OD NEJVYŠŠÍHO. KNIHA KE STAŽENÍ ...

     
NZPJK                                     DUCHOVNÍ ŠKOLA                                     ZÁKLADY DUCHOVNOSTI      

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY