KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Hledat

Přejdi na obsah

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

DUCHOVNO

  CZ  Celá kniha - KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PJK   
  SK  Celá kniha - KOROLÁRIÁ K NOVÉMU ZJAVENIU PÁNA JEŽIŠA KRISTA   
  EN  Complete book - COROLLARIES TO THE NEW REVELATION OF THE LORD JESUS CHRIST   
  RU  Вся книга - СЛЕДСТВИЯ НОВОГО ОТКРОВЕНИЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА   
  ES  Todo el libro - COROLARIAS DE LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO   
KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
- přijal Peter Daniel Francuch v roce 1992-1994. Korolaria Pána Ježíše Krista jsou hlavní zdrojem ze tří hlavních zdrojů z Nového zjevení Pána Ježíše Krista, Korolarií Nového zjevení Pána Ježíše Krista a Dialogů s Pánem Ježíšem Kristem. Aby se mohl odehrát posun z duchovního světa k intermediálnímu světu, lze pojímat tento posun jako reflexi typického přechodného období od jednoho stavu a procesu ke stavu a procesu jinému. Taktéž ho můžete pojímat jako most přesunu z jedné úrovně Stvoření a sentientní mysli do úrovně jiné. Vzhledem k tomu tato kniha a to, co obsahuje, má charakter zde-a-nyní použitelný na časovost jakéhokoli stavu a procesu. Korolaria souvztaží s vnitřní čili intermediální dimenzí Stvoření, jakož i s vnitřní myslí každého a odráží je. Protože vnitřní mysl odráží velmi zvláštní a jedinečnou duševnost každého, její důraz je na potřebu individualizovat a personalizovat vlastní život a vše, co se k němu vztahuje. Jedině z této pozice individualizace a personalizace se každý může náležitě poučit o tom, jak žádat a co žádat.

OBSAH KNIHY:


ÚVOD


DOPLNĚNÍ 1
AGENTŮM POZITIVNÍHO STAVU PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A PRAKTIKUJÍCÍM JEHO / JEJÍ NOVÉ ZJEVENÍDOPLNĚNÍ 2
VŠEM ČTENÁŘŮM A PRAKTIKANTŮM NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A JEHO/JEJÍM SLUŽEBNÍKŮM A NÁSLEDOVNÍKŮMDOPLNĚNÍ 3
VŠEM, KTEŘÍ ČTOU, PŘIJÍMAJÍ A PRAKTIKUJÍ NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTADOPLNĚNÍ 3A


DOPLNĚNÍ 4


DOPLNĚNÍ 5


DOPLNĚNÍ 6


DOPLNĚNÍ 7


DOPLNĚNÍ 8


DOPLNĚNÍ 9


DOPLNĚNÍ 10


DOPLNĚNÍ 11


DOPLNĚNÍ 12


DOPLNĚNÍ 13


DOPLNĚNÍ 14


DOPLNĚNÍ 15


DOPLNĚNÍ 16


DOPLNĚNÍ 17


DOPLNĚNÍ 18


DOPLNĚNÍ 19


SOUKROMÝ ROZHOVOR MEZI PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM A PETREM


DOPLNĚNÍ 20


OZNÁMENÍ


RADA


PŘIPOMÍNKA


ZDROJ FALEŠNÝCH VZPOMÍNEK V ZÁŽITCÍCH Z MINULÝCH ŽIVOTŮ A PŘI LÉČENÍ TĚMITO ZÁŽITKY


ZJEVENÍ O ZJEVOVATELI "KURZU ZÁZRAKŮ"


O DĚTSKOSTI A SOUVISEJÍCÍCH UDÁLOSTECH


OBJASNĚNÍ NĚKTERÝCH DUCHOVNÍCH POJETÍ


DOPIS VŠEM PŘÁTELŮM


DRUHÝ SOUKROMÝ ROZHOVOR

 KNIHA KE STAŽENÍ ...

 KNIHA KE STAŽENÍ ...
      NZPJKBR                                    DUCHOVNÍ ŠKOLA                                    ZÁKLADY DUCHOVNOSTI      ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY