ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI

Hledat

Přejdi na obsah

ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI

DUCHOVNO

CZ  Celá kniha - ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
SK  Celá kniha - ZÁKLADY ĽUDSKEJ DUCHOVNOSTI
EN  Complete book - FUNDAMENTALS OF HUMAN SPIRITUALITY
  RU  Вся книга - ОСНОВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХОВНОСТИ   
  DE  Das ganze book - GRUNDLAGEN MENSCHLICHER GEISTIGKEIT   
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI - Peter Daniel Francuch, 1994, 262 stran, výklad o lidské duchovnosti ve vztahu ke Stvoření. Zpracováno v roce 1982.

OBSAH KNIHY:


VELMI DŮLEŽITÝ ÚVOD

ČÁST I:   DUCHOVNÍ ÚPADEK

KAPITOLA 1.
DEFINICE A PRINCIPY DUCHOVNOSTI OBECNĚ A LIDSKÉ DUCHOVNOSTI ZVLÁŠŤ.KAPITOLA 2.
VZNIK HMOTY, VESMÍRU A SENTIENTNÍCH BYTOSTÍ. PŮVODNÍ ÚČEL, CÍL A USPOŘÁDÁNÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA A JEHO PŘÍRODNÍHO, DUŠEVNÍHO A DUCHOVNÍHO STAVU.KAPITOLA 3.
POČÁTEK A DŮVODY LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU.KAPITOLA 4.
DŮSLEDKY A DOPAD LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU NA VÝVOJ ČLOVĚČENSTVA JAKO CELKU.KAPITOLA 5.
DŮSLEDKY A DOPAD LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU NA JEDNOTLIVÉ OBLASTI LIDSKÉHO ŽIVOTA, LIDSKÝCH AKTIVIT, SYSTÉMŮ A VZTAHŮ.KAPITOLA 6.
HLUBOKÁ KRIZE VŠECH LIDSKÝCH SYSTÉMŮ, HODNOT, TRADIC, ZVYKŮ A KULTUR.KAPITOLA 7.
SOUČASNÝ STAV VĚCÍ V ROZPOLOŽENÍ ČLOVĚČENSTVA A LIDSKÉ DUCHOVNOSTI. PŘÍPRAVA NA NOVÝ VĚK.ČÁST II:   DUCHOVNÍ OBROZENÍ

KAPITOLA 1.
CHÁPÁNÍ PRAVÉ LIDSKÉ PŘIROZENOSTI.KAPITOLA 2.
STRUKTURA LIDSKÉ MYSLI.KAPITOLA 3.
DYNAMIKA LIDSKÉ MYSLI.KAPITOLA 4.
OČISTA A SYNTÉZA ZRNEK PRAVD EXISTUJÍCÍCH V TRADICÍCH A KONVENCÍCH LIDSKÝCH SYSTÉMŮ.KAPITOLA 5.
OTEVŘENÍ VŠECH ÚROVNÍ JSOUCNA A BYTÍ A VYBUDOVÁNÍ STÁLÉHO MOSTU MEZI NIMI.KAPITOLA 6.
NEBEZPEČÍ A OPATRNOST V PROCESU OTVÍRÁNÍ A BUDOVÁNÍ. RIZIKA PŘECHODU.KAPITOLA 7.
VHODNÉ A SPRÁVNÉ NÁSTROJE A STAVEBNÍ BLOKY PRO NOVÝ VĚK. ROZVOJ NOVÝCH METOD LIDSKÝCH SYSTÉMŮ.ČÁST III:   DUCHOVNÍ POKROK

KAPITOLA 1.
DEFINICE A PRINCIPY DUCHOVNÍHO POKROKU.KAPITOLA 2.
NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ LIDSKÝCH SYSTÉMŮ: ANALÝZA TOHOTO USPOŘÁDÁNÍ.KAPITOLA 3.
NOVÁ DYNAMIKA LIDSKÝCH SYSTÉMŮ: ANALÝZA TÉTO DYNAMIKY.KAPITOLA 4.
POVAHA A USPOŘÁDÁNÍ NOVÉHO ČLOVĚČENSTVA.KAPITOLA 5.
MÍSTO, ÚČEL A CÍLE NOVÉHO ČLOVĚČENSTVA A JEHO SYSTÉMŮ V UNIVERZALITĚ POVŠECHNOSTI.KAPITOLA 6.
ŽIVOTNÍ STYL A VZTAHY LIDÍ V NOVÉ ÉŘE. ANALÝZA NOVÉ DUCHOVNOSTI.KAPITOLA 7.
PERSPEKTIVY A MOŽNOSTI ROZVOJE LIDÍ A JEJICH DUCHOVNÍHO POKROKU. KNIHA KE STAŽENÍ ...


 KNIHA KE STAŽENÍ ...


     NZPJK                                    DUCHOVNÍ ŠKOLA                                    ZÁKLADY DUCHOVNOSTI      ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY